Maaiers gaan los op waterplanten in Randmeren

De gebiedsoöperatie Gastvrije Randmeren en de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren pakken met vrijwilligers en maaiboten de overlast voor watersporters aan door de taaie fonteinkruiden te maaien. Maandag 6 juli werd de samenwerking met vijf jaar verlengd.

Maaiers gaan los op waterplanten in Randmeren

Dat het water in de Randmeren zo prachtig helder en schoon is, is voor een groot deel te danken aan de waterplanten. Maar in het vaarseizoen veroorzaakt het fonteinkruid de nodige overlast voor watersporters. Vooral in het Gooimeer hebben de gebruikers het zwaar te verduren.

Gemaaide vaarroutes

Vissersboten, uitgerust met maaiapparatuur, varen de komende weken uit om binnen de recreatiebetonning de waterplanten op de meest dichtgegroeide locaties te maaien. De afgelopen periode konden gebruikers van het gebied melding doen van een wildgroei aan fonteinkruid. In samenspraak met de watersportsector is vervolgens besloten waar gemaaid gaat worden.

Gedurende de komende drie weken wordt er gemaaid in havenkommen en in de aanvaarroutes naar aanlegplaatsen. Zoveel mogelijk hectares in de drukst bevaren gebieden zullen worden gemaaid.

Vanuit de natuurbeschermingswetvergunning mag er één keer per jaar gemaaid worden, maximaal 200 ha in Gooi- en Eemmeer en maximaal 150 hectare in Wolderwijd, Veluwemeer en Drontermeer.

 

Maaiers gaan los op waterplanten in Randmeren | Schuttevaer.nl

Maaiers gaan los op waterplanten in Randmeren

De gebiedsoöperatie Gastvrije Randmeren en de Stichting Maaien Waterplanten Randmeren pakken met vrijwilligers en maaiboten de overlast voor watersporters aan door de taaie fonteinkruiden te maaien. Maandag 6 juli werd de samenwerking met vijf jaar verlengd.

Maaiers gaan los op waterplanten in Randmeren

Dat het water in de Randmeren zo prachtig helder en schoon is, is voor een groot deel te danken aan de waterplanten. Maar in het vaarseizoen veroorzaakt het fonteinkruid de nodige overlast voor watersporters. Vooral in het Gooimeer hebben de gebruikers het zwaar te verduren.

Gemaaide vaarroutes

Vissersboten, uitgerust met maaiapparatuur, varen de komende weken uit om binnen de recreatiebetonning de waterplanten op de meest dichtgegroeide locaties te maaien. De afgelopen periode konden gebruikers van het gebied melding doen van een wildgroei aan fonteinkruid. In samenspraak met de watersportsector is vervolgens besloten waar gemaaid gaat worden.

Gedurende de komende drie weken wordt er gemaaid in havenkommen en in de aanvaarroutes naar aanlegplaatsen. Zoveel mogelijk hectares in de drukst bevaren gebieden zullen worden gemaaid.

Vanuit de natuurbeschermingswetvergunning mag er één keer per jaar gemaaid worden, maximaal 200 ha in Gooi- en Eemmeer en maximaal 150 hectare in Wolderwijd, Veluwemeer en Drontermeer.