Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Zuid-Holland denkt binnenvaart

ALPHEN AAN DEN RIJN

Van links tot rechts geven de politieke partijen in de Provinciale Staten van Zuid-Holland de komende jaren prioriteit aan de binnenvaart. De woordvoerders van CDA, GroenLinks, SP, VVD en ChristenUnie oogsten er zaterdag 12 januari applaus mee op de jaarvergadering van Koninklijke BLN-Schuttevaer Rijnstreek in Alphen aan den Rijn.

1 / 1
De Zuid-Hollandse politici bleken voor een gehoor van binnenvaarders zeer eensgezind over het enorme belang van de binnenvaart voor een schone toekomst. (Foto Patrick Naaraat)

De Zuid-Hollandse politici bleken voor een gehoor van binnenvaarders zeer eensgezind over het enorme belang van de binnenvaart voor een schone toekomst. (Foto Patrick Naaraat)

  • Grote eensgezindheid bij verkiezingsdebat Provinciale Staten
  • Brede steun voor meer aquaducten

 
Door Patrick Naaraat
 
De vijf (kandidaat) Statenleden debatteerden op uitnodiging van de Schuttevaer-afdeling in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart aanstaande. Voor een gehoor van binnenvaarders was er echter grote eensgezindheid over het belang van vervoer over water. Er leek zelfs een meerderheid voor een drastische keuze om in de provincie voortaan aquaducten te bouwen in plaats van bruggen. Maurits de Haan van het CDA toonde zich de minste voorvechter van de binnenvaart. Hij heeft een achtergrond in het wegvervoer. ‘U had de slogan, “Vervoer over water, de juiste weg” en wij stelden daar tegenover: “Vervoer over de weg, zo vlug als water”. De Haan pleitte voor synchromobiliteit. Er moet beter worden nagedacht over wat over water gaat en wat over de weg. Hij noemde een voorbeeld waarbij containers per binnenvaartschip van Rotterdam naar Duisburg worden vervoerd om daar op een vrachtwagen te worden gezet met bestemming Alblasserdam. Dat moet beter kunnen, stelde hij.
 
Ook Frits Paymans van de VVD betoogde dat goederenvervoer efficiënter en duurzamer kan. Maar voor een ‘autopartij’ als de VVD klonk hij opmerkelijk overtuigd van de grote en schone voordelen van de binnenvaart. Ook wat hem betreft streeft de provincie naar ontvlechting van verkeersknooppunten, zodat weg-, water- en spoorverkeer elkaar niet meer in de weg zitten. Daarnaast moet volop worden ingezet op verduurzaming en nieuwe technieken om de logistiek te verbeteren. ‘Ik wacht graag even voor een brug, omdat ik weet dat met de scheepspassages zomaar 18.000 vrachtwagens met kratten Heineken van de weg zijn gehaald.’

Helpende overheid
GroenLinks zet volgens Statenlid Robert Klumpers nadrukkelijk in op vergroening van de hele samenleving. Voor de binnenvaart is hierin een grote rol weggelegd: ‘Geen snelwegen, maar maximaal over water’. Maar dan moet de sector zelf ook zo snel mogelijk investeren in schone voortstuwingstechnieken. ‘Dat hoeft u wat ons betreft niet alleen te doen. Wij zijn niet de partij van een zo klein mogelijke overheid die alles aan de markt overlaat. De overheid moet u helpen, naast u staan.’
GroenLinks wil de binnenvaart in de provincie op alle fronten voorrang geven boven het wegvervoer en pleit ook nadrukkelijk voor investeringen in aquaducten in plaats van bruggen.
 
Wilco Scheurwater van de ChristenUnie is het met GroenLinks eens dat schippers niet volledig zelf moeten opdraaien voor investeringen die nodig zijn om op termijn emissieloos te vervoeren. Net als zijn collega’s erkende hij dat nog niet duidelijk is welk alternatief straks succesvol zal zijn. Wordt het waterstof, LNG, biobrandstoffen, volledig elektrisch? Niemand die het nog weet. Dat maakt het momenteel lastig voor ondernemers.
Klumpers reageerde dat biobrandstoffen niet moeten worden gezien als lange-termijnoplossing.  

De oplossing
SP-Statenlid Lies van Aelst ziet de binnenvaart als dé oplossing voor de enorme filedruk in Zuid-Holland. ‘De binnenvaart is veruit de schoonste vervoerder en het kan nog schoner. Bovendien kunnen we de waterwegen die er al eeuwen liggen veel beter benutten.’
Ze pleitte voor behoud van een fijnmazig vaarwegennetwerk voor vervoer tot aan de achterdeur. Ook is de SP nadrukkelijk tegen spitsuursluitingen van bruggen. ‘Die werken niet, dat tonen alle onderzoeken aan.’
 
De SP wil toepassing van een zogenoemde ‘Blauwe Golf’ stimuleren om de binnenvaart een vlotte doorvaart te garanderen. Ook is de Socialistische Partij voor behoud van overslaglocaties. Van Aelst ziet nu te vaak gebeuren dat die plaatsmaken voor woonwijken. ‘Dat is een gigantische desinvestering. Die overslaglocaties zijn er meestal met publiek geld gekomen. En met de woningen komen de klachten over geluidsoverlast en wordt de loswal gesloten. Daar moeten we beter over nadenken.’   
Van Aelst stelde dat de overheid het de binnenvaart sowieso te moeilijk maakt met slechte faciliteiten (‘huisvuilafgifte bijvoorbeeld’) en onnodig strenge regels (CCR).

Verkeersinfarct
Landelijk BLN-Schuttevaer-voorzitter Erik Schultz wees de Statenleden erop dat in Zuid-Holland de komende jaren een verkeersinfarct dreigt. Veel kunstwerken zijn verouderd en moeten worden vernieuwd. De binnenvaart kan volgens hem uitkomst bieden, maar daar is beleid voor nodig. Hij vroeg de politiek ook durf te tonen door bij de keuze tussen bruggen of tunnels/aquaducten niet alleen maar te kijken naar de prijs. ‘De economie staat of valt met infrastructuur.’
Van Aelst (SP) wilde er dadelijk meer van weten: ‘Ik kom graag bij u langs’. Die afspraak werd meteen gemaakt.
Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.