Overal waar u vaart: Vaarwegverbetering in het noorden

In Noord-Nederland is de afgelopen jaren heel wat gebeurd op vaarweggebied. En er staat nog het een en ander te gebeuren. De hoofdvaarweg is die van Lemmer naar Delfzijl (in jargon HLD geheten) en omvat het Prinses Margrietkanaal, Van Starkenborgkanaal en Eemskanaal. Sinds begin deze eeuw wordt er gewerkt aan verruiming naar klasse Va. De vaarweg is verdiept en de toegelaten scheepsmaten zijn verruimd. Dat dit niet altijd zonder gevolgen blijft, bleek bij sluis Terherne.

Door Klaas Kattouw, regiocoördinator Noord-Nederland, Koninklijke BLN-Schuttevaer / 0(31)682058644 


Nadat het kanaal was verdiept en er schepen van klasse V werden toegelaten ontstonden ineens problemen met de deuren. Er zaten regelmatig stenen tussen. Bij nader onderzoek bleek het te gaan om zogenoemde geeltjes, een klein soort Friese baksteen waarmee het stortebed was gefixeerd. Tot aan de verruiming was dit altijd voldoende geweest, maar nu met grotere schepen nam de zuiging toe en bleven de steentjes niet liggen. Resultaat was dat het stortebed moest worden vervangen. Verder staan de afmeerpalen voor de sluizen in Lemmer en Terherne met een brede voet op de bodem. Ook dat was nooit een probleem, maar nu werden de voeten onderspoeld en dreigden de palen om te vallen. Ook dit probleem moest worden verholpen.

Nieuwe bruggen

Diverse bruggen zijn vervangen. Denk aan de brug bij Grou, waar een aquaduct is gekomen en de spoorbrug is verhoogd en heeft nu twee doorvaarten in geopende stand. De bruggen in Burgum, Stroobos en Eibersburen werden vervangen. Evenals die in Zuidhorn (verkeersbrug en spoorbrug) en Dorkwerd. En momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de bochtverruiming. Ook wordt hard gewerkt aan de brug in Aduard. Deze laatste drie zijn van het type tafelbrug en hebben een doorvaartbreedte van 54 meter. Hier doet zich het merkwaardige fenomeen voor dat er al diverse stuurhuizen afgevaren zijn. Nu zijn de bruggen ontworpen om min of meer te verdwijnen in het landschap, maar zo letterlijk moet dit nu ook weer niet worden genomen.

In Groningen is de Noordzeebrug in 2016 verhoogd. Al met al een hele verbetering. En momenteel wordt gewerkt aan vervanging van de Gerrit Krolbrug in Groningen. Het heeft lang geduurd om een beslissing te nemen welk type brug er moest komen. Het lijkt erop dat binnenkort de keuze wordt gemaakt. U moet zich voorstellen dat aan die inspraakrondes allerlei belanghebbenden deelnemen met zeer uiteenlopende belangen. Om een voorbeeld te geven, de ontwerpers hadden een aantal mogelijkheden geschetst. Natuurlijk wilden de bewoners een brug die zo laag mogelijk was in verband met de helling voor fietsers. Maar dat zou betekenen dat de brug meerdere keren per uur open zou staan met wachttijden tot gevolg. Toen was het animo een stuk minder.

Aquaduct

In tegenstelling tot Fryslân, waar inmiddels al 10 aquaducten zijn gebouwd, is die keuze in Groningen nog niet gemaakt. Ook voor de Gerrit Krolbrug hebben wij als BLN-Schuttevaer ons sterk gemaakt voor een aquaduct. Maar dat was toch een brug te ver, om maar in het jargon te blijven. Bij al die projecten heeft BLN aan tafel gezeten.