Sloepen omzeilen Van Harinxmakanaal via Boksumer Soal

Terwijl het herfstachtig weer is, bereiden gemeente Waadhoeke en gemeente Leeuwarden zich alweer voor op het zonnige voorjaar. Vanaf maandag 3 december start aannemer Ippel Dredging met het baggeren van de Boksumer Soal. Het vaarwater wordt dieper.

Daardoor kunnen sloepen in het vaarseizoen 2019 vanaf de Swette bij Leeuwarden naar Deinum varen zonder dat zij over het drukke Van Harinxmakanaal hoeven. Pleziervaart bij de Swette vaart nu nog via het Van Harinxmakanaal naar Deinum. De gemeenten willen het kanaal graag zoveel mogelijk ontlasten van pleziervaart. Door de Boksumer Soal te baggeren, varen sloepjes straks een mooie recreatief vaarrondje, van Leeuwarden naar Ritsumasyl, Deinum en Boksum: om het van Harinxmakanaal heen.

De voorbereidingen voor het baggeren van de Boksumer Soal zijn al een tijd in volle gang. Ingenieursbureau Schmidt uit Leeuwarden voerde voor de gemeente Waadhoeke verschillende onderzoeken uit en stelde de ontwerpen en contracten op. Na een voorbereidingsperiode van zes maanden kunnen de werkzaamheden nu los. Het project wordt mede mogelijk gemaakt vanuit het subsidieprogramma Streekwurk van de provincie Fryslân.