‘Nadeelcompensatie direct in Deventer toepasbaar’

‘Pas per direct de Handleiding Nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen toe voor de schippers en bedrijven die zijn ingesloten in de haven van Deventer.’ Dat stellen vijf ondernemersorganisaties woensdag 22 augustus in een gezamenlijke oproep aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en de gemeente Deventer.

'Nadeelcompensatie direct in Deventer toepasbaar’
  • Ondernemersorganisaties willen bedrijven schadeloos laten stellen

  • Meer duidelijkheid over verhalen van schade bij verstoringen infrastructuur

Door Dirk van der Meulen
De vijf ingesloten schippers en gedupeerde bedrijven wachten sinds 6 augustus achter de Prins Bernhardsluis in Deventer op hun ‘bevrijding’. Daarvoor moet de waterstand op de IJssel naar 122 +NAP stijgen (88 cm op 23 augustus). Evofenedex (verladers), TLN (wegvervoer) en de binnenvaartorganisaties Koninklijke BLN-Schuttevaer, Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) en Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) zien mogelijkheden om getroffen ondernemers financieel te compenseren met de nieuwe nadeelcompensatie. Tot nu toe visten kleinere (MKB- en vervoers-)bedrijven bij (vaar-)wegonderbrekingen meestal achter het net.

Anders beoordeeld

‘De aanvragen voor nadeelcompensatie met betrekking tot de afsluiting van de Merwedebrug in 2016 en de huidige afsluiting van de haven van Deventer worden met de handleiding mogelijk op andere wijze beoordeeld, dan tot voor kort het geval zou zijn geweest’, schrijven de organisaties. De Handleiding Nadeelcompensatie, opgesteld op initiatief van de ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Dekker (Rechtsbescherming), is vorige maand naar de Tweede Kamer gestuurd.

Betere inschatting

De vijf ondernemersorganisaties stellen voorop dat het vaststellen van nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen complex is. ‘Wij hebben veel vertrouwen in de recent gepubliceerde handleiding, Hierdoor is door gedupeerden bij (vaar-)wegafsluitingen beter in te schatten of het zinvol is een aanvraag tot nadeelcompensatie in te dienen bij verlies aan omzet of torenhoge transportkosten. Natuurlijk zullen wij onze leden hierbij blijven ondersteunen’, zegt directeur Machiel van der Kuijl van verladersorganisatie Evofenedex.

Veelal zonder succes

Transport Logistiek Nederland (TLN) , de brancheorganistie van wegvervoerders, was een van de medeopstellers van de Handleiding Nadeelcompensatie. TLN-voorzitter Arthur van Dijk: ‘De afgelopen jaren was er veel onduidelijk rondom deze vorm van compensatie en hebben veel bedrijven, zonder succes, aanspraak gemaakt op nadeelcompensatie. Dat is zonde van alle tijd, administratieve lasten en procedurele kosten die daarmee gemoeid waren. Dat kon beter. Overheden en bedrijfsleven hebben met deze handleiding een heldere en duidelijke procedure uitgewerkt. Nu is het wel zaak dat dit ook gelijk in de praktijk wordt toegepast.’

Nieuwe methode kansrijk

De handleiding is aan de late kant voor de gedupeerden van de afsluiting van de Merwedebrug in oktober 2016. Wel kunnen er nog nieuwe aanvragen worden ingediend en zijn er nog diverse aanvragen in beroep. De afsluiting van de haven van Deventer is op dit moment zelfs nog gaande. Evofenedex, TLN, BLN-Schuttevaer, ASV en CBRB vragen de betrokken overheden de aanvragen voor nadeelcompensatie (opnieuw) te beoordelen op basis van de methode uit de Handleiding. ‘De handleiding is een goed uitgangspunt voor de compensatie van de schippers die opgesloten liggen in de haven van Deventer, waarbij wij van mening zijn dat deze schippers ruimhartig dienen te worden gecompenseerd’, aldus de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV).

Jurisprudentie

Volgens jurisprudentie van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State mogen bij ernstige calamiteiten door bestuursorganen geen vaste omzetdrempels worden gehanteerd om voor compensatie in aanmerking te komen. Deze lijn is nog eens helder uiteengezet in de Handleiding Nadeelcompensatie. Dit betekent in de praktijk dat ook kleinere schadebedragen in aanmerking komen voor nadeelcompensatie. Dit is van belang voor benadeelde MKB-bedrijven voor wie de drempel in het recente verleden vaak te hoog lag.