Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Overal waar u vaart: Laag, lager, het laagst

ZWIJNDRECHT

Toen ik in 2011 bij Koninklijke BLN-Schuttevaer in dienst kwam kreeg ik de verantwoordelijkheid over het ‘water'-dossier. Alles wat ging over waterkwaliteit, hoog- en laagwater en de invloed van klimaatverandering viel daaronder. Een nieuwe fascinerende wereld ging open, waarbij het waterbeheer van Nederland centraal stond.

Door Marleen Buitendijk, Nautisch technisch beleidsadviseur Koninklijke BLN-Schuttevaer


Met programmateams van Rijkswaterstaat en het Deltaprogramma bespreken we sindsdien hoe we Nederland zo goed mogelijk kunnen inrichten om beschermd te zijn tegen de gevolgen van onder meer klimaatverandering. Het gaat dan over het jaar 2050 met een doorkijk naar 2100. Dit lijkt ver weg, maar als we vroeg genoeg starten met bouwen wat nodig is om Nederland veilig, leefbaar en bereikbaar te houden, zijn we ruim op tijd, was de gedachte.

Wat ik destijds niet had kunnen bedenken is dat we binnen één decennium te maken zouden krijgen met een waterhoogte-record en waterlaagte-record in één jaar. In januari 2018 werden voor het eerst alle vijf de stormvloedkeringen gesloten om Nederland droog te houden. En momenteel haalt de binnenvaartsector alles uit de kast om klanten te kunnen blijven bevoorraden bij extreem lage waterstanden.

Water kwijt
Als ik dit schrijf is de waterdiepte op de Waal 1,60 meter en op de IJssel 1,45 meter. Dat is historisch laag, ontwricht de logistiek en zet de bevoorrading van de industrie ernstig onder druk. Wellicht zit u fluitend in de stuurhut omdat u een mooie reis heeft kunnen krijgen. Ik kan u zeggen dat elders in Nederland mensen naarstig op zoek zijn naar alternatieve manieren om hun grondstoffen voor de wal te krijgen. Op individueel binnenvaartbedrijfsniveau kan een laagwaterperiode ‘leuk' uitpakken en een jaar ‘goed' maken. Als we kijken vanuit het perspectief van de klanten van de binnenvaart, boeten we momenteel echter flink in op betrouwbaarheid.

Het bizarre is wel, dat de problemen voor het scheepvaartverkeer naar de Beneden-Rijn minder ingrijpend hadden moeten zijn. Wij hebben waterdata vanaf 1 januari 2015 tot nu geanalyseerd en constateren dat het actuele waterpeil op de Waal niet strookt met de aanvoer vanuit Duitsland. Voor de Waal is internationaal een streefdiepte afgesproken van 2,80 meter bij een afvoer van 1020 kubieke meter per seconde in Lobith. Bij deze afvoer blijkt de waterstand in de praktijk fors lager. Er is bijna een halve meter water ‘kwijt'. U mag ook lezen dat we als binnenvaartsector elke reis per schip onbedoeld, genoodzaakt zijn om 20 vrachtwagens achter te laten.

De laatste jaren zijn talloze maatregelen genomen die het riviersysteem hebben beïnvloed en het is onvoldoende duidelijk wat de uitkomst van de optelsom is op de waterstand. Het is daarom tijd voor samenhangend beleid dat integraal en internationaal naar de invloed van waterwerken op de Rijntakken kijkt.

Aan het werk
Als er onvoldoende water vanuit Duitsland komt, hebben we daarmee te dealen. De natuur laat zich niet dwingen en een regendans is vermoedelijk zinloos. Wanneer de Nederlandse overheid echter internationaal afspreekt dat 2,80 meter water op de Waal bij een bepaalde afvoer haalbaar is, dan moet alles in het werk worden gesteld om dat ook waar te maken. Het economisch belang van de rivieren is te groot om het waterbeleid vanuit elk individueel belang te benaderen.

Dus, aan de bak mijn beste overheid en zorg dat de 100.000 schepen die jaarlijks de Waal bevaren, bij laagwater die 20 extra vrachtwagens ook daadwerkelijk weer kunnen meenemen. Dan kunnen we samen de gevolgen voor klimaatverandering verkleinen!

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook