Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

ASV weer uit huisvuiloverleg

DEN HAAG

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I en M) wil niet langer om tafel met de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) in het huisvuiloverleg. De schippersbond houdt zich volgens het ministerie niet aan de afspraken over vertrouwelijkheid.

1 / 1
ASV weer uit huisvuiloverleg

ASV weer uit huisvuiloverleg

 • Ministerie: ‘Het houdt wat ons betreft op’

Door Marja de Vet
‘Het houdt wat ons betreft op’, zegt een woordvoerder van het ministerie. ‘Wij vinden dat jammer, want we hebben het liefst alle binnenvaartorganisaties aan tafel. Maar de basis van dit soort gesprekken is vertrouwelijkheid en een open sfeer, waarin iedereen zijn mening te berde kan brengen.’

Het ministerie tikte de schippersbond vorige week op de vingers over het naar de pers lekken van informatie. De ASV ontving woensdag 10 november een brief van het Afdelingshoofd Binnenvaart en Vaarwegen, dat van de ASV werd verwacht uiterlijk vrijdag 12 november toe te zeggen dat men zich zou conformeren aan de voorwaarden voor deelname aan het overleg.

Aanleiding voor de ergernis op het ministerie was een paginagroot opiniërend artikel van ASV-denktanklid Ger Veuger in Weekblad Schuttevaer van vorige week onder de kop ‘Op zoek naar draagvlak huisvuilafgifteregeling’. Maar ook al eerder werd ASV-voorzitter Sunniva Fluitsma erop aangesproken dat ze niet conform eerder gemaakte afspraken over vertrouwelijkheid zou hebben gehandeld. Dat ging over haar uitspraken op de website Afval Online. Na het artikel van Veuger was de maat vol bij het ministerie.

Monddood

Volgens de ASV zijn de voorwaarden vooraf niet duidelijk gesteld en bleken die later te betekenen dat de ASV niets zal mededelen over het huisvuiloverleg op straffe van uitsluiting. De ASV dacht dat er naar buiten alleen niet mocht worden gesproken over cijfers en details en over de inbreng van de andere deelnemende partijen. ‘Deze reactie betekent  dat het ministerie met terugwerkende kracht eenzijdig de regels oplegt, waarbij de meesprekende organisaties in het overleg monddood worden gemaakt’, zegt ASV-voorzitter Fluitsma.

Bovendien vindt de ASV dat ‘de schijn van achterkamertjespolitiek wordt opgeroepen als er helemaal niets naar buiten mag komen over dit soort overleggen’ en dat ‘om draagvlak te kunnen krijgen laagdrempelige informatie naar de schippers toe onontbeerlijk is’.

De ASV behoudt zich het recht voor haar achterban te informeren en is op die voorwaarde nog steeds bereid het overleg voort te zetten om tot een oplossing te komen.

De schippersbond stapte eind juli zelf ook al eens uit het huisvuiloverleg, omdat het ministerie niet bereid zou zijn te luisteren naar kritiek en dat overleg daarom geen zin had. Na een verzoek hiertoe van het ministerie gaf de ledenvergadering van de ASV het bestuur op 1 oktober toestemming weer terug te keren aan de overlegtafel.

Verzet

De ASV heeft zich vanaf het begin met klem verzet tegen afschaffing van de gratis huisvuilinzameling langs de Rijksvaarwegen en invoering van een gesloten afval-inzamelsysteem, waarvoor schippers via een abonnement moeten betalen. Volgens de bond is de regeling in strijd met het internationale CDNI-verdrag. Dat weerhield het ministerie eind 2013 niet van invoering. Er volgden binnenvaartbreed protesten en weinig binnenvaartondernemingen namen een abonnement. Onderzoeksbureau Rebel kreeg vorig jaar de opdracht de werking van het systeem te evalueren. Rebel concludeerde dat het op zich functioneert, maar verbetering behoeft. Het ministerie wilde daarop met de binnenvaartorganisaties praten over de verbeterpunten die het Rebel-rapport aanreikte. De ASV wilde hieraan niet langer meewerken toen bleek dat slechts over verbetering van het systeem mocht worden gesproken en de argumenten van de ASV niet in aanmerking werden genomen.

Reacties (10)
 • Duo Welbekend

  Waarvoor mag het ministerie wel met de pers praten over het overleg ?Dat het ministerie regels heb gemaakt lijkt mij dan voor alle partijen eigenlijk zou moeten gelden.Dus ook voor het ministerie,niet dat wij er wakker van liggen dat er nu openbaar wordt gezegd dat het ASV hun standvastigheid laten blijken nu!

 • Piet Bennik

  ..En je kan op dit moment niet eens in alle havens je “bedrijfsafval” kwijt zoals Melanie wel betoogde op diverse hoorzittingen! Hoe zit dit?

 • J.D. Ruijtenberg

  Dit gaat niet over een interview in een of andere B krant gezien uit het oogpunt van het ministerie.
  Maar over het niet voor elkaar krijgen om de ASV mee verantwoordelijk te maken aan dit illegale beleid.
  Nu ben ik wel benieuwd wat BLN gaat doen,stappen ze nu ook uit het overleg met het ministerie zolang de ASV niet mee mag praten?
  Of laten ze zich wel mee verantwoordelijk maken aan dit illegale beleid?
  Het zal geen makkelijke keuze worden.
  En ik denk dat ze daar niet blij zijn met deze stap van het ministerie.

 • M Smitsman

  Een leeg smeerolievat doet wonderen… Je stopt er wat in en op een of andere wijze vind je er later niets meer van terug ????

 • Azolla

  Wederom een treurig bewijs van de angst bij het ministerie voor gezichtsverlies

 • Piet Bennik

  Tja, Ministerie. Als je al zo over je theewater raakt over stuk in de krant van waarheden omtrent de huisvuilsoap, die al lang bij iedereen bekend staat, denk ik wat hebben jullie te verbergen om sancties op te leggen aan een gesprekspartner die je zelf in eerste instantie heb uitgenodigd!

  Het ministerie heeft zelf deze hele soap in gang gezet in 2012. Er is een CDNI verdrag, hier is goed over nagedacht, maar de overheid dacht de vervuiler betaald en wij willen van de vuilnis kosten af.

  Volgens mij kost het nu nog meer dan voorheen er wat je ook gaat doen draagvlak komt er niet voor abonnementen.

  Doe de bakken open ze staan toch meest achter hekken, dan maak je het voor iedereen weer makkelijk, wij hebben inmiddels al een weg gevonden om het huishoudelijk vuil kwijt te raken.
  Het zou als Nederlandse regering wel zo sportief zijn tegenover de buurlanden, want die draaien nu grotendeels op voor de extra kosten van Nederlands huisvuil. Daarvoor is geen Europees verdrag voor opgesteld.

  Een tip mijnerzijds zet er nog een bak naast voor niet oliehoudend bedrijfsafval zoals touwen en wrijfhouten e.d..

  Veel wijsheid toegewenst.

 • G.M. Noldes

  Ik snap de titel niet van dit artikel,
  een of andere zwak begaafde snol heeft toch bedacht dat de binnenvaart geen huisvuil heeft????
  Democratie 2.0, kop houden en doen wat de overheid in al zijn incompetentie verzint en je door je strot wringt.
  Wim Kan zei het jaren geleden al:
  Democratie, de wil van het volk, ik lees elke morgen met verbazing in de krant wat ik nu weer wil.

  Jammer dat er hier geen Trump voor president gaat, dan ging ik ook eens stemmen.

  G.M. Noldes
  m/s So Long

 • a.o stienstra

  Politiek is maffia !
  Je kan wel proberen politiek te bedrijven maar het ministerie doet toch wel wat ze zelf wil.
  Als u denkt hier enige invloed op te kunnen hebben , zou ik u eens willen uitnodigen om WAKKER te worden.

 • Duo Welbekend

  Ook toevallig dat er na 3 kwartier door de Schuttevaer is besloten dat iedereen gratis zonder abbonnement mag lezen.
  Dank u wel voor de service !

 • Duo Welbekend

  Voor de collega,s die niet geabboneerd zijn op Schuttevaer en alleen de titel kunnen lezen ,adviseren wij om de Scheepvaartkrant bladzijde 9 te lezen .Daar sta een geschreven stuk in wat er afgespeeld is tussen de gevestigde orde ( ministerie) en de reden waarom de ASV hier eigenlijk niet meer binnen mag komen naar het overleg zonder een belofte te doen.
  Chapeau ASV ,de wereld is van iedereen en iedereen heeft recht om openbaar te spreken.

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook