Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk

Nederlandse zeehavens willen half miljard per jaar

ROTTERDAM

Met een ‘Structuurfonds’ van een half miljard euro per jaar voor co-financiering moet de structuur van de Nederlandse zeehavens toekomstgericht worden versterkt. Dat gaat de Branche Organisatie Zeehavens (BOZ) voorstellen aan een nieuwe kabinetsformateur namens de samenwerkende Nederlandse zeehavens van Amsterdam, Groningen, Moerdijk, Rotterdam en Zeeland.

1 / 1
Nederlandse zeehavens willen half miljard per jaar

Nederlandse zeehavens willen half miljard per jaar

  • Nieuwe regering moet gerichte investeringsgolf mogelijk maken

‘We hebben de beste haveninfrastructuur van de wereld. En we willen voorop lopen in de energietransitie en digitalisering. Voor mij staat vast dat overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen dat samen moeten doen’, zei minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur) woensdag 1 feb 2017 op de Maritieme werkconferentie te Amsterdam.

BOZ-voorzitter Ronald Paul (COO van Havenbedrijf Rotterdam) sluit zich daarbij aan: ‘We staan als zeehavens voor een enorme uitdaging op het gebied van energie en klimaat, het verduurzamen van industrie en transport en het breed toepasbaar maken van ICT. En juist de concentratie van industrie, energie en logistiek in de havengebieden biedt een unieke kans om op al deze gebieden forse transitie-resultaten te kunnen bereiken.’

Rijksbijdrage

BOZ bepleit een gerichte investeringsgolf, ook van de overheid. Immers, het economisch belang van de havensector is van nationaal belang: de jaarlijkse overslag van in het totaal 600 miljoen ton goederen maakt 336.000 banen en een toegevoegde waarde van 38 miljard euro mogelijk. BOZ meent dat het nationaal economisch belang een Rijksbijdrage aan het Structuurfonds rechtvaardigt.

BOZ-voorzitter Ronald Paul: ‘Een rijksbijdrage van 500 mln euro per jaar herstelt onze concurrentiepositie met de buurlanden en co-financiering nodigt de zeehavens uit om gericht te investeren in een toekomstgerichte structuurversterking, daar hebben we allemaal belang bij.’
BOZ zal haar voorstel voor een Structuurfonds aanbieden aan de formateur en de politieke partijen in de Tweede Kamer. (DvdM)

 

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit artikel

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Lees ook