Antwerpen en Zeebrugge verder op zoek naar samenwerking

De Vlaamse zeehavens Zeebrugge en Antwerpen gaan op zoek naar een intensievere vorm van samenwerking. De havenbesturen maakten maandag 2 juli bekend dat ze een ‘complementariteitsonderzoek’ laten doen door de bureaus Deloitte en Laga.

De havens praten al sinds begin dit jaar met elkaar over samenwerking. Aan concrete samenwerking is men in deze fase nog niet toe, maar de ontmoetingen heten ‘constructief’ te zijn. De volgende stap is het gezamenlijk opstarten van een economisch complementariteits- en robuustheidsonderzoek, waarin de lopende vormen van samenwerking worden geëvalueerd en de mogelijke meerwaarde rond alle vormen van samenwerking voor beide havens geobjectiveerd. In het eerste kwartaal van 2019 komen Deloitte en Laga met hun aanbevelingen. ‘Opdat het onderzoek discreet en sereen zou kunnen verlopen, zal hierover eerst na afloop opnieuw worden gecommuniceerd’, aldus een gezamenlijk persbericht.

Antwerpen is als tweede grootste haven van Europa, een belangrijke levensader voor de Belgische economie: meer dan 300 lijndiensten naar meer dan 800 bestemmingen zorgen voor wereldwijde connectiviteit. Jaarlijks behandelt de haven zo’n 223 miljoen ton internationale maritieme lading en huisvest de grootste geïntegreerde (petro)chemische cluster in Europa. Het Havenbedrijf zorgt, direct en indirect, voor een totaal van rond de 143.000 jobs en voor een toegevoegde waarde van bijna 19 miljard euro.

Zeebrugge, de zeehaven van Brugge, is in de wereld een voorname roll-on/roll-off- en diepzeecontainerhaven met een jaarlijkse totale goederenoverslag van bijna 40 miljoen ton. Het is het aanbod van zowel intra-Europese als intercontinentale diensten dat van Zeebrugge een belangrijke toegangspoort maakt tot de Europese markten. De kusthaven focust ook op de overslag van conventionele ladingen, vloeibaar aardgas, cruises en niet in het minst op de behandeling van nieuwe wagens en ‘high & heavy’-ladingen. Met jaarlijks 2,8 miljoen eenheden behoort de kusthaven tot de top van autohavens in de wereld.

Verder biedt Zeebrugge dagelijks meer dan 20 intra-Europese diensten naar bestemmingen in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Scandinavië, de Baltische regio, Rusland en Zuid-Europa. De Noordzeehaven groeide dan ook uit tot een ultramodern logistiek platform dat volledig ten dienste staat van de Europese en intercontinentale markten. (JG)