Haven Moerdijk op eigen benen

De Raad van Bestuur van het Havenschap Moerdijk heeft 20 juli 2016 de bedrijfsactiviteiten van het Havenschap ondergebracht in Havenbedrijf Moerdijk NV. Daarmee is het havenbedrijf verzelfstandigd.

VERZELFSTANDIGING MOERDIJK

De verzelfstandiging is volgens het bestuur nodig om te groeien. De provincie en gemeente houden via het Havenschap wel een meerderheidsaandeel in het Havenbedrijf. De gemeenteraad van Moerdijk en Provinciale Staten gingen respectievelijk op 14 en 15 juli al akkoord met de bestuurlijke verandering.

Moerdijk wil zich ontwikkelen tot hét knooppunt voor duurzame logistiek en procesindustrie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland. Door de verzelfstandiging ontstaat volgens de initiatiefnemers ruimte voor een verdere verzakelijking en professionalisering van de organisatie en versterking van de (internationale) acquisitie van bedrijven en goederenstromen. Verder moet verzelfstandiging bijdragen de verdiencapaciteit te versterken. (PN)