Cargadoors onderscheiden het STC

Ron Kooren, lid College van Bestuur van STC, heeft donderdag 27 november tijdens het traditionele cargadoorsdiner van de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) de jaarlijkse VRC-penning uitgereikt gekregen.

Met de onderscheiding werd de samenwerking tussen beide partijen en de goede onderlinge verstandhouding nog eens bekrachtigd. De cargadoors vierden tevens dat het al weer 125 jaar geleden was dat scheepsagenten zich voor het eerst verenigden (1889).

Het Scheepvaart & Transportcollege Rotterdam heeft zich in de afgelopen jaren intensief beziggehouden met haven- en nautische opleidingen. Zij heeft dit gedaan in goede samenwerking met de VRC en op vele terreinen hebben STC en VRC elkaar gevonden en zijn de nodige resultaten geboekt.

De VRC-penning is meer dan een oeuvre onderscheiding voor het STC. Gedurende vele jaren heeft zij geïnvesteerd in niet alleen opleidingen maar ook locaties. Als opleidingsinstituut is het STC prominent zichtbaar geworden in de havenstad en ver daar buiten.

De door de VRC ontwikkelde leermodules zoals Cargadoor I en II vormen een integraal onderdeel van de door het STC gegeven opleiding Manager Havenlogistiek. In gezamenlijkheid hebben VRC en STC in de achterliggende jaren deze Mbo-opleiding gestimuleerd. Dit heeft ertoe geleid dat ieder jaar het aantal cursisten steeds toenam. De opleiding is dermate breed van opzet en van zodanig niveau dat leerlingen uiteindelijk vrijwel moeiteloos instromen in het cargadoorsvak of in een ander transport gerelateerd vak zoals expediteur.

Cargadoors onderscheiden het STC | Schuttevaer.nl

Cargadoors onderscheiden het STC

Ron Kooren, lid College van Bestuur van STC, heeft donderdag 27 november tijdens het traditionele cargadoorsdiner van de Vereniging van Rotterdamse Cargadoors (VRC) de jaarlijkse VRC-penning uitgereikt gekregen.

Met de onderscheiding werd de samenwerking tussen beide partijen en de goede onderlinge verstandhouding nog eens bekrachtigd. De cargadoors vierden tevens dat het al weer 125 jaar geleden was dat scheepsagenten zich voor het eerst verenigden (1889).

Het Scheepvaart & Transportcollege Rotterdam heeft zich in de afgelopen jaren intensief beziggehouden met haven- en nautische opleidingen. Zij heeft dit gedaan in goede samenwerking met de VRC en op vele terreinen hebben STC en VRC elkaar gevonden en zijn de nodige resultaten geboekt.

De VRC-penning is meer dan een oeuvre onderscheiding voor het STC. Gedurende vele jaren heeft zij geïnvesteerd in niet alleen opleidingen maar ook locaties. Als opleidingsinstituut is het STC prominent zichtbaar geworden in de havenstad en ver daar buiten.

De door de VRC ontwikkelde leermodules zoals Cargadoor I en II vormen een integraal onderdeel van de door het STC gegeven opleiding Manager Havenlogistiek. In gezamenlijkheid hebben VRC en STC in de achterliggende jaren deze Mbo-opleiding gestimuleerd. Dit heeft ertoe geleid dat ieder jaar het aantal cursisten steeds toenam. De opleiding is dermate breed van opzet en van zodanig niveau dat leerlingen uiteindelijk vrijwel moeiteloos instromen in het cargadoorsvak of in een ander transport gerelateerd vak zoals expediteur.