Fryske Marren: Voorlopig geen zandwinning in IJsselmeer

Vanwege felle protesten heeft gemeente de Fryske Marren woensdag 28 november besloten het pijnlijke zandwinningsdossier van de gemeenteraadsagenda af te halen en te verplaatsen naar volgend jaar. De gemeenteraad zou, na het ministerie van Economische Zaken en de provincie Friesland, de definitieve klap geven op het zandwinningstraject dat voor de kust van Gaasterland moet komen.

Omwonenden, natuurorganisaties en PO IJsselmeer (de Nederlandse Vissersbond) protesteren al langere tijd tegen de zandfabriek op het IJsselmeer. Het zandwinningsproject zal uitgevoerd worden door Royal Smals  en in dertig jaar minimaal zo’n 250 hectare werkeiland en een 60 meter diepe put in het IJsselmeer in beslag nemen.

Gevolgen waterkwaliteit en visstand

De besluitvorming loopt spaak bij de gemeente, die oor heeft voor de mening van betrokken omstanders zoals PO IJsselmeer. ‘Deze vorm van industrie in een beschermd Natura 2000-gebied is ontoelaatbaar. Men houdt zich hier niet aan het voorzorgprincipe. Beroepsvissers en windsurfers moeten wijken en industriële zandwinning wordt toegelaten. Het is schokkend om mee te maken. De zandwinning heeft grote gevolgen voor de waterkwaliteit, de visstand, de rust, de ruimte en de weidsheid van het unieke gebied’, vertelt Johan Nooitgedagt, voorzitter bij PO IJsselmeer. ‘Daarnaast gaat er 250 hectare van het visgebied van de IJsselmeervissers af. Dat is voor ons onacceptabel.’

Notitie

Deze standpunten brengt PO IJsselmeer al jaren onder de aandacht van onder andere het ministerie, de provincie en nu ook de gemeenteraad. Onder andere in het voorjaar van 2018 heeft PO IJsselmeer een zienswijze ingediend tegen dit plan. In de antwoordnota lieten de overheden weten niks te voelen voor de bezwaren.

Bezorgde omwonenden hebben daardoor hulp gevraagd van diverse specialisten waaronder Florian Landstra, ecoloog bij PO IJsselmeer (de Nederlandse Vissersbond). Vorige week deed PO IJsselmeer de raadsleden een notitie toekomen waarin ecologisch onderbouwd is wat de (ernstige) gevolgen zijn van de industriezandwinning op de waterkwaliteit en zodoende de visstand in het IJsselmeer.

Kamervragen

Niet alleen de gemeenteraad van de Fryske Marren zet inmiddels vraagtekens bij het omvangrijke project. Ook in de Tweede Kamer worden er nu vragen gesteld. GroenLinks, ChristenUnie en D66 hebben in een motie en Kamervragen aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd of de gevolgde procedure correct is geweest. Ze wijzen erop dat de zandwinning zal plaatsvinden in ‘een belangrijk foerageergebied voor bijzondere en beschermde vogels’. Tevens vragen de Kamerleden zich af wat de zandwinning betekent voor de drinkwaterwinning uit hetzelfde gebied.

Volgend voorjaar

Naar verwachting zal de gemeenteraadsstemming volgend voorjaar plaatsvinden. ‘Ook dan zullen wij er weer alles aan doen om de negatieve gevolgen onder de aandacht te brengen van de gemeenteraadsleden. De aanhouder wint’, zegt Nooitgedagt.