CDA-Kamervragen over Wesel-Dattelnkanaal

CDA-Tweede Kamerlid Sander de Rouwe wil dat minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) de sluiting van de kleine sluizen in het Wesel-Dattelnkanaal bespreekt met haar Duitse ambtgenoot. De Rouwe heeft de minister schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van een bericht op Schuttevaer.nl.

Sander de Rouwe maakt zich zorgen over de zomersluiting van de kleine sluizen in het Wesel-Dattelnkanaal van 1 juli tot 30 september en de gevolgen voor de Nederlandse binnenvaartsector. Hij wil weten of de binnenvaart er over geïnformeerd is en of de minister bij dergelijke belemmeringen van de doorvaart betrokken is.

Heeft de minister goed en scherp zicht op de stremmingen in buurlanden de komende jaren, vraagt De Rouwe zich af. En: ‘Hoe ziet dat beeld eruit, wat zijn gevolgen ervan en hoe gaat u anticiperen daarop?’

Dergelijke sluitingen zijn slecht voor de Nederlandse binnenvaartsector vanwege de forse vertragingen die erdoor zullen ontstaan, vindt De Rouwe. Hij wil weten of Schultz zijn zorg deelt. ‘Heeft u over deze materie contact opgenomen met uw Duitse ambtsgenoot of bent u bereid dat te doen met als inzet om alles op alles te zetten om stremmingen te voorkomen?’