Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Minder lading in Rotterdam

ROTTERDAM

De overslag in de Rotterdamse haven is in de eerste drie kwartalen van 2018 met 1,5 miljoen ton gedaald naar 350 miljoen ton (-0,4%). De daling wordt met name gevoeld in de droge en natte bulk. De containeroverslag bleef volgens het Havenbedrijf Rotterdam sterk groeien (+5,7%), met een ‘all time high’ in augustus.

1 / 1
Minder lading in Rotterdam

Minder lading in Rotterdam

  • Havenbedrijf rekent op hetzelfde overslagvolume als in 2017

  • Containeroverslag groeit met 5,7%

Door Patrick Naaraat
In de bulkoverslag vormden LNG en biomassa positieve uitschieters. Het Havenbedrijf verwacht dat de totale overslag eind dit jaar nagenoeg op hetzelfde niveau zal liggen als die van 2017.

CEO Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam: ‘De onderliggende verschuiving in de overslagcijfers, die voorgaande kwartalen al zichtbaar was, zet door. Ik ben verheugd dat de gezonde groei bij containers, een van de strategische speerpunten van het Havenbedrijf, doorzet. Gelet op de energietransitie en het Klimaatakkoord lijkt een geleidelijke krimp bij fossiele brandstoffen onvermijdelijk. Dat biedt ruimte voor groei in LNG en biobrandstoffen, zoals ook dit kwartaal weer blijkt.’

Containers

De containervolumes zijn ook in 2018 flink gegroeid met 5,7% ten opzichte van vorig jaar. Er werd meer dan 10,5 miljoen teu behandeld in Rotterdam (10.780.204 teu). De sterkste stijging werd geboekt in de eerste zeven maanden. Augustus was een recordmaand met 136.500 ton.

De groei verschilt volgens het Havenbedrijf per handelsroute: op de Azië-Europa routes groeide de aanvoer van beladen containers met 10%, maar daalde de afvoer met -7,6%. Op Noord-Amerika groeide de totale overslag met bijna 10%, de Zuid-Amerika trade lane zag een toename met ruim 20%.

Het shortsea-volume laat iets minder groei zien. Dat betreft met name de shortsea-diensten op Engeland als gevolg van een minder goed presterende Britse economie.

Nat massagoed

De overslag van nat massagoed is ruim 1% gedaald. Met name de overslag van ruwe olie verminderde als gevolg van minder raffinageproductie in Duitsland en België, alsmede door een raffinage-onderhoudstop in Rotterdam.

De overslag van minerale olieproducten kwam in de eerste negen maanden 1,5% lager uit dan vorig jaar. Deze daling was vooral het gevolg van minder stookolie-overslag vanwege afnemende handel met Singapore. Andere olieproducten, zoals diesel en benzine, lieten juist een toename zien.

De overslag van LNG blijft stijgen en noteerde in september een maandrecord met bijna 800.000 ton. Deze stijging heeft volgens het Havenbedrijf grotendeels te maken met de blijvende aanvoer van LNG met kleine schepen vanuit het Yamal-veld in Rusland. Het vloeibare gas wordt in Rotterdam overgeslagen in grote LNG-carriers voor doorvoer naar andere bestemmingen in de wereld.

Droog massagoed

De overslag van droog massagoed daalde aanzienlijk, met 7,3%. Er was vooral minder agribulk en ijzererts. De overslag van agribulk ligt het verst onder het niveau van vorig jaar (-18%). Het Havenbedrijf wijt dit aan minder aanvoer uit Zuid-Amerika als gevolg van slechte oogsten, en lagere tarweprijzen, waardoor meer Europese tarwe werd gebruikt.

De aanvoer van ertsen was vooral lager in het eerste halfjaar en is tot en met het derde kwartaal bijna 6% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Door toenemende staalproductie en lage ertsvoorraden in Europa wordt wel weer meer aanvoer verwacht in de komende maanden.

De overslag van kolen is ten opzichte van vorig jaar 4,6% lager. Als gevolg van de bovengemiddeld warme zomer, de stijgende prijs van CO2-uitstootrechten en de groei van duurzaam opgewekte stroom was er minder vraag naar energiekolen. De aanvoer van cokeskolen voor de industrie trekt juist aan door de groeiende staalproductie.

Breakbulk

De overslag van Roll On-Roll Off (RoRo) volume was 1,3% hoger dan vorig jaar. De handelsvolumes op RoRo-diensten van en naar Engeland groeien niet vanwege een krimpende Engelse economie, als gevolg van de onzekerheid over de Brexit. Het volume op RoRo-diensten naar het Iberisch schiereiland nam daarentegen wel toe.

De overslag van overig stukgoed is vooral in het eerste kwartaal lager geweest, waardoor het overslagvolume tot en met september nog steeds een min van 6,5% laat zien ten opzichte van vorig jaar. In het derde kwartaal stabiliseerden de volumes zich weer, aldus Havenbedrijf Rotterdam.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Lees ook