Rijkswaterstaat test flitspalen op het water

Rijkswaterstaat is vrijdag 15 juni een proef begonnen met slimme camera’s op het Prinses Margrietkanaal. Er worden langs de vaarweg camera’s geplaatst die met de hulp van software gaan speuren naar ‘afwijkende situaties’, zoals te snel varende schepen of plezierjachten. Het zijn een soort flitspalen langs het water.

Rijkswaterstaat test flitspalen op het water

De camera’s komen te staat op het traject tussen Grou en Terherne. Ze meten de snelheid van een langsvarend schip of bijvoorbeeld speedboot. ‘Daarmee willen we schippers bewust maken van hun vaargedrag en op die manier duurzaamheid en veiligheid bevorderen,’ zegt Rijkswaterstaat. ‘Een lagere snelheid betekent minder uitstoot van CO2. Op het kanaal geldt een maximumsnelheid van 12,5 km per uur. Door middel van een controlemeting kijken we of schippers hun snelheid hebben verlaagd.’

LED-snelheidsbord

Bij de proef worden drie camera’s geplaatst die bij elkaar horen. De eerste meet de snelheid en slaat die op, de tweede is gekoppeld aan een LED-bord waarop de schipper direct kan zien hoe snel hij vaart en de derde camera doet een controlemeting om te kijken of de schipper de snelheid eventueel heeft aangepast. Er wordt tijdens de test gemeten in zuidelijke richting, dus richting Lemmer.

Nu worden er nog geen boetes uitgedeeld. De proef is in eerste instantie bedoeld om het systeem van de slimme camera’s te verbeteren, zegt Rijkswaterstaat. In de toekomst is het wel de bedoeling met camera’s te gaan handhaven of problemen op het Prinses Margrietkanaal te herkennen.

Digitaal toezicht

In 2017 heeft Rijkswaterstaat een eerste experiment gedaan met een camerawagen met een slimme camera voor digitaal toezicht. Daarbij werd gekeken naar twee elementen: te snel varen en het varen in verboden gebieden. Die test vond plaats op de kruising van het Hollandsch Diep en de Dordtsche Kil. Uit de proef bleek volgens Rijkswaterstaat dat de software verder ontwikkeld moest worden om bijvoorbeeld scheepstypes te herkennen. Ook was de kwaliteit van de camerabeelden toen nog niet goed genoeg.

In de toekomst wil Rijkswaterstaat de metingen ook gebruiken om de snelheid van het schip en het bedienen van bruggen en sluizen op elkaar af te stemmen. De nu begonnen proef duurt tot en met maandag 16 juli. (BO)