Schuttevaer-congres over afstandsbediening

In het Schuttevaer-congres ‘Back to the Future’ kijken Koninklijke BLN-Schuttevaer en de ledengroep Koninklijke Schuttevaer donderdag 28 en vrijdag 29 juni terug op 15 jaar afstandsbediening en vooruit naar corridormanagement.

Schuttevaer-congres over afstandsbediening

‘Wij hebben dezelfde opdracht als Doc en Marty McFly uit de welbekende film Back to the Future (1985). Met begrip van het verleden, moeten we in een goede toekomst terecht zien te komen’, schrijft BLN-Schuttevaer in de uitnodiging voor het tweedaags congres. Dat wordt gehouden in Inntel Hotels Rotterdam Centre aan de Rotterdamse Leuvehaven.

Rode draad

Het thema ‘Back to the Future’ loopt als een rode draad door beide dagen heen. Op 28 juni wordt ’s ochtends de algemene vergadering van de nautisch-technische BLN-ledengroep Koninklijke Schuttevaer gehouden. Na de huishoudelijke zaken komt bij de nautische onderwerpen in ieder geval het rapport van de Onderzoeksraad over de overvaren stuw Grave ter tafel.

’s Middags houdt Schuttevaer-voorzitter Erik Schultz zijn jaarrede voor leden en genodigden. Vervolgens worden alle ins en outs van de afstandsbediening van bruggen en sluizen en corridormanagement met de congresgangers gedeeld. Sprekers zijn Mieke Ohm, afdelingshoofd Ontwikkeling Scheepvaart & Verkeersmanagement, en Martijn Hage, afdelingshoofd Scheepvaartverkeer & Watermanagement Regio Zuid-West van Rijkswaterstaat. In een forumdiscussie gaan zij in op vragen en opmerkingen.

Vrijdagmorgen 29 juni houdt Koninklijke BLN-Schuttevaer de algemene ledenvergadering. Daarbij is ruimte ingepland voor de uitkomsten van het visietraject, waarvoor het afgelopen jaar veel mensen binnen en buiten BLN zich hebben ingezet om een breed gedeelde visie te ontwikkelen.