Stremming Giessenbrug A20 Rotterdam duurt eindeloos

De Giessenbrug in de Rijksweg A20 over de Delfshavense Schie in Rotterdam is nu al zo lang buiten bedrijf dat het stilaan op een definitieve sluiting lijkt. Koninklijke BLN-Schuttevaer riep de provincie te hulp tijdens de jaarvergadering van de afdeling Rijnstreek op zaterdag 13 januari in Alphen aan den Rijn. De brug met een doorvaarthoogte van 5,50 meter gaat al sinds januari 2017 niet meer open voor de scheepvaart en ligt over provinciaal vaarwater.

Stremming Giessenbrug A20 Rotterdam duurt eindeloos
  • BLN-Schuttevaer Rijnstreek zoekt steun voor heropening

  • Bochtafsnijding Schie bijna klaar, vervoer gehalveerd

Door Patrick Naaraat
Volgens Leny van Toorenburg, beleidsadviseur Nautisch Technisch & Infra bij BLN-Schuttevaer, kampt de brug met een kennelijk onoplosbaar technisch probleem. ‘Rijkswaterstaat zegt de veiligheid niet te kunnen garanderen. De signalering voor het wegverkeer zou niet goed werken, waardoor het kan gebeuren dat de brug opent zonder dat de automobilisten worden gewaarschuwd.’

Maar de binnenvaart is langzamerhand zeer sceptisch over de reden van Rijkswaterstaat om de brug niet meer te bedienen. De A20 is een drukke snelweg en elke brugopening veroorzaakt files. Rijkswaterstaat wordt ervan verdacht de reparatie op z’n beloop te laten, omdat het wegvervoer daar belang bij heeft. Van Toorenburg: ‘Rijkswaterstaat zegt bovendien geen klachten te ontvangen. Dat kan kloppen, want de binnenvaart past zich aan en is vindingrijk. Er wordt ballastwater gezet, maar dat is een tijdrovende noodoplossing.’

Van Toorenburg vroeg vaarwegbeheerder Janko Vink van de provincie Zuid-Holland om in te grijpen. ‘Rijkswaterstaat heeft eenzijdig de bedieningstijden gewijzigd en ik begrijp dat dat niet mag zonder instemming van de provincie. Dus mijn verzoek aan u is, geef hiervoor geen toestemming.’

Machteloos

Vink zei echter weinig te kunnen uitrichten. ‘Het vaarwegbeheer hebben wij overgedragen aan Rotterdam en bovendien zal Rijkswaterstaat stellen dat de bedientijden niet zijn gewijzigd, maar dat de brug in storing is.’

Hij was het wel met Van Toorenburg eens dat dit een slechte zaak is voor de binnenvaart. ‘De Kruithuisbrug die er achter ligt is even hoog en telt nog altijd 1500 openingen per jaar. Het is dus niet zo dat de binnenvaart er geen behoefte aan heeft.’

Afdelingsvoorzitter Nico Stam van BLN-Schuttevaer Ouderkerk aan den IJssel pleitte voor een vergoeding aan gedupeerde schippers. ‘Om je schip er onderdoor te kunnen pompen moet je al snel 15.000 euro investeren.’

Van Toorenburg hoopt dat meer ruchtbaarheid aan de situatie wordt gegeven, want het dupeert niet alleen schippers en verladers, maar ook Scheepswerf Bocxe, die nu al meer dan een jaar geen schepen hoger dan ruim vijf meter kan ontvangen of bouwen. ‘De brug is aan vervanging toe, maar staat pas na 2026 in de planning. Dat is onaanvaardbaar.’

Grondige analyses

Rijkswaterstaat bevestigt de problemen, maar zegt niet wanneer die zijn verholpen. ‘Wij betreuren de ontstane situatie’, meldt persvoorlichter Anneke Heinecke. ‘Rijkswaterstaat voert grondige analyses uit naar oorzaak en mogelijke gevolgen van de technische problemen.’

Heinecke gaat niet in op de vraag van de redactie of Rijkswaterstaat hier het belang van het wegverkeer laat overheersen. Wel stelt ze dat met alle belanghebbenden periodiek wordt afgestemd welke opties er voorliggen en wat de gevolgen daarvan zullen zijn. ‘Rijkswaterstaat zal zodra dat mogelijk is duidelijkheid geven.’

Vervoer Schie

Vaarwegbeheerder Vink gaf de jaarvergadering van Rijnstreek een beknopt overzicht van de vervoerscijfers in de provincie. Daaruit bleek dat het vervoer over de Delfshavense en Delftse Schie gestaag afneemt. In 10 jaar is het vervoerde tonnage meer dan gehalveerd van 1,4 miljoen ton naar 600.000 ton in 2017. Dat is geen rechtstreeks gevolg van de Giessenbrug, maar te wijten aan de sluiting van een betoncentrale en een zandoverslag. Van Toorenburg wees er wel op dat de brug een obstakel is om nieuw vervoer aan te trekken.

De teruggang is zuur, te meer daar komende zomer dan toch eindelijk – er werd al in 1932 over gepraat – de bochtafsnijding van de Delftse Schie gereedkomt.

Containergroei

Het binnenvaartvervoer in de regio Rijnstreek is vorig jaar wel toegenomen. Maar die groei geldt vooral de Gouwe en is hoofdzakelijk te danken aan het containervervoer voor Heineken tussen terminal Alpherium in Alphen aan den Rijn en Rotterdam. Vorig jaar ging er 3,6 miljoen ton over de Gouwe, waaronder 45.000 containers met bier.

De provincie ondersteunt de initiatieven van Heineken en zijn logistieke partner Nedcargo om het vervoer klimaatneutraal te maken. Volgens beleidsmedewerker Rob Weeda investeert Zuid-Holland op alle fronten in de ‘Groene Corridor en Smart Shipping’. Er wordt gekeken naar de schepen, de vaarwegen en de logistieke keten. Zo worden momenteel in het kader van het project Clean Inland Shipping (Clinsh) acht schepen voorzien van uitstootbeperkende technieken en krijgen 15 schepen apparatuur om hun uitstoot te monitoren. Dit moet inzicht geven in het effect van vergroeningsmaatregelen. Weeda maakte bekend dat dit project verder wordt uitgebreid en binnenkort meer schepen kunnen inschrijven voor deelname. Interesse? Mail dan naar: clinsh@pzh.nl

Om de banden met de schippers aan te halen komt er ook een ‘schippersdiner’, waar gebruikers en bedienaars van kunstwerken op een informele manier met elkaar kunnen praten over de praktijk.

Ambitie

Maar de ambitie reikt verder. Het vervoer voor Heineken is efficiënter als er meer retourlading zou zijn. Om dit aan te jagen komt er een nieuw en klimaatneutraal distributiecentrum Steekterpoort.

Verder wordt onder meer een testtraject gezocht voor autonoom varen en gekeken naar magnetisch afmeren, zonnepanelen op de kanaaloevers en beplanting met soorten die extra veel CO2 uit de lucht halen. Zelfs bij de keuze voor oeverbeschoeiing kijkt de provincie naar de CO2-uitstoot. Zo scheelt de toepassing van koudgewalste damwandprofielen langs de Gouwe zo’n 70.000 ton CO2.

Ook staat de ontwikkeling van bediening op afstand niet stil. Er worden nu 57 objecten vanuit centrales bediend. Gewerkt wordt aan een app die het volledige verkeersaanbod real time in beeld brengt, inclusief uitstootgegevens, om de bediening van kunstwerken verder te optimaliseren.

Siem

Afdelingsvoorzitter Henk van Laar complimenteerde de provincie met haar inzet voor schoon vervoer. In zijn jaarrede bracht hij een eerbetoon aan erevoorzitter Siem van Ruiten, die 12 augustus jongstleden op 84-jarige leeftijd overleed. Beurtvaartondernemer Van Ruiten was een groot deel van zijn leven betrokken bij de afdeling en zette zijn hele wezen hiervoor in. ‘Hij was een optimist en een doorzetter. Iedereen kende Siem.’ En hij was ongeduldig. De overheid vond hij vaak ‘traag en laks’. ‘Siem had zijn eigen manier. Hij was direct en ontwapenend, met een tomeloze inzet. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen.’

Van Laar zelf werd herkozen als voorzitter en zijn medebestuursleden Frits de Vries en Ton van den Heiligenberg blijven, gezien hun leeftijd, nog een jaar in functie. Nieuw gekozen in het bestuur is Marco Wubben (30). Hij is kapitein op een containerschip.

Stremming Giessenbrug A20 Rotterdam duurt eindeloos | Schuttevaer.nl

Stremming Giessenbrug A20 Rotterdam duurt eindeloos

De Giessenbrug in de Rijksweg A20 over de Delfshavense Schie in Rotterdam is nu al zo lang buiten bedrijf dat het stilaan op een definitieve sluiting lijkt. Koninklijke BLN-Schuttevaer riep de provincie te hulp tijdens de jaarvergadering van de afdeling Rijnstreek op zaterdag 13 januari in Alphen aan den Rijn. De brug met een doorvaarthoogte van 5,50 meter gaat al sinds januari 2017 niet meer open voor de scheepvaart en ligt over provinciaal vaarwater.

Stremming Giessenbrug A20 Rotterdam duurt eindeloos
  • BLN-Schuttevaer Rijnstreek zoekt steun voor heropening

  • Bochtafsnijding Schie bijna klaar, vervoer gehalveerd

Door Patrick Naaraat
Volgens Leny van Toorenburg, beleidsadviseur Nautisch Technisch & Infra bij BLN-Schuttevaer, kampt de brug met een kennelijk onoplosbaar technisch probleem. ‘Rijkswaterstaat zegt de veiligheid niet te kunnen garanderen. De signalering voor het wegverkeer zou niet goed werken, waardoor het kan gebeuren dat de brug opent zonder dat de automobilisten worden gewaarschuwd.’

Maar de binnenvaart is langzamerhand zeer sceptisch over de reden van Rijkswaterstaat om de brug niet meer te bedienen. De A20 is een drukke snelweg en elke brugopening veroorzaakt files. Rijkswaterstaat wordt ervan verdacht de reparatie op z’n beloop te laten, omdat het wegvervoer daar belang bij heeft. Van Toorenburg: ‘Rijkswaterstaat zegt bovendien geen klachten te ontvangen. Dat kan kloppen, want de binnenvaart past zich aan en is vindingrijk. Er wordt ballastwater gezet, maar dat is een tijdrovende noodoplossing.’

Van Toorenburg vroeg vaarwegbeheerder Janko Vink van de provincie Zuid-Holland om in te grijpen. ‘Rijkswaterstaat heeft eenzijdig de bedieningstijden gewijzigd en ik begrijp dat dat niet mag zonder instemming van de provincie. Dus mijn verzoek aan u is, geef hiervoor geen toestemming.’

Machteloos

Vink zei echter weinig te kunnen uitrichten. ‘Het vaarwegbeheer hebben wij overgedragen aan Rotterdam en bovendien zal Rijkswaterstaat stellen dat de bedientijden niet zijn gewijzigd, maar dat de brug in storing is.’

Hij was het wel met Van Toorenburg eens dat dit een slechte zaak is voor de binnenvaart. ‘De Kruithuisbrug die er achter ligt is even hoog en telt nog altijd 1500 openingen per jaar. Het is dus niet zo dat de binnenvaart er geen behoefte aan heeft.’

Afdelingsvoorzitter Nico Stam van BLN-Schuttevaer Ouderkerk aan den IJssel pleitte voor een vergoeding aan gedupeerde schippers. ‘Om je schip er onderdoor te kunnen pompen moet je al snel 15.000 euro investeren.’

Van Toorenburg hoopt dat meer ruchtbaarheid aan de situatie wordt gegeven, want het dupeert niet alleen schippers en verladers, maar ook Scheepswerf Bocxe, die nu al meer dan een jaar geen schepen hoger dan ruim vijf meter kan ontvangen of bouwen. ‘De brug is aan vervanging toe, maar staat pas na 2026 in de planning. Dat is onaanvaardbaar.’

Grondige analyses

Rijkswaterstaat bevestigt de problemen, maar zegt niet wanneer die zijn verholpen. ‘Wij betreuren de ontstane situatie’, meldt persvoorlichter Anneke Heinecke. ‘Rijkswaterstaat voert grondige analyses uit naar oorzaak en mogelijke gevolgen van de technische problemen.’

Heinecke gaat niet in op de vraag van de redactie of Rijkswaterstaat hier het belang van het wegverkeer laat overheersen. Wel stelt ze dat met alle belanghebbenden periodiek wordt afgestemd welke opties er voorliggen en wat de gevolgen daarvan zullen zijn. ‘Rijkswaterstaat zal zodra dat mogelijk is duidelijkheid geven.’

Vervoer Schie

Vaarwegbeheerder Vink gaf de jaarvergadering van Rijnstreek een beknopt overzicht van de vervoerscijfers in de provincie. Daaruit bleek dat het vervoer over de Delfshavense en Delftse Schie gestaag afneemt. In 10 jaar is het vervoerde tonnage meer dan gehalveerd van 1,4 miljoen ton naar 600.000 ton in 2017. Dat is geen rechtstreeks gevolg van de Giessenbrug, maar te wijten aan de sluiting van een betoncentrale en een zandoverslag. Van Toorenburg wees er wel op dat de brug een obstakel is om nieuw vervoer aan te trekken.

De teruggang is zuur, te meer daar komende zomer dan toch eindelijk – er werd al in 1932 over gepraat – de bochtafsnijding van de Delftse Schie gereedkomt.

Containergroei

Het binnenvaartvervoer in de regio Rijnstreek is vorig jaar wel toegenomen. Maar die groei geldt vooral de Gouwe en is hoofdzakelijk te danken aan het containervervoer voor Heineken tussen terminal Alpherium in Alphen aan den Rijn en Rotterdam. Vorig jaar ging er 3,6 miljoen ton over de Gouwe, waaronder 45.000 containers met bier.

De provincie ondersteunt de initiatieven van Heineken en zijn logistieke partner Nedcargo om het vervoer klimaatneutraal te maken. Volgens beleidsmedewerker Rob Weeda investeert Zuid-Holland op alle fronten in de ‘Groene Corridor en Smart Shipping’. Er wordt gekeken naar de schepen, de vaarwegen en de logistieke keten. Zo worden momenteel in het kader van het project Clean Inland Shipping (Clinsh) acht schepen voorzien van uitstootbeperkende technieken en krijgen 15 schepen apparatuur om hun uitstoot te monitoren. Dit moet inzicht geven in het effect van vergroeningsmaatregelen. Weeda maakte bekend dat dit project verder wordt uitgebreid en binnenkort meer schepen kunnen inschrijven voor deelname. Interesse? Mail dan naar: clinsh@pzh.nl

Om de banden met de schippers aan te halen komt er ook een ‘schippersdiner’, waar gebruikers en bedienaars van kunstwerken op een informele manier met elkaar kunnen praten over de praktijk.

Ambitie

Maar de ambitie reikt verder. Het vervoer voor Heineken is efficiënter als er meer retourlading zou zijn. Om dit aan te jagen komt er een nieuw en klimaatneutraal distributiecentrum Steekterpoort.

Verder wordt onder meer een testtraject gezocht voor autonoom varen en gekeken naar magnetisch afmeren, zonnepanelen op de kanaaloevers en beplanting met soorten die extra veel CO2 uit de lucht halen. Zelfs bij de keuze voor oeverbeschoeiing kijkt de provincie naar de CO2-uitstoot. Zo scheelt de toepassing van koudgewalste damwandprofielen langs de Gouwe zo’n 70.000 ton CO2.

Ook staat de ontwikkeling van bediening op afstand niet stil. Er worden nu 57 objecten vanuit centrales bediend. Gewerkt wordt aan een app die het volledige verkeersaanbod real time in beeld brengt, inclusief uitstootgegevens, om de bediening van kunstwerken verder te optimaliseren.

Siem

Afdelingsvoorzitter Henk van Laar complimenteerde de provincie met haar inzet voor schoon vervoer. In zijn jaarrede bracht hij een eerbetoon aan erevoorzitter Siem van Ruiten, die 12 augustus jongstleden op 84-jarige leeftijd overleed. Beurtvaartondernemer Van Ruiten was een groot deel van zijn leven betrokken bij de afdeling en zette zijn hele wezen hiervoor in. ‘Hij was een optimist en een doorzetter. Iedereen kende Siem.’ En hij was ongeduldig. De overheid vond hij vaak ‘traag en laks’. ‘Siem had zijn eigen manier. Hij was direct en ontwapenend, met een tomeloze inzet. Daar kunnen wij een voorbeeld aan nemen.’

Van Laar zelf werd herkozen als voorzitter en zijn medebestuursleden Frits de Vries en Ton van den Heiligenberg blijven, gezien hun leeftijd, nog een jaar in functie. Nieuw gekozen in het bestuur is Marco Wubben (30). Hij is kapitein op een containerschip.