Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Minder schepen in Den Helder

DEN HELDER

De recessie in de olie- en gasindustrie offshore blijft Den Helder parten spelen. Net als in 2015 en 2016 is het aantal portcalls van zeeschepen ook in 2017 verder gedaald. Eenzelfde terugloop is in de visserijsector zichtbaar.

 De jaarcijfers over 2017 geven opnieuw geen rooskleurig beeld van de ontwikkelingen. Na het topjaar 2014, toen de haven werd aangedaan door 2776 schepen, voornamelijk offshore-vaartuigen, ging het door de recessie in de olie- en gasindustrie steeds verder bergafwaarts. In 2017 resulteerde dit in slechts 1816 portcalls, circa 13% minder dan het jaar ervoor.

De jaarcijfers vallen met name lager uit door het teruglopen van het aantal scheepsbewegingen door de Southern North Sea (SNS) Pool. Met deze pool van bevoorradingsvaartuigen worden vanuit Den Helder dagelijks circa 130 olie- en gasproductieplatformen en diverse booreilanden op de Nederlandse Noordzee bevoorraad. Tot en met 2014, toen er nog druk werd geboord op zee, telde deze vloot zo'n 20 schepen, die samen goed waren voor circa 70% van het aantal portcalls in Den Helder. Doordat oliemaatschappijen steeds minder zijn gaan investeren in nieuwe projecten, is ook de omvang van de SNS Pool-vloot teruggelopen. Deze telt nu nog een tiental bevoorraders, die volgens het vessel sharing-concept van Peterson Den Helder voor negen oliemaatschappijen actief zijn. Ook zijn er minder zeeslepers naar Den Helder gekomen. Die worden vooral ingezet bij het verhalen van booreilanden. Volgens de eerder door Port of Den Helder gepresenteerde Routekaart, hoopt men de teruggang op termijn te kunnen compenseren door als logistiek dienstverlener in de windenergiesector offshore een rol van betekenis te gaan spelen. Ook liggen er kansen in de ontmantelingssector. En dan met name als dienstverlener bij het afsluiten van oude olie- en gasproductieputten.

Positief nieuws is volgens Port of Den Helder-directeur Jacoba Bolderheij dat het aantal portcalls in de eerste twee maanden van dit jaar weer aan het toenemen is. Behalve de verdere teruggang in het aantal portcalls van zeeschepen, is Den Helder ook minder bezocht door zeevisserijschepen. Vorig jaar waren dit er 959 tegen 1249 het jaar ervoor. Topjaar was 2015 met 1645 vissersschepen. De teruggang in de visserij is volgens Jacoba Bolderheij te wijten aan het wegblijven van de mesheftenvissers en het achterblijven van het aantal bezoeken van garnalenvissers. Het aantal portcalls door binnenvaartschepen daalde in 2017 van 178 naar 105. (PAS)

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook