Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Meer aardgas uit Noordzee

DEN HAAG

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil de gaswinning op de Noordzee de komende jaren aanjagen. Dat is volgens hem beter dan gas importeren uit Noorwegen en Rusland. Zowel politiek-strategisch als voor het klimaat en de werkgelegenheid.

1 / 1
Onderhoudsschip De Kroonborg zet sinds vorig jaar regelmatig de robotkraan RoBorg af op onbemande platforms als de Leman Alpha voor het inspecteren van putten en het uitvoeren van reparaties. Dat spaart kranen en dure werkplatforms uit en maakt de gaswinning op zee schoner, efficiënter en goedkoper. (Archieffoto NAM)

Onderhoudsschip De Kroonborg zet sinds vorig jaar regelmatig de robotkraan RoBorg af op onbemande platforms als de Leman Alpha voor het inspecteren van putten en het uitvoeren van reparaties. Dat spaart kranen en dure werkplatforms uit en maakt de gaswinning op zee schoner, efficiënter en goedkoper. (Archieffoto NAM)

  • Kabinet wil investeringen in kleine velden aanmoedigen

  • Infrastructuur intact laten voor CO2-opslag

Door Paul Schaap
Dit heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer laten weten. Het gebied rond de Waddeneilanden is uitgesloten als het gaat om de opsporing en winning van gas.

De opsporing en winning van gas uit kleine velden in de Nederlandse Noordzee is de laatste jaren bijna tot stilstand gekomen als gevolg van de aanhoudende lage olie- en gasprijzen. Het zogeheten kleine-veldenbeleid was voor de maatschappijen al lang niet meer interessant om in de ontwikkeling van kleine gasvelden te blijven investeren. Om te voorkomen dat de gaswinning al op korte termijn geheel verdwijnt, gaat het kabinet zich volgens Wiebes inspannen om hiervoor economische perspectief te bieden, zodat de offshore gassector behouden blijft.

Aardgasbaten
In de Nederlandse Noordzee bevinden zich nog meer dan 100 kleine gasvelden. Volgens de minister kan hieruit tussen nu en 2050 in totaal nog circa 140 tot 200 miljard kubieke meter gas worden gewonnen. Over deze periode kan dit de overheid zes tot meer dan 20 miljard euro aan aardgasbaten opleveren. De winbare reserves variëren per klein gasveld van een half tot circa vijf miljard kubieke meter. Recentelijk is even ten noorden van Schiermonnikoog nog een gasvondst van vijf miljard kubieke meter gedaan.

Totdat de energietransitie is voltooid, verwacht Wiebes dat aardgas hard nodig zal blijven. Ook is de minister van mening dat de gaswinningsactiviteiten uit de kleine velden voor de Nederlandse economie een aanzienlijk grotere waarde vertegenwoordigen dan de omvang van de aardgasbaten. Dit slaat met name op de duizenden banen in de sector. Variërend van mensen die werkzaam zijn op zee, technische ontwerpers tot platformbouwers. Een ander voordeel is dat de gasinfrastructuur op de Noordzee mogelijk goed kan worden gebruikt voor de ondergrondse opslag van CO2.

Grotere aftrek
Als onvoldoende wordt geïnvesteerd in gasvelden op zee dan zullen de platformen en leidingen binnen afzienbare tijd ontmanteld worden. Als dit eenmaal is gebeurd dan is het niet meer mogelijk nabijgelegen kleine velden rendabel te ontwikkelen. Zelfs niet als de gasprijs stijgt.

In Engeland zijn al eerder maatregelen genomen om aan deze bedreiging het hoofd te bieden. Hierdoor vinden olie- en gasmaatschappijen het nu vooral interessant om in de Engelse offshore-sector te investeren en niet in de Nederlandse. Wiebes wil nu dat er tussen Nederland en Engeland een gelijk speelveld ontstaat.

De hiervoor te nemen maatregel is de bestaande investeringsaftrek van 25% te vervangen door een generieke investeringsaftrek van 40%. Maar dan wel voor alle investeringen in de opsporing en winning van kleine gasvelden op het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit betekent dat er minder afdracht wordt berekend van het winstaandeel dat aan de Staat is verschuldigd. Deze wijziging heeft volgens de minister een remmend effect op de huidige snelle afname van de gaswinning offshore. Wiebes verwacht het voorstel tot wijziging van de Mijnbouwwet ten aanzien van de verhoogde investeringsaftrek nog dit jaar bij de Tweede Kamer te kunnen indienen.

Reactie
In zijn brief aan de Tweede Kamer maakt Wiebes ook melding van de wijziging in de Mijnbouwwet over de beperkingen van mijnbouwactiviteiten in de Waddenzeeregio. Dit betreft het niet meer toestaan van het oprichten van nieuwe mijnbouwwerken in de Waddenzee, op de Waddeneilanden en in de Noordzeekustzone tot op een afstand van zeven kilometer van deze eilanden. Verder geldt dat op zee binnen de 12-mijlszone allereerst moet worden aangestuurd op medegebruik van bestaande platformen. Is dit niet mogelijk, dan dient de zichthinder van een nieuw platform te worden geminimaliseerd.

Als reactie op de brief van de minister stelt secretaris-generaal Jo Peters van branchevereniging Nogepa: ‘De minister spreekt duidelijk zijn voorkeur uit voor nationaal gewonnen aardgas boven geïmporteerd aardgas. Niet alleen in woorden, maar ook door het investeringsklimaat te versterken. Dat is nodig en goed. Hierdoor blijft gaswinning in Nederland de komende jaren mogelijk, ook in een tijd van natuurlijke afname van de voorraden op de Noordzee.'

Verder pleit Nogepa ervoor om te bezien of de bestaande gasinfrastructuur een rol kan spelen in het nieuwe energiesysteem. Gedacht wordt hierbij aan toepassingen voor CO2-opslag in lege gasvelden of van de productie en het transport van waterstof uit windstroom. Volgens Peters biedt dit de Nederlandse olie- en gassector de gelegenheid fors bij te dragen aan het versnellen van de energietransitie.

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook