Kamervragen sluisbediening Zeeland

Het Tweede Kamerlid Eric Smaling (SP) heeft de minister deze week Kamervragen gesteld over de problemen met de noodstopvoorziening op de Zeeuwse sluizen, waardoor afstandsbediening tijdelijk niet mogelijk is.

‘Klopt het dat er de afgelopen periode incidenten zijn geweest met de op afstand bediende sluizen in Zeeland? En zo ja, kunt u hier een gespecificeerd overzicht van geven? Bent u bereid het onderzoek waaruit blijkt dat er problemen zijn met de noodstopvoorziening integraal naar de Tweede kamer te sturen?’

Smaling vraagt zich ook af of op afstand bediende sluizen wel werken. ‘Met het camerasysteem kunnen sluizen niet altijd goed worden overzien, waardoor er soms een verkeerde inschatting wordt gemaakt.’

Hij vraagt de minister of zij die mening deelt. Tot slot vraagt Smaling of de problemen met de op afstand bediende sluizen in Zeeland mogelijk ook gevolgen hebben voor sluizen elders in het land. (MdV)

Zie ook: Sluiswachters terug op Zeeuwse sluizen