Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Koopvaardersschutsluis in de greep van bacteriën

DEN HELDER

De damwanden van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder blijken in hoog tempo weg te roesten onder invloed van bacteriën. Sluiting van de sluis, een belangrijke verbinding tussen het Noordhollandskanaal en de Helderse zeehaven en het Marsdiep, dreigt voor een periode van een jaar.

1 / 1
Onder de waterlijn vallen steeds meer gaten in de damwanden van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder. (Foto PAS Publicaties)

Onder de waterlijn vallen steeds meer gaten in de damwanden van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder. (Foto PAS Publicaties)

  • Provincie overweegt lange stremming en alternatieven

  • Boerenverdriet-route als mogelijk alternatief

Door Paul Schaap
In 2015 is tijdens groot onderhoud geconstateerd dat er gaten zitten in de damwanden van de sluiskolk. Volgens projectmanager Koopvaardersschutsluis Adrie van Hoekelen zijn die toen provisorisch gerepareerd. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat een anaërobe bacterie de damwanden ernstig aantast. De dikte van de stalen wanden loopt hierdoor steeds verder terug. Volgens Van Hoekelen is een rigoureuze aanpak onontkoombaar. ‘Die zou kunnen bestaan uit het geheel leegpompen van de Koopvaardersschutsluis. Maar dat betekent dat die dan vermoedelijk wel zes maanden tot 12 maanden voor alle scheepvaart moet worden gesloten.'

Voordat de provincie hier daadwerkelijk toe zou besluiten, werd in Den Helder een bijeenkomst georganiseerd voor belanghebbenden en gebruikers. Dit om te vernemen welke problemen ontstaan bij een langdurige sluisstremming en of er wellicht alternatieven voorhanden waren. Pas hierna zou een plan van aanpak worden gemaakt.

Alternatieven
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat voor bedrijven als Damen Shipyards Den Helder, diverse jachtwerven uit de regio als ook silo- en tankbouwer Oostwouder uit ‘t Zand een totale stremming grote problemen zou opleveren. De lange omweg via de Wilhelminasluis in Zaandam, waar momenteel ook een breedtebeperking geldt, biedt volgens hen geen soulaas. De scheepvaart zou eventueel via de gerenoveerde keersluis in het Boerenverdriet en de Zeedoksluis kunnen worden omgeleid. Deze route is mogelijk voor schepen met een maximale lengte van 86 meter. Hierbij is het zelfs mogelijk om de keersluis in het Boerenverdriet aan te passen tot schutsluis. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn de reparatie van de Koopvaardersschutsluis, waar schepen tot 86 meter en met ontheffing tot 92 meter kunnen passeren, gefaseerd uit te voeren door een kofferdam in de sluis te maken. De sluisbreedte zal dan wel met vijf meter afnemen van 15,98 naar 10,98 meter.

Problematisch wordt straks ook de afvoer van condensaat vanaf de NAM-gasterminal in de Balgzandpolder bij Den Helder. Schepen met een dergelijke gevaarlijke lading mogen niet over het Noordhollandskanaal naar het zuiden varen.

De provincie kondigde aan de tijdens de bijeenkomst aangedragen ideeën en alternatieven te zullen en begin dit jaar met een voorkeursvariant te komen. Van Hoekelen heeft nu echter laten weten meer tijd nodig te hebben om tot een weloverwogen beslissing te komen. In de tussentijd is ook de status van de sluis opnieuw onderzocht. De resultaten hiervan worden binnenkort verwacht.

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook