CDA-Kamervragen over trucks tegen congestie in Rotterdam

CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert heeft de onheilstijding van Evofenedex aangegrepen voor schriftelijke vragen aan minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur). 70% van de bedrijven die bij een meldpunt van ondernemersvereniging Evofenedex hun zorgen hierover deelden, overweegt nu om hun goederen voortaan weer met een truck te laten vervoeren.

Verladers overwegen trucks door congrestie Rotterdam

Met het oog op de regionale bereikbaarheid over de weg en duurzaamheid is zo’n omgekeerde modal shift volgens Evofenedex een onwenselijke ontwikkeling. Dus zijn maatregelen snel nodig, vindt de ondernemersvereniging. Al enkele maanden worden bedrijven geconfronteerd met vertragingen bij containerafhandeling in Rotterdam.
Met het oog op de regionale bereikbaarheid over de weg en duurzaamheid is zo’n omgekeerde modal shift een onwenselijke ontwikkeling. Dus zijn maatregelen snel nodig, vindt de ondernemersvereniging. Al enkele maanden worden bedrijven geconfronteerd met vertragingen bij containerafhandeling in Rotterdam.

Op uitnodiging van het havenbedrijf Rotterdam zal Evofenedex, met andere partijen, op zoek gaan naar oplossingen. Wat Evofenedex betreft staat extra aandacht voor een nog betere havenlogistiek voorop. Dat betekent betere ketensamenwerking, het nakomen van vaarschema’s en intensievere onderlinge uitwisseling van data. De bijeenkomst zal vrijdag 8 september plaats hebben.

Blijvend probleem

‘Dit blijft de kop opsteken’, reageert CDA-Tweede Kamerlid Martijn van Helvert, duidelijk geergerd naar aanleiding van de berichtgeving onder meer bij Schuttevaer. Op zijn Facebook-pagina publiceert Van Helvert een serie schriftelijke vragen aan minister Schultz. Hij vraagt haar een analyse van het probleem. ‘Is dat vooral gelegen in "havenlogistiek" en een betere ketensamenwerking of wordt de congestie veroorzaakt door het aanbod van zeerederijen dat steeds groter wordt en zelden op tijd aankomt? Kortom: waar zit exact het knelpunt in uw visie?’

Van Helvert veronderstelt dat ook de minister geschrokken moet zijn van de conclusie van Evofenedex dat 70 procent van de betrokken bedrijven overweegt hun goederen voortaan weer met een truck te laten vervoeren. ‘Welke economische schade voor Nederland zou dit met zich meebrengen en wat is de schade voor de binnenvaart?’ Een bijkomende vraag van Van Helvert is wat de gevolgen zijn voor de regionale bereikbaarheid over de weg en de duurzaamheidsdoelstellingen. Hij wil verder weten wat het contact van de minister met het Havenbedrijf Rotterdam over deze problematiek heeft opgeleverd en wat nu de concrete voornemens en oplossingen zijn.

Zoeken naar oplossingen

In Rotterdam meren steeds grotere zeeschepen aan die grotere volumes containers en bulkgoederen in één keer lossen. Dat veroorzaakt hoge pieken in de afhandelingsprocessen van containerterminals. Deze worden verergert omdat de zeeschepen heel vaak niet op tijd aanmeren. Dat maakt een effectieve afwikkeling op de terminals extra moeilijk waardoor de aan- en afvoer van containers met binnenvaartschepen stagneert. Deze zomer kwamen daar de problemen als gevolg van een hack nog bovenop.

De vertraging van de aan- en afvoer van containers loopt soms op tot een volle week. Dat leidt tot veel extra kosten bij handels- en productiebedrijven doordat zij hun klanten niet op tijd beleveren of hun productieprocessen moeten vertragen.