Overnachtingshaven Giesbeek in westlob Valeplas

Rijkswaterstaat heeft de westlob van de Valeplas uitgekozen als plek voor de overnachtingshaven bij Giesbeek aan de Boven-IJssel. Het ontwerp gaat uit van vier steigers met 23 ligplaatsen. De haven moet in 2020 klaar zijn.

Rijkswaterstaat ontving tientallen zienswijzen op de ter inzage gelegde Notitie Reikwijdte en Detailniveau waarin bewoners hun sterke voorkeur voor de westlob kenbaar maakten. De westlob heeft volgens RWS de minste effecten qua lucht, geluid en zicht op de leefomgeving. Bijzondere flora en fauna en struinpaden zijn voornamelijk in de zuidlob te vinden.

In een ontwerpatelier wil Rijkswaterstaat samen met de gemeente Zevenaar, adviseurs en betrokken partijen, werken aan het definitieve ontwerp voor de overnachtingshaven. Verder wordt in het ontwerpatelier onder meer besproken over de ontsluiting van het gebied en de parkeergelegenheid. Ook streeft Rijkswaterstaat naar een ontwerp waarbij waterscouting Abel Tasman op de huidige locatie kan blijven.

Nadat de minister van Infrastructuur en Milieu en de gemeenteraad van Zevenaar de ontwerpen hebben goedgekeurd, wordt de eerste officiële besluitvorming ter inzage gelegd. Dit is naar verwachting begin 2017. (EvH)