Minder overnachtingsplaatsen langs Merwedes

Rijkswaterstaat gaat langs de Boven-, Beneden- en Nieuwe Merwede niet 18, maar slechts 10 tot 12 overnachtingsplaatsen voor de binnenvaart aanleggen. Ook komen er geen nieuwe plaatsen voor kegelschepen.

Rijkswaterstaat ziet geen kans om 18 overnachtingsplaatsen te creëren, onder meer vanwege de grote weerstand tegen de geplande overnachtingshaven in de Woelse Waard.

Rijkswaterstaat zoekt sinds vorig jaar in opdracht van de minister naar nieuwe overnachtingsplaatsen. In eerste instantie werd gedacht aan herinrichting van de Vluchthaven van Gorinchem, anders benutten van ligplaatsen in bestaande havens en de aanleg van nieuwe plaatsen in de Woelse Waard.

De mogelijkheden om ligplaatsen in bestaande havens te benutten als overnachtingsplaats zijn nogmaals kritisch bekeken. Er is ruimte voor twee plaatsen in de gemeentehaven in Hardinxveld-Giessendam en mogelijk één in de Beatrixhaven bij Werkendam. In de Vluchthaven bij Gorinchem lijken vier nieuwe plaatsen te passen. Met de omgeving is afgestemd dat er in de Woelse Waard maximaal zes plaatsen mogelijk zijn bij minimale inrichting. De bestaande ankerplaatsen blijven voorlopig nog in gebruik. (MdV)