Havengeld Rotterdam 1% omhoog

De haventarieven in Rotterdam voor zee- en binnenvaart stijgen de komende drie jaar met 1% per jaar. Die afspraak hebben het Havenbedrijf Rotterdam en de ondernemersorganisaties Deltalinqs, VRC en VNPI opnieuw gemaakt.

Havengeld Rotterdam 1% omhoog

Daarnaast gaat het Havenbedrijf Rotterdam het systeem deze periode moderniseren zodat het gebruiksgemak wordt vergroot. De tarieven gelden voor de zeehavens van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Dordrecht en Moerdijk.

Behoudend

Met deze behoudende tariefontwikkeling zet Rotterdam in op concurrerende tarieven met de omliggende zeehavens. Het Havenbedrijf handhaaft de specifieke maatregelen om de Rotterdamse positie als container hub te versterken. De haventarieven voor tankers met ruwe olie worden, net als voorgaande periode, ook de komende jaren 1,5% onder de algemene stijging vastgesteld. Hiermee wordt het verschil in haventarieven met onder meer minerale olieproducten verder verkleind.

Marktconsultatie

Het vastleggen van de tariefontwikkeling voor drie jaar heeft de afgelopen periode de markt veel helderheid gegeven. Het Havenbedrijf, Deltalinqs en VNPI hebben vaste afspraken over de manier waarop jaarlijks de hoogte van het havengeld wordt vastgesteld. Door gestructureerde marktconsultatie komt de sector tegemoet aan de wens van de overheid voor zelfregulering van de tarieven. Bij deze consultatie worden onder andere inflatie, marktomstandigheden en economische ontwikkelingen meegenomen.

Haveninkomsten

Havengeld is één van de inkomstenposten van het Havenbedrijf en wordt in rekening gebracht aan de rederijen die Rotterdam aandoen. In 2016 ontving het Havenbedrijf 295 miljoen euro aan zeehavengeld en 14 miljoen euro aan binnenhavengeld. De andere grote inkomstenbron van het Havenbedrijf is met 349 miljoen euro de huur en erfpacht van terreinen. (DvdM)

 

Havengeld Rotterdam 1% omhoog | Schuttevaer.nl

Havengeld Rotterdam 1% omhoog

De haventarieven in Rotterdam voor zee- en binnenvaart stijgen de komende drie jaar met 1% per jaar. Die afspraak hebben het Havenbedrijf Rotterdam en de ondernemersorganisaties Deltalinqs, VRC en VNPI opnieuw gemaakt.

Havengeld Rotterdam 1% omhoog

Daarnaast gaat het Havenbedrijf Rotterdam het systeem deze periode moderniseren zodat het gebruiksgemak wordt vergroot. De tarieven gelden voor de zeehavens van Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Dordrecht en Moerdijk.

Behoudend

Met deze behoudende tariefontwikkeling zet Rotterdam in op concurrerende tarieven met de omliggende zeehavens. Het Havenbedrijf handhaaft de specifieke maatregelen om de Rotterdamse positie als container hub te versterken. De haventarieven voor tankers met ruwe olie worden, net als voorgaande periode, ook de komende jaren 1,5% onder de algemene stijging vastgesteld. Hiermee wordt het verschil in haventarieven met onder meer minerale olieproducten verder verkleind.

Marktconsultatie

Het vastleggen van de tariefontwikkeling voor drie jaar heeft de afgelopen periode de markt veel helderheid gegeven. Het Havenbedrijf, Deltalinqs en VNPI hebben vaste afspraken over de manier waarop jaarlijks de hoogte van het havengeld wordt vastgesteld. Door gestructureerde marktconsultatie komt de sector tegemoet aan de wens van de overheid voor zelfregulering van de tarieven. Bij deze consultatie worden onder andere inflatie, marktomstandigheden en economische ontwikkelingen meegenomen.

Haveninkomsten

Havengeld is één van de inkomstenposten van het Havenbedrijf en wordt in rekening gebracht aan de rederijen die Rotterdam aandoen. In 2016 ontving het Havenbedrijf 295 miljoen euro aan zeehavengeld en 14 miljoen euro aan binnenhavengeld. De andere grote inkomstenbron van het Havenbedrijf is met 349 miljoen euro de huur en erfpacht van terreinen. (DvdM)