Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Schuttevaer Noord-Holland: ‘Ontvlechten is het nieuwe bouwen’

Heerhugowaard

De infrastructuur in Noord-Holland is tegen 2030 zo ingericht dat goederenvervoer haast vanzelfsprekend over water gaat en eigenlijk alleen over de weg als het moet. Daarvoor is een robuuster vaarwegennet nodig met aquaducten in plaats van bruggen. Dat stelt het visiedocument ‘Ware Koers NH 2030’, dat Koninklijke BLN-Schuttevaer Noord-Holland zaterdag 5 december presenteerde in Heerhugowaard.

1 / 1
De bovenzaal van Weg & Waterhuis De Langebalk is volledig ingericht voor de bediening van meer dan 44 bruggen en sluizen in Noord-Holland. Maar vooralsnog kan bedienaar Coen (links) het bijna alleen af, want nu is alleen de Stolperophaalbrug aangesloten op het glasvezelnetwerk van De Langebalk. (Foto Patrick Naaraat)

De bovenzaal van Weg & Waterhuis De Langebalk is volledig ingericht voor de bediening van meer dan 44 bruggen en sluizen in Noord-Holland. Maar vooralsnog kan bedienaar Coen (links) het bijna alleen af, want nu is alleen de Stolperophaalbrug aangesloten op het glasvezelnetwerk van De Langebalk. (Foto Patrick Naaraat)

  • Visierapport BLN-Schuttevaer Noord-Holland schetst optimale infrastructuur 
  • Gedeputeerde Post: ‘Niet allemaal haalbaar’

Door Patrick Naaraat
Ware Koers NH 2030 beoogt een leidraad te zijn voor overheden. Volgens afdelingsvoorzitter Hans Stammes is zijn bestuur nu veel tijd kwijt met ‘brandjes blussen’. In 10 ‘visiepunten’ geeft het bestuur nu aan hoe de toekomst eruit zou moeten zien. Beleidskeuzes kunnen voortaan als het ware langs de meetlat van Ware Koers worden gehouden. Daarin staat onder meer dat de belangrijkste vaarroutes geschikt moeten zijn voor schepen van 110 x 11,40 meter met een geladen diepgang van 3 meter.
Om de vlotte doorstroming van water- en landverkeer in verstedelijkt gebied te garanderen, maken bruggen bij vervanging voortaan plaats voor aquaducten. ‘Ontvlechten is het nieuwe bouwen’, verduidelijkte BLN-regiocoördinator Andries de Weerd.

Haarvaten
Maar ook de haarvaten in het netwerk mogen niet verloren gaan. Dat hoeft ook niet, want automatisering van de kunstwerk-bediening maakt het mogelijk ook deze vaarwegen te blijven benutten. Is het niet voor beroepsvaart, dan wel voor recreatievaart.
Om goederenvervoer over water te stimuleren moeten ook alle strategische locaties voor overslagterminals worden benut. Zonder overslagfaciliteiten immers geen binnenvaartvervoer en Noord-Holland heeft op dat gebied al veel verloren laten gaan. De druk om woningen aan het water te bouwen is momenteel zeer groot.
Ook moet veel meer aandacht uitgaan naar de mogelijkheden van passagiersvervoer over water. BLN-Schuttevaer ziet dit als volwaardige vorm van openbaar vervoer in metropoolregio Amsterdam.

Onhaalbaar
Gedeputeerde Elisabeth Post (VVD) van Noord-Holland mocht het eerste exemplaar van ‘Ware Koers NH 2030’ in ontvangst nemen. Ze reageerde positief, maar stelde meteen dat sommige stippen aan de horizon onhaalbaar zijn. Zoals aquaducten in plaats van bruggen. ‘We hebben recent voor een openbaar-vervoerverbinding over de Haarlemmer Ringvaart gekeken naar een aquaduct. Die kwam op geen enkele manier goed uit de berekeningen. Het is gewoon veel duurder.’
Vanuit de zaal werd erop gewezen dat het in Friesland kennelijk wel lukt en dat gekeken zou moeten worden naar goedkopere stalen aquaducten in plaats van betonnen. Post: ‘Verschil met Friesland is, dat de EU Friesland al achterstandsgebied ziet, terwijl wij tot de Randstad worden gerekend en dus geen subsidie krijgen.’
De gedeputeerde hield vol dat alle mogelijkheden zijn doorgerekend, maar een aquaduct op geen enkele manier te rechtvaardigen was. ‘Noord-Holland geeft 55% van zijn begroting uit aan infrastructuur. Er is momenteel geen politieke steun om dat nog verder te verhogen.’
Ook bij openbaar vervoer over water plaatste Post kanttekeningen. ‘We hebben jarenlang de draagvleugelboot over het Noordzeekanaal tussen Velsen en Amsterdam mogelijk gemaakt. Maar het was niet vol te houden. De inzet van één boot kostte evenveel als de exploitatie van 10 buslijnen. En dan bedoel ik niet 10 bussen, maar complete lijndiensten.’
            
Bediencentrale
De provincie had de leden van Koninklijke BLN-Schuttevaer Noord-Holland uitgenodigd om de jaarvergadering te houden in het spiksplinternieuwe Weg & Waterhuis De Langebalk in Heerhugowaard. Het gebouw is onderdeel van een ambitieus plan om alle bruggen en sluizen in het provincie centraal te gaan bedienen vanuit Heerhugowaard. Volgens gedeputeerde Post is het het groenste gebouw in de provincie. Het wekt zijn eigen energie op met zonnepanelen en alle materialen zijn herbruikbaar. Het is sinds enkele weken het thuishonk van de provinciale weg- en waterinspecteurs. Van hieruit wordt onder meer de gladheidsbestrijding op de wegen gecoördineerd.

Brugopening
Op de bovenverdieping is een zaal ingericht voor de centrale bediening van tenminste 44, maar eventueel nog meer kunstwerken. De leden kregen een rondleiding. De zaal was nog dunbevolkt. Er is momenteel slechts één brug aangesloten, de Stolperophaalbrug De Twee Zwanen bij Schagen. Bedienaar Coen opende de brug voor zijn gasten. Opvallend is, dat de bediening wel op afstand is, maar verder niet geautomatiseerd. Coen bedient elk onderdeel, zoals de slagbomen, verlichting en de brugklep zelf. Met een paar muisklikken, dat wel. Hij kan telkens ingrijpen. Voor het overzicht heeft hij de beschikking over vier camera’s en een audioverbinding om te horen wat er rond de brug gebeurt. Het computersysteem zorgt dat hij steeds het meest relevante uitzicht op de brug heeft. Enkele omstanders toonden zich tevreden met de snelheid waarmee de brugklep opende en sloot.

Uitbreiding
Nu staan tientallen ergonomische werkplekken en beeldschermen er nog werkloos bij. Maar over twee jaar moeten 44 kunstwerken in de provincie zijn aangesloten en heeft Coen er tientallen collega’s bijgekregen. Ook dan kan hij zich nog steeds volledig concentreren op één brug tegelijk. Bedieningsverzoeken komen binnen bij een coördinator, die ze vervolgens toewijst aan de bedienaars. Een bedienaar mag nooit meerdere bruggen tegelijkertijd bedienen. Bovendien moet een bedienaar de brug goed kennen. Hij heeft de brug eerst ter plaatse bediend, voordat hij dit op afstand mag doen.     
De provincie zou graag zien dat niet alleen de provinciale bruggen, maar bijvoorbeeld ook de gemeentelijke bruggen van Zaanstad en Amsterdam op termijn worden bediend vanuit Heerhugowaard.
Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook