Haven Boven-Hardinxveld gaat snel op de schop

Binnen een half jaar verwacht wethouder Theo Boerman duidelijkheid over de nieuwe bestemming van de gemeentehaven Boven-Hardinxveld. Het aantal vrije ligplaatsen vermindert, maar de gemeente houdt met de plaatselijke afdeling van BLN-Koninklijke Schuttevaer vast aan voldoende thuishavenplaatsen voor 3 x 24 uur in het weekend. De afdeling Hardinxveld-Giessendam gaat in z’n geheel voor integratie met brancheorganisatie BLN.

Haven Boven-Hardinxveld gaat snel op de schop
  • Jubilerende Schuttevaer-afdeling zwijgend akkoord met integratie BLN

Door Dirk van der Meulen
SCHUTTEVAERLOGOBoerman wilde tijdens de 110e afdelingsjaarvergadering van BLN-Koninklijke Schuttevaer Hardinxveld-Giessendam, maandagmiddag 29 december, nog niet teveel kwijt over de havenaanpassingen vanwege nog lopende onderhandelingen met scheepwerf Den Breejen over extra kadelengte en met Rijkswaterstaat over 2 overnachtingsplaatsen.

Geld en uitvoering

‘We praten nog over geld en over de uitvoering. Uw bestuur is vertrouwelijk op de hoogte gebracht. De oplossing komt steeds dichterbij’, zei Boerman. Afdelingsvoorzitter Koos Kamsteeg (‘we praten al jaren’) hield zich al evenzeer op de vlakte, maar daar nam schipper Ad Leenman (ms Liberté) geen genoegen mee: ‘Het lijkt me van belang de leden te informeren voor de gemeente iets tekent.’ Daar stemden zowel Boerman als Kamsteeg mee in.

Al in februari nam de gemeenteraad de nota ‘Impulsen voor de haven in Boven-Hardinxveld ‘ aan, waarin de mogelijkheden voor de toekomstige ontwikkeling en beheer van de gemeentehaven en het aangrenzend gebied in beeld worden gebracht. Koninklijke Schuttevaer en de raad hebben aangegeven dat de positie als thuishaven een plaats moet krijgen als onderdeel van de herstructureringsopgave . Vervolgens kon de wethouder met belanghebbende marktpartijen in onderhandeling gaan. Vanuit intentie- en samenwerkingsovereenkomsten worden, als het zover is, planprocedures in gang gezet, waaronder een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Langs de Merwede.

Meer mogelijkheden

In de afdelingsvergadering deed voorzitter Kamsteeg verslag van de positie die hij koos bij vergaderingen die leidden tot het terugtreden van voorzitter Annemarie Jorritsma en vicevoorzitter Ype Dijkstra uit het hoofdbestuur. ‘Het had ook anders gekund’, stelde hij met spijt vast.

Uiteindelijk werd 17 november de toetredingsovereenkomst met BLN getekend. Kamsteeg vond het jammer dat leden van de afdeling vanwege de integratie hun lidmaatschap hebben opgezegd. ‘We hebben straks veel meer mogelijkheden voor een sterke vertegenwoordiging bij landelijke en regionale overheden. Schuttevaer blijft ook in BLN een volwaardig pleitbezorger voor nautisch-technische belangen.’

Integratie

De bespreking van het hoofdbestuursvoorstel voor integratie met BLN, kreeg in Hardinxveld, na een toelichting door HB-lid Jan Kruisinga, zonder stemming de volledige instemming van de zaal. B-lid Simon de Waard was, ook na gewezen te zijn op de vermelding in de toetredingsovereenkomst van Schuttevaer als ledengroep voor zowel varende ondernemers als vaarweg- en havengebruikers, nog niet overtuigd van een gelijke positie voor B-leden naast A-leden, maar zei niet tegen te zullen stemmen. ‘In die geest gaan we als afdelingsbestuur uw instemming overbrengen aan de algemene vergadering’, vatte Kamsteeg het zwijgen van de vergadering samen.

Hoewel het verder voor de 110-jarige Schuttevaer-afdeling naar zijn zeggen een rustig jaar was, had voorzitter Kamsteeg toch iets bijzonders te melden. De afdeling diende een bezwaarschrift in tegen het verkeersbesluit van de Provincie Zuid-Holland voor de harde beperking van de ligplaatsduur in het Merwedekanaal. En met succes, want in een nieuw concept wordt volgens Kamsteeg rekening gehouden met afwijkingen van de regel van maximaal 1 x 24 uur ingevolge bijzondere omstandigheden.

Nieuwe leden en jubilarissen

Penningmeester Wim Tekkelenburg presenteerde de financiële jaarrekening 2014 met een tekort van 1024,25 euro dat in mindering werd gebracht op het eigen vermogen van de afdeling in de balans. Daar resteert nu nog 48.941 euro. De afdeling telt 41 (-5) A-leden, 36 (-5) B-leden, 3 C-leden en 11 (-1) D-leden, maar kon kort voor de afdelingsjaarvergadering 3 nieuwe leden noteren.

De jubilarissen Ruben Vogel en G. Sterrenburg werden door voorzitter Kamsteeg in de bloemetjes gezet, nadat ze eerder al de gouden onderscheiding voor hun 50-jarig lidmaatschap kregen opgespeld. Het 110-jarig jubileum van de afdeling werd ’s avonds gevierd met een diner voor leden en hun partners.

Haven Boven-Hardinxveld gaat snel op de schop | Schuttevaer.nl

Haven Boven-Hardinxveld gaat snel op de schop

Binnen een half jaar verwacht wethouder Theo Boerman duidelijkheid over de nieuwe bestemming van de gemeentehaven Boven-Hardinxveld. Het aantal vrije ligplaatsen vermindert, maar de gemeente houdt met de plaatselijke afdeling van BLN-Koninklijke Schuttevaer vast aan voldoende thuishavenplaatsen voor 3 x 24 uur in het weekend. De afdeling Hardinxveld-Giessendam gaat in z’n geheel voor integratie met brancheorganisatie BLN.

Haven Boven-Hardinxveld gaat snel op de schop

Jubilerende Schuttevaer-afdeling zwijgend akkoord met integratie BLN

Dit artikel is exclusief voor abonnees

Wilt u onbeperkt lezen? Word abonnee en krijg toegang tot unieke maritieme vakinformatie waarmee u altijd up-to-date bent.

Abonneer