‘Bezuiniging Twente maakt binnenvaart onbetrouwbaar’ (video)

BLN-Koninklijke Schuttevaer en Port of Twente hebben de leden van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur eind november een brandbrief gestuurd over de bezuinigingen op de sluisbediening op de Twentekanalen. Die hebben volgens de organisaties ernstige gevolgen voor de bereikbaarheid over water van de regio Twente.

‘Gevolg van de bezuinigingsmaatregelen is dat de wachttijden voor schippers oplopen en er vertragingen ontstaan in de in- en uitgaande logistieke stromen voor verladers. Hierdoor wordt het vervoer over water een onvoorspelbare en onbetrouwbare transportmodaliteit, die bovendien meer geld kost’, aldus de brief.

‘Verladers kiezen derhalve weer voor de zekerheid van transport over de weg en het spoor. Resultaat hiervan is een "reverse modal shift", met als effect dat de verkeerssituatie op de snelwegen verder verslechtert en dat er meer CO2-uitstoot komt. Gevolg is dat de werkgelegenheid is de regio terugloopt en dat ondernemers niet meer investeren.’

Daarom vragen Schuttevaer en Port of Twente de Tweede Kamerleden van de Commissie Infrastructuur en Milieu om de vermindering van de bediening per 1 januari 2015 ongedaan te maken en zo snel mogelijk oplossingen te zoeken voor het bedienen van sluizen op afstand, ‘waarbij met een efficiënte inzet van mensen en middelen een adequate economische bereikbaarheid van de regio Twente gerealiseerd kan worden’. (MdV)