Ruimte voor de Rivier IJsseldelta 10 mln goedkoper en al in 2022 afgerond

Door versnelling van het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt 10 miljoen euro bespaard. Het besluit van minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu betekent dat de aanleg van fase 2 al in 2022 afgerond kan zijn, in plaats van in 2025.

Het versnellen van fase 2 zorgt ervoor dat er een aantal tijdelijke maatregelen, zoals het aanbrengen van kokers in de dijk bij de Roggebotkering om extra water door te laten of verbeteringen aan de sluis bij Roggebot, niet meer nodig zijn.

Op de locatie van de huidige Roggebotsluis komt in de N307 een nieuwe, zeven meter hoge brug. Deze brug hoeft minder vaak open, waardoor de doorstroming van het autoverkeer tussen Overijssel en Flevoland verbetert.

Maximaal 121 miljoen euro

De minister heeft de provincie Overijssel gevraagd om samen met de provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en Rijkswaterstaat de plannen voor de versnelde aanleg van fase 2 verder uit te werken. Het budget voor de aanleg van fase 2 is maximaal 121 miljoen euro. Andere partners in het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta , waterschap Drents Overijsselse Delta en de gemeenten Dronten en Kampen, worden hierbij nauw betrokken.

In het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta wordt nu gewerkt aan de aanleg van het Reevediep, een hoogwatergeul tussen de IJssel en het Drontermeer, en het baggeren van de IJssel. In de tweede fase gaat het om het verwijderen van de Roggebotsluis, het versterken van de Drontermeerdijk en de bescherming van het recreatiegebied Roggebot tegen hoog water.

Daarnaast worden de keersluizen in de Reevedam omgebouwd en wordt de waterinlaat in de IJsseldijk aangepast. Na de afronding van het gehele project kan bij hoog water ongeveer een kwart van het IJsselwater worden afgevoerd. Dit leidt tot een waterstanddaling op de IJssel van ruim 50 centimeter bij Zwolle tot één meter ten zuiden van Kampen.