Rijk streeft naar toekomstgericht rivierensysteem

Verduurzaming, investeringen in de marinebouw en ontwikkelingen in de goederencorridors. Het belooft een jaar vol nieuwe uitdagingen te worden voor de maritieme sector, reageert Nederland Maritiem Land op de miljoenennota van Prinsjesdag 2018. NML is verheugd over de toezegging voor meer onderzoek naar een toekomstbestendige infrastructuur, maar vraagt extra aandacht voor eerlijke concurrentie en innovatie.

Rijk streeft naar toekomstgericht rivierensysteem
  • NML over Prinsjesdag: ‘Uitdagend jaar voor maritieme sector’

In de miljoenennota staat dat de regering het komende jaar werk maakt van het Werkprogramma Maritieme Strategie en Zeehavens 2018-2021. Daarin zijn tal van verduurzamingsmaatregelen opgenomen, die samen met het klimaatakkoord worden uitgewerkt in een Green Deal voor de verduurzaming van zeevaart, binnenvaart en havens.

De maritieme sector vraagt daarbij nadrukkelijk aandacht voor een gelijk mondiaal en Europees speelveld voor de achterban. ‘Verduurzaming van de zeescheepvaart is cruciaal, maar moet gelijkmatig worden opgepakt binnen de mondiale maritieme sector, zodat geen onnodige concurrentieverschillen ontstaan’, zegt NML-voorzitter Wim van Sluis.

Gouden driehoek

In de defensieparagraaf staan de investeringen in de Koninklijke Marine beschreven. Een gelijk speelveld is daarbij ook cruciaal bij de aanbesteding van de vervangingstrajecten voor de Koninklijke Marine. Een recent rapport van Economische Zaken toont aan hoe belangrijk deze zelfscheppende industrie voor Nederland is.

Nederland Maritiem Land vraagt aandacht voor de rol van de Nederlandse ‘gouden driehoek’ – het maritieme bedrijfsleven, de kennisinstituten en de overheid – en voor de verdere ontwikkeling van de marinebouwsector in Nederland. Van Sluis: ‘We staan namelijk aan de vooravond van een aantal cruciale besluiten over de vervanging van onderzeeboten, fregatten en mijnenjagers voor de Nederlandse marine.’

Groeien

Nederland Maritiem Land hecht veel waarde aan de Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) voor de maritieme sector. Daarnaast is zij volgens Van Sluis ‘verheugd met de toezegging van het kabinet om onder andere te onderzoeken hoe we onze infrastructuur toekomstbestendig kunnen maken voor schepen die autonoom kunnen varen.

‘Met de komst van zulke schepen is een aanpassing in de verkeersleiding op het water nodig. De maritieme sector vraagt ruimte voor meer innovatie en ontwikkeling, zodat we als sector mee kunnen groeien binnen de uitdagingen van deze tijd.’

Toekomstgericht rivierensysteem

Het kabinet werkt bestuurlijk acties uit op de goederencorridors. Bijvoorbeeld een betere benutting en uitbreiding van ligplaatsen en onderzoek naar de modal shift van weg naar water. ‘Een belangrijke ontwikkeling van groot belang voor onze maritieme sector’ zegt Van Sluis. ‘De toezegging om binnen de Lange Termijn Ambitie Rivieren (LTAR) te werken aan een toekomstgericht rivierensysteem en te komen tot een meer integraal afgewogen aanpak voor waterveiligheid- en scheepvaartopgaven op de rivieren, juichen wij dan ook toe.’

Nederland Maritiem Land zal zich ook in het komende parlementaire jaar blijven inspannen voor de verdere verduurzaming van de scheepvaart, versterking van kennis en innovatiekracht en een gelijk speelveld voor de maritieme sector met goede handel en concurrerende voorwaarden.