Column: Het nut van www.sluisplanning.nl

Door Lisette Booij, regiovertegenwoordiger Zeeland, BLN-Koninklijke Schuttevaer

Stremming Schelde-Rijnkanaal, wat nu?

Donderdag 2 oktober laat op de avond kwam het Poolse vrachtschip Isala door stuurproblemen in aanvaring met het Zwitserse passagiersschip Amelia. Het vrachtschip geladen met keukenzout zonk, de twee opvarenden bleven gelukkig ongedeerd. Het wrak lag midden in het Schelde-Rijnkanaal en belemmerde een veilige en snelle doorvaart voor het scheepvaartverkeer.

Na de aanvaring was het scheepvaartverkeer enige tijd volledig gestremd. Samen met Marleen Buitendijk op het Vasteland in Rotterdam zijn we vanuit de regio aan de slag gegaan om de communicatie op gang te brengen. Dat ging niet vanzelf. We waren na het ongeval niet automatisch geïnformeerd. Dus vrijdagochtend was het zo snel mogelijk heel vaak contact opnemen met Rijkswaterstaat om informatie in te winnen.

De geplande werkzaamheden aan de Krammersluizen op de omvaarroute werden opgeschort. Antwerpen optimaliseerde de bediening van zijn sluizen voor de binnenvaart. Mede op ons aandringen is er vrijdagmiddag een opening in het vaarwater gecreëerd, zodat op deze cruciale verbinding schepen het wrak konden passeren. In de loop van de daaropvolgende dagen verliep de communicatie soepeler en werden we gelukkig wel goed op de hoogte gehouden. Evenals tijdens de berging van het schip. U heeft alles kunnen volgen via onze website en andere media.

Sluisplanning

Desondanks wilt u aan boord de meest actuele informatie zo vlug mogelijk hebben. Logisch, want u moet uw vaarschema daarop aanpassen. Een telefoontje is zo gepleegd, maar een kijkje op een website als www.sluisplanning.nl gaat vaak nog vlugger. Deze pilotwebsite geeft inzicht in actuele invaartijd, wachtrij en voorlopige schutindelingen van de Kreekrak, Krammer, Hansweert en Volkerak. Tevens worden (on)verwachte stremmingen direct getoond.

Sinds de laatste update is ook te zien welke schepen varen op de route Krammer-Hansweert en hoe vol de wachthaven is bij de Krammersluizen. Hierdoor was tijdens de onverwachte stremming op het Schelde-Rijnkanaal goed inzichtelijk hoeveel schepen er aan het omvaren waren en hoeveel schuttingen er voor de Krammer lagen. Dat scheelt u mooi weer een telefoontje!

Vaarplannen

Door zo’n onverwachte stremming kan het goed zijn dat u besluit uw vaarschema aan te passen. Gelukkig kon dat ook op deze route. Echter is het dan wel verstandig als u de sluis die u het laatst heeft verlaten even doorgeeft dat u naar een andere sluis gaat varen dan u oorspronkelijk had doorgegeven. U kwam bijvoorbeeld bij de Volkerak en heeft doorgegeven op weg te zijn naar de Kreekrak. Op de Volkeraksluis hebben ze deze informatie in het (IVS-)systeem ingevoerd.

Onderweg naar de Kreekrak hoort u van de stremming op het Schelde-Rijnkanaal en besluit naar de Krammer te gaan. Bij de Krammer aangekomen blijken ze uw schip niet in het systeem te hebben. Het handigst is dus als u de sluis die u het laatste bent gepasseerd even de gewijzigde bestemming doorgeeft. De sluismeester is er ook mee geholpen. Zij zorgen er dan voor dat de volgende sluis weet dat u er aan komt. Natuurlijk kunt u dat ook gewoon via BICS wijzigen, scheelt ook alweer een telefoontje.