Fries vaarverbod op kleinere vaarwegen

Om de aangroei van ijs te bevorderen heeft het provinciebestuur van Fryslân vanaf zaterdag 24 februari 17.00 uur een vaarverbod uitgevaardigd. Dit verbod geldt voor vaarten en sloten. Aannemers worden verzocht om hun drijvend materiaal te verwijderen. Grote vaarwegen die belangrijk zijn voor de beroepsvaart vallen buiten het verbod.

Het verbod geldt vooralsnog niet voor het Van Harinxmakanaal, de oostelijke en westelijke invaart van Leeuwarden, het verbindingskanaal bij Harlingen, De Houkesleat en industriehavens, de vaarweg naar Drachten, de vaarweg naar Heerenveen, de vaarweg naar Akkrum, tot aan het gemaal in de Djipsleat.

Bij aanhoudende vorst kan de provincie besluiten om het vaarverbod verder uit te breiden. Het verbod betekent niet dat ijs sterk genoeg is om er op te schaatsen, waarschuwt de provincie. (DvdM)