Sefarina bunkert als eerste zeeschip LNG in haven Moerdijk

De Sefarina, een door LNG-aangedreven schip, bunkert zaterdag 15 augustus als eerste zeeschip LNG bunkeren in de haven van Moerdijk. De Sefarina wordt met tankwagens van Schenk Tanktransport vanaf de wal voorzien van LNG. Gate Terminal levert de LNG.

Sinds december vorig jaar biedt de haven van Moerdijk zee- en binnenvaartschepen de mogelijkheid om LNG te bunkeren. Regelmatig maken binnenvaartschepen al van deze mogelijkheid gebruik.

Het Havenschap Moerdijk is blij met de komst van de Sefarina. ‘Het gebruik van LNG als vervanging van traditionele brandstoffen draagt bij aan de ambities uit de Havenstrategie Moerdijk 2030 om te werken aan een schonere omgeving en verdere verduurzaming van het haven- en industrieterrein Moerdijk.’