CLIP #10 Walstroom verplicht?

Binnenvaartschippers geven constructieve feedback aan overheid en bedrijfsleven. Deze keer: waarom walstroom verplicht stellen als schippers zelf energie opwekken met zon of wind?

CLIP #10 Walstroom verplicht?


John Passmann en Barbara Unrath wekken op hun kempenaar Zwaluw zelf elektriciteit op met zonnepanelen en een windmolen. Ze zien dan ook niets in het nieuwe gebodsbord dat het afnemen van walstroom verplicht stelt. Ook hebben ze geen vertrouwen in de mogelijkheid die het Rijnvaartpolitiereglement, artikel 7.06, derde lid, biedt aan ‘lokale bevoegde autoriteiten’ (gemeenten) om door middel van een bord onder het nieuwe gebodsbord een uitzondering te maken voor het gebruiken van ‘alternatieve energieën’. ‘Die willen gewoon de walstroom verkopen’, aldus Unrath.

Onze Amsterdamse verslaggever Heere Heeresma jr. maakt korte video’s (clips) voor Schuttevaer.nl. Is er een kwestie waarover u zich in een video-interview zou willen uitspreken? Dan kunt u contact opnemen met Heere Heeresma jr. via heeresma@hotmail.com. Zijn ‘clips’ zijn terug te vinden bij Schuttevaer Dossiers.