Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Overal waar u vaart: Het is tijd voor tunnels

AMSTERDAM

In een ‘laagland' als Nederland, met zijn vele rivieren en kanalen, is het bouwen van bruggen een noodzakelijk kwaad. Bruggen lijken al jaren dé oplossing wanneer een knelpunt dreigt te ontstaan in de bereikbaarheid tussen werkplaats en woonplaats van de burger. Lang werd dit probleem opgelost door een veerdienst te onderhouden tussen de twee oevers. Die heeft echter zijn beperkingen bij toename van het aantal klanten.

Andries de WeerdDoor Andries de Weerd, regiocoördinator IJsselmeer en Noord-Holland, 0630-731313         

 


De technische kennis voor bruggenbouw nam toe en daarmee in rasse schreden ook het aantal bruggen. Dat heeft vooral in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw een vlucht genomen. En nu, ruim een halve eeuw later,  zijn veel van deze bruggen aan het einde van hun levensduur. Met kostbare renovaties en dikke stremmingen voor het weg- en waterverkeer tot gevolg. Een enkele beheerder is wat te laat met zijn renovatie en dat geeft maandenlange onverwachte stremmingen en beperkingen.

En ondertussen neemt het aantal nieuwe bruggen nog steeds toe. Zijn we ooit begonnen met spoorbruggen, al snel volgde talloze verkeersbruggen en tegenwoordig heeft de fietser ook zijn eigen brug.

Puzzelen
Een ware uitdaging voor een belangenorganisatie als Koninklijke BLN-Schuttevaer in deze dagen. Als ik het even dichtbij huis houd en Noord-Holland bekijk, dan staat er de komende jaren een complete renovatie/vernieuwing te wachten voor de Zaanbrug over de Zaan, de Beatrixbrug, Kogerpolderbrug, de bruggen in Krommenie, de Stolper basculebrug, brug Enge Wormer en op dit moment de Leeghwaterbrug bij Alkmaar. Tel daarbij op de huidige renovatie van de Wilhelminasluis in Zaandam en de komende renovatie van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder, de aanleg van een nieuwe stormvloedkering in de Afsluitdijk en het puzzelen kan beginnen!

Hoe houden wij de komende jaren het vervoer over water betrouwbaar en betaalbaar met al deze werkzaamheden op het water?

In elk geval zit BLN bij al deze projecten aan tafel en spreken we over periode van stremmen, uitvoering werkzaamheden, instandhouding van omvaarroutes en het eindproduct. Want renovaties bieden ook weer kansen, zoals betere wachtplaatsen, een hogere brug of een bredere doorvaart (Zaanbrug en Beatrixbrug worden 16,50 meter breed).

21ste eeuw
En bij elke brug roepen wij om het beste alternatief, namelijk een tunnel. Met z'n allen constateren wij dat bruggenbouw niet de beste oplossing is voor het ‘ontvlechten' van weg- en waterverkeer. Dat was de oplossing van de 20ste eeuw. Zoals de veerpont de oplossing was in de 19de eeuw. Wij gaan voor de oplossing van de 21ste eeuw: de tunnel.

Kijk naar Friesland. Daar hebben ze het zo'n beetje uitgevonden. Dat is nu ook onze inzet bij de plannen voor een betere oeververbinding tussen Amsterdam-Noord en het Centrum. Geen brug maar een passage onder het IJ. Amsterdam laat zien dat je een stad bent met toekomstvisie!

BLN een bruggenbouwer? Ja, want wij bouwen graag mee aan het alternatief voor de brug van de vorige eeuw, de tunnel!

Goede vaart, maar raadpleeg de komende maanden vooral uw vaarweginformatie mocht u het prachtige Noord-Holland willen bevaren.        

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook