Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Schippers Utrecht willen toelating spudpalen op A’dam-Rijnkanaal

Utrecht

Koninklijke BLN-Schuttevaer Utrecht wil dat het gebruik van spudpalen wordt toegestaan op het Amsterdam-Rijnkanaal en het Lekkanaal. Rijkswaterstaat is gevraagd zo nodig onderzoek te doen naar het effect op de kanaalbodem. Dat kwam naar voren op de 87ste jaarvergadering van de afdeling op vrijdag 28 december.

1 / 1
De jubilarissen van de Schuttevaer-afdeling Utrecht. (Foto Marja de Vet)

De jubilarissen van de Schuttevaer-afdeling Utrecht. (Foto Marja de Vet)

  • Beatrixsluizen in mei nog twee weekenden dicht voor laatste klussen
  • ‘Zo creëert Rijkswaterstaat gratis meer ligplaatsen’

Door Marja de Vet
‘Wij hebben aangegeven dat de nieuwe generatie spudpalen minder schadelijk is dan gedacht’, zei afdelingssecretaris Freek van IJken. ‘Er zit geen punt aan die diep in de bodem zakt, alleen de rand zakt slechts enkele decimeters diep in de bodem.’
 
Het Havenbedrijf Rotterdam liet vier jaar geleden een onderzoek uitvoeren, waaruit bleek dat spudpalen de bodem niet of nauwelijks beschadigen. Naar aanleiding daarvan werd in Rotterdam besloten het gebruik in de haven toe te staan, althans daar waar geen leiding of zinkerwerk in de bodem zit. Beleidsadviseur nautisch-technisch Leny van Toorenburg van het hoofdkantoor van BLN-Schuttevaer in Zwijndrecht bood de aanwezige RWS-vertegenwoordigers aan het rapport te mailen.

Kanaleneiland
‘Wij willen graag twee spudpaallocaties’, zegt voorzitter van de afdeling Utrecht Anné Middendorp. ‘Aan de zuidkant van de Lek bij Ravenswaaij en bij Tiel, tussen de Glashaven en het einde van de meerpalen. Wij denken dat de kanaalbodems niet beschadigd raken door moderne spudpalen. Dat is een gevoel en dat wordt onderbouwd door het Rotterdamse onderzoek. Rijkswaterstaat zou eigenlijk blij met dit voorstel moeten zijn, want het aantal ligplaatsen wordt uitgebreid en het kost zo goed als niets.’
 
Middendorp zou ook graag willen dat het gebruik van spudpalen wordt toegestaan op de ligplaatsen bij Kanaleneiland in Utrecht. ‘Ze hebben daar prachtige ligplaatsen aangelegd, maar vanwege de criminaliteit liggen er nauwelijks schepen. Als je twee meter uit de wal zou mogen liggen, voorkom je inbraken.’
Volgens Middendorp heeft Rijkswaterstaat er wel oren naar. ‘Maar ja, het is een log lichaam en alles duurt altijd langer dan je denkt.’       

Derde kolk
De opening van de derde kolk van de Prinses Beatrixsluis in het Lekkanaal op 6 februari betekent nog niet dat alle bouwoverlast daar voorbij is. Een volledige stremming van het sluiscomplex is nodig om het bedieningssysteem van alle kolken op elkaar af te stemmen en dat gebeurt in twee weekenden in mei en een reserve-weekend in juni. Pas vanaf september zijn alle kolken tegelijkertijd in bedrijf. 
Na openstelling van de derde kolk is een proefperiode voorzien van twee weken waarin alle drie de kolken in bedrijf zijn. Daarna worden de twee bestaande sluiskolken in twee fases gerenoveerd.
 
De eerste renovatiefase is gericht op de techniek in de heftorens en op de kolkwanden. Hierna worden de oude kolken op het nieuwe bedieningssysteem aangesloten. Vanaf dat moment - Rijkswaterstaat noemt dat een Site Integration Test (SIT) - kan er niet worden geschut. Daarna wordt de scheepvaartklasse aangepast op onder meer de extra diepgang.  Na de SIT volgt tot september een tweede renovatiefase van de oude kolken, met name gericht op verbetering van de hefdeuren en de brug die over beide kolken loopt.
Rijkswaterstaat en de aannemerscombinatie Sas van Vreeswijk werken nu aan de bedieningssystemen van de roldeuren. UItgangspunt is dat de derde kolk op 8 februari in bedrijf is.

Pijnpunten
Op de vergadering kwamen nog wel wat pijnpunten rondom de nieuwe kolk boven. Zo zijn volgens Middendorp de wachtpalen voor de nieuwe sluis, de Peterpalen (genoemd naar Peter de Jonge, Peter Meeusen en Peter van Walsum) te laag, is de locatie van de autoafzetplaats niet geweldig en is er een wild-oversteekplaats op een wat vreemde plek, midden in een ligplaats. Maar over het algemeen is de afdeling Utrecht ingenomen met de nieuwe sluis en met de ligplaatsen op het Lekkanaal en is er goed geluisterd naar de wensen van de binnenvaart. ‘Zo zijn er op ons verzoek lantaarnpalen gekomen en krijgen wij als Schuttevaer ook een rol bij de opening van de nieuwe kolk.’
 
Met de verruiming van de Demka-bocht in het Amsterdam-Rijnkanaal wordt volgens Van IJken snel begonnen. ‘De vergunningsfase is ingegaan en de bocht zal met name aan de buitenzijde worden verruimd, dit jaar gaat waarschijnlijk de opdracht eruit voor de aanbesteding.’ 

Speldjes
In Utrecht waren vier leden 25 jaar lid. R.A. Gaukema, R. Hoogenboom. H. Lenten jr. en A. van Raamsdonk kregen bloemen en een speldje. Speldjes voor 40 jaar lidmaatschap waren er voor D. de Jong, A.H, Lenten sr., W. Pasman en H. Zuiddam. 
   

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook