Herbestemming

Nieuwe kansen voor binnenvaart in Puttershoek

De suikerfabriek in Puttershoek uit 1912 werd eind 2004 definitief gesloten. Daarmee verloor de binnenvaart een oude klant. Nu lijken nieuwe kansen te ontstaan. Het oude fabrieksterrein wordt herontwikkeld tot een duurzaam bedrijventerrein met insteekhaven voor watergebonden bedrijvigheid.

Artist's impression van het nieuwe duurzame bedrijventerrein, ofwel de South Holland Inland Port Puttershoek (SHIPP). Illustratie SHIPP

Al sinds de sluiting van de suikerfabriek wordt gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan, dat telkens weer werd veranderd. Intussen is een nieuwe ontsluitingsweg gepland en zijn de laatste bovengrondse én ondergrondse resten van de oude fabriek gesloopt. Op enkele plekken is de vervuilde bodem gesaneerd. Ook is het zogenoemde Cosun Solar Park gerealiseerd.

Het Belgische AG Insurance gaat het bedrijventerrein nu samen met het eveneens Belgische Heylen Warehouses realiseren. De ontwikkeling heeft de naam South Holland Inland Port Puttershoek (SHIPP) gekregen. Cosun Beet Company blijft uiteraard nog steeds aanwezig in Puttershoek met de specialiteitenfabriek, silo’s en het distributiecentrum. Het elektriciteitsgebruik van de specialiteitenfabriek is volledig verduurzaamd met zonne-energie afkomstig van het Cosun Solar Park. Vrachtwagens zullen in de nabije toekomst ook de nieuwe ontsluitingsweg gaan gebruiken, zodra deze is aangelegd en openbaar toegankelijk wordt.

Vlakbij Rotterdam

SHIPP wordt door de initiatiefnemers aangeprezen als een unieke kans om zich vlakbij de havens van Rotterdam en Moerdijk te vestigen. In de regio is de vraag naar bedrijfsterreinen aan vaarwater op dit moment groter dan het aanbod. Puttershoek ligt in Zuid-Holland aan de Oude Maas tussen de haven van Moerdijk en die van Rotterdam in en biedt straks 400.000 vierkante meter industrieterrein met een eigen binnenhaven en dichtbij snelwegen.

Arbeidsaanbod

Het gebied is klaar om te worden ontwikkeld voor watergebonden logistiek en industriële activiteiten zoals e-commerce, opslag van gevaarlijke goederen en koude opslag. SHIPP moet een thuisbasis worden van een aantal toonaangevende havengerelateerde ondernemingen, die allemaal voordeel kunnen halen uit een volgens de gemeente overvloedig lokaal arbeidsaanbod.

Nadere informatie kan men vinden op de website.

Lees ook:

NPRC zoekt grotere vloot voor bietencampagne Cosun Beet Company

Unieke gebeurtenis: Doop van twee schepen voor één opdrachtgever op één werf