Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Overal waar u vaart: Golfslag Westerschelde

ZEEBRUGGE

Overlast van golfslag op de Westerschelde is van alle tijden. De combinatie van zee- en binnenvaart zorgt nog steeds regelmatig voor problemen. De regio Zeeland van BLN-Schuttevaer pleit al jaren voor een goede registratie bij problemen op de Westerschelde.

BronderDoor Marjolein Bronder, Regio-coördinator Zeeland BLN-Schuttevaer, tel. 0657-774670
Dit niet zozeer om gelijk met een beschuldigende vinger te wijzen, maar om te kijken door welke schepen nu de meeste problemen ontstaan. Dat er snel moet worden gevaren om tijdwinst te halen kan geen reden zijn om de andere scheepvaart op de Westerschelde veel overlast te bezorgen.

En het is gelukt, na veel praten en nog eens praten hebben we iets bereikt met elkaar.

Om een duidelijk beeld te krijgen over het aantal voorvallen waarbij overlast door golfslag voorkomt, heeft de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) in goede samenwerking met BLN-Schuttevaer, het Nederlandse en Vlaamse loodswezen een formulier ontwikkeld waarmee overlast/schade door golfslag op de Westerschelde digitaal kan worden gemeld.

Bij problemen met overlast/schade door golfslag op de Westerschelde kunt u het formulier invullen en digitaal versturen.

Wanneer het formulier ingevuld wordt opgestuurd naar de GNA worden de bijbehorende beelden en communicatie van het voorval opgeslagen. De beelden worden samen met de gegevens van het formulier worden bekeken door de GNA en de Commissie Nautische Veiligheid Scheldegebied.

Naar aanleiding hiervan zal er door de GNA altijd een terugkoppeling plaatsvinden over welke acties er zijn ondernomen naar aanleiding van de overlast.

Het incident moet altijd worden gemeld bij de verkeerscentrale van het betreffende gebied, hierbij is het belangrijk dat u tijd en plaats noemt.

Mocht er door de overlast schade zijn ontstaan, dan dient men aangifte te doen bij de politie. Dus bij het melden via het formulier wordt er niet automatisch aangifte gedaan, dit moet bij schade apart gebeuren.

Het formulier is te vinden op de website van VTS-Scheldt. Dat we dit met elkaar hebben bereikt hebben bewijst maar weer eens dat we soms een heel lange adem nodig hebben om dingen voor elkaar te krijgen.

We zullen niet altijd tot het gewenste resultaat komen op allerlei gebied, maar we moeten zeker met elkaar in gesprek blijven. Het formulier is weer een mooi wapenfeit van BLN-Schuttevaer voor 2018.

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn kan u mij altijd bellen of mailen.

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook