Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk

Overal waar u vaart: ‘Bruggenstrijd’ in Noord-Holland

AMSTERDAM

Wanneer u tot de groep schippers behoort die zijn schepen vooral inzet in de Rijnvaart, dan is het aanpakken van bijvoorbeeld de ‘harde laag’ bij Nijmegen voor u van groot belang. Terecht dat deze kwestie aandacht heeft gekregen op het congres van Koninklijke BLN-Schuttevaer en later deze maand bij het overleg met onze minister.

Door Andries de Weerd

Daar hebben de mensen van ons kantoor veel uren ingestoken. Goed om dan te lezen dat de minister dit knelpunt voortvarend aanpakt. Hoe moet ik dan uitleggen dat ik met, ik denk zeker net zoveel uren inzet als mijn collega’s hebben gemaakt voor de ‘harde laag’, nu moet bekennen dat ik in Noord-Holland bijna geen steek verder kom om u een vlotte en veilige vaarweg te bieden?

Noord-Holland is rijk aan water en kent een lange scheepvaarthistorie. Legendarisch zijn bijvoorbeeld de Langedijkers, die met hun groentenschuiten tot aan Antwerpen voeren. Daarvoor moesten en moeten in Noord-Holland de nodige lage bruggen worden gepasseerd. Die worden namelijk liefst zo laag mogelijk gebouwd om het makkelijk te maken voor fietsers, voetgangers, treinen en auto’s. Maar inmiddels passeren zo extreem veel mensen de bruggen dat het niet meer verantwoord is deze tijdens de spits te openen voor de scheepvaart. Die schepen kunnen best een uurtje wachten, toch?

Renovatie

Nu zijn die bruggen veelal in de jaren ‘60 van de vorige eeuw gebouwd en nu allemaal aan vervanging toe. Even renoveren dus, en toen ging het fout… Het wegverkeer loopt nu helemaal vast, dus volgt uitbreiding van de spitsuursluiting voor de scheepvaart. Bovendien rollen aannemers en beheerders over straat over de betrouwbaarheid van de nieuw te bouwen brug. Pijnlijk duidelijk wordt dat wij wel een land van bruggenbouwers zijn, maar bijna geen vakman meer kunnen vinden die hem kan bouwen. Het gevolg is dat renovaties uitlopen in tijd en kosten. En de overlast voor de scheepvaart ook. Van een betrouwbare vlotte vaarweg is geen sprake meer.

Maar nu komt de apotheose. De brug is gerenoveerd, het verkeer zoeft er weer over, de scheepvaart haalt opgelucht adem en dan…dubbel rood! Gruw… wat nu dan toch?

Nu blijkt dat het bedrijf dat de mensen voor de brugbediening moet leveren, niet voldoende capabele bedienaars heeft om de gerenoveerde brug te bedienen. Bruggen kunnen nu zomaar een dagdeel niet worden bediend omdat er niemand beschikbaar is. Te gek voor woorden! Het bedrijf krijgt een flinke boete van de provincie, het wegverkeer rijdt lachend over de brug en wij liggen ons voor de brug op te vreten.

Coalitieakkoord

Deze situatie is illustratief voor onze ervaring met Noord-Holland. We hebben daarom als Schuttevaer-afdeling besloten een Visie te schrijven. En in het nieuwe coalitieakkoord troffen wij afgelopen week zowaar een passage aan die rechtstreeks uit onze Visie Ware Koers NH 2030 is overgenomen.

‘Wij willen het goederenvervoer over water actief stimuleren als duurzaam alternatief voor goederenvervoer over de weg. Hiermee dragen we bij aan een transitie in het goederenvervoer. Dit willen we bereiken door het behouden en uitbreiden van watergebonden logistieke bedrijventerreinen en laad- en loskades. Wij stellen een netwerkregisseur aan voor een periode van twee jaar. Ook onderzoeken we of aansluiting mogelijk is bij de Green Deal zeevaart, binnenvaart en havens. Ten slotte verkennen we, samen met gemeenten, of Kernnet het ruimtelijke ordeningsprincipe kan worden voor ontwikkellocaties.’

Ontvlechten

Daar word je dan weer blij van. Maar niets over het ontvlechten van de verkeersstromen. We zijn er dus nog lang niet. En dat ontvlechten (bouwen van tunnels of aquaducten in plaats van bruggen) zou nu juist dé oplossing zijn voor alle bovengenoemde problemen. Dan heb je ook geen brugwachters meer nodig. Gemiste kans!

Soms zou ik willen dat de Rijn door Noord-Holland stroomt, dan krijg je aandacht en zou het nog eens goed komen. Aan de andere kant, we geven niet op, want daar is onze bedrijfstak te belangrijk voor.

Andries de Weerd is regiocoördinator IJsselmeer en Noord-Holland van Koninklijke BLN-Schuttevaer, tel. 0653-826137 / regioijsnh@bln.nl

Reacties (1)
  • Machiel Smitsman

    Het is gewoon een verschrikking! Al die prestige beluste locale, provinciale en landelijke politici… De goede niet te ma gesproken. Nee dan maar het bedrijf een boete geven wat we in het aanbestedingstraject de bediening van de bruggen in handen hebben gegeven. De provincie heeft hierin een lading boter op het hoofd tot en met. Tegen alle waarschuwingen en negatieve adviezen in, gewoon ODV gewieberd en een of ander bedrijf wat niet gehinderd wordt door enige vorm van nautische kennis de bediening in handen gegeven, met als excuus: Europese regels…

  • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

    Lees ook