Schuttevaer

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

‘Schuttevaer is al lang BLN’

RAAMSDONKSVEER

‘Ik bén BLN, Schuttevaer is al lang BLN!’, verdedigde Schuttevaer-directeur Kees de Vries zich in de jaarvergadering van Schuttevaer-afdeling De Amer. Het ongenoegen binnen de afdeling over De Vries’ opereren en het ‘gezanik en getreuzel’ van het Schuttevaer-hoofdbestuur bij de totstandkoming van Binnenvaart Logistiek Nederland (BLN) liep er zaterdag 28 december hoog op. Afdelingsvoorzitter Leen ten Haaf, wiens vertrek uit het hoofdbestuur na 31 augustus mee aanleiding gaf tot frustratie bij velen in De Amer, zette er na twee uur fel discussiëren een punt achter. De Vries bleef overeind en de vergadering ging uiteindelijk, mokkend maar toch, ‘als vrienden uit elkaar’.

1 / 3
'Schuttevaer is al lang BLN'

'Schuttevaer is al lang BLN'

 • KSV De Amer: ‘Als vrienden uit elkaar’
 • Hoofdbestuur staat achter directeur: ‘Als uitvoerder enorm belangrijk’
 • Ex-HB-lid Ten Haaf doorbreekt stilte: ‘Orde op zaken stellen in hoofdbestuur’

Door Dirk van der Meulen
SCHUTTEVAERLOGOLeden van De Amer vroegen en kregen antwoorden van De Vries en leden van het hoofdbestuur van Koninklijke Schuttevaer. Op brandende vragen als: Wanneer tekent Schuttevaer nu definitief voor toetreding tot BLN? (Mr Marius van Dam, HB-lid: ‘Dat is een misverstand. De statuten zíjn al op 5 september getekend, ook door Schuttevaer. Door de oprichting en door in het bestuur te zitten, maakt Schuttevaer deel uit van BLN. De toetredingsovereenkomst gaat over het uitwerken van afspraken.’) Of: Wie betaalt het salaris van De Vries? (De directeur zelf: ‘Ik krijg elke maand alleen een loonstrookje van Koninklijke Schuttevaer.’) En: Staat het hoofdbestuur nog wel achter deze directeur? (HB-lid Van Dam, resoluut: ‘Ja! U richt uw pijlen op Kees de Vries. Hij is voor Schuttevaer enorm belangrijk als uitvoerder van wat de algemene ledenvergadering aan het hoofdbestuur heeft opgedragen.’)

Maandenlange stilte

‘Vanaf het begin werd het hoofdbestuur buiten de zaken betreffende de ontwikkeling in het transitieproces gehouden’, stelde Ten Haaf in een verklaring, waarmee hij de maandenlange stilte rond het ter beschikking stellen van zijn zetel in het hoofdbestuur verbrak. ‘De directeur hield zoveel mogelijk alles in eigen hand, hierin gesteund door enige leden van het dagelijks bestuur, te weten de voorzitter en de vicevoorzitter. Hoogstens achteraf werd men geïnformeerd. Ik heb mij hiertegen altijd verzet en was van mening dat deze zaak het hele HB betrof.’

Ten Haaf werd, legde hij uit in zijn verklaring, gepasseerd bij benoemingen door het Schuttevaer-hoofdbestuur. Eerst in de bouwcommissie van BLN, later ook in het interim-bestuur van de nieuwe brancheorganisatie. Hij mocht HB-lid blijven, maar niets meer zeggen over BLN-bestuurszaken, ‘daar zij (de voorzitter) mij niet vertrouwde’. ‘Daarop heb ik gezegd op deze manier niet meer te kunnen functioneren en mijn zetel ter beschikking gesteld.’ Ten Haaf vindt het ‘de hoogste tijd dat binnen het hoofdbestuur van KSV orde op zaken wordt gesteld en de verantwoordelijkheden worden gelegd waar ze behoren: het bestuur besturen en de directeur uitvoeren’.

Niet wachten op CBRB

Rinus de Korte, die als voorzitter van de naar hem genoemde werkgroep aan de wieg stond van BLN, gaf Schuttevaer de raad niet te wachten op aansluiting van het CBRB. ‘Jammer, dat ze zijn afgehaakt’, vond hij als CBRB-erelid. ‘Wij moeten doorgaan. Niet mee stribbelen, maar trekken aan de kar. Als grote spelers in de markt samen nog groter worden, moeten wij dan een verdeelde sector houden? We willen geen macht, we willen meer invloed. Als we de markt goed willen laten functioneren moeten we naar één brancheorganisatie. Schuttevaer blijft Schuttevaer in BLN, maar waarom laten bepaalde mensen in bestuur en directie zich leiden door angst en niet door visie?’, vroeg De Korte zich af.

Wat in het hoofdbestuur van Schuttevaer gebeurd is, met het vertrek van Ten Haaf, verdient volgens De Korte geen schoonheidsprijs. Hij pleitte voor meer openheid. ‘Het heeft geen zin dat onder de tafel te houden.’ Hij riep Schuttevaer-directeur Kees de Vries op ‘actief te worden, niet te manipuleren en te vertragen, maar vooruit te gaan’ en HB-lid mr Marius van Dam adviseerde hij ‘op tijd de bakens te verzetten, anders loopt u omhoog en is er niemand meer om u los te tornen’.

In een reactie noemde Martin van Dijk, voorzitter van de Internationale Afdeling van Schuttevaer, De Korte’s kritiek op het CBRB, Schuttevaer-directeur De Vries en het hoofdbestuur ‘subjectief en voor jezelf niet verdiend’. Hij daagde De Korte uit het positieve in de sector te benoemen. Die reageerde: ‘Dat is wat de varende ondernemers doen, die veel visie hebben om te veranderen.’ Hij voegde daaraan toe: ‘Hier is iets aan de hand, bij de besturen en in de organisatie. Ik vind dat iedereen het recht heeft kritisch te zijn. Als bestuursleden of welke leden dan ook niet durven te bekritiseren, dan denken bepaalde mensen dat ze alles mogen en kunnen doen.’

Hart voor particulier

Schuttevaer-directeur Kees de Vries had het er moeilijk mee. ‘Het is best spannend’, bekende hij de vergadering nadat Ten Haaf hem het woord gaf. De verklaring van Ten Haaf kende hij vooraf niet. ‘Ik ga daar ook niet over, ik ben in dienst van Schuttevaer, ik voer uit wat het hoofdbestuur wil en wat de ledenvergadering beslist.’

Hij probeerde de leden van De Amer duidelijk te maken hoe hij daar in staat, als iemand die lang geleden ‘voor de mast’ is begonnen, met hart voor de particuliere binnenvaart, en na jaren bij de schippersvakbond ONS de overstap maakte naar Koninklijke Schuttevaer. Hij richtte daarnaast Bureau Voorlichting Binnenvaart, om het imago van de binnenvaart te verbeteren, het Centraal Overleg Vaarwegen (1989) met verladers en waterbouwers, en nog een reeks andere organisaties voor ladingwerving en binnenvaartlobby. ‘Een fantastische combinatie, meerdere petten, maar geen probleem. U mag er kritisch op zijn, kom maar op!’

Aan BLN heeft hij al veel kunnen bijdragen, van logo-ontwerp en de slogan ‘Wij zijn BLN’ tot het schrijven van beleidsstukken, het maken van brochures en het organiseren van het oprichtingsevenement op 3 februari met BLN. ‘Ik bén BLN, BLN is er al lang’, zei De Vries. De toetredingsovereenkomst waarover in de vergadering werd gesproken, is volgens hem niet meer dan de uitwerking van afspraken.

‘De bundeling van varende ondernemers die we hebben is uniek. Het einddoel is dat we alles integreren in één organisatie. Hoe lang dat duurt? Daar moet u ons ruimte en vertrouwen in geven. Daar moet u niet de druk op zetten die u er nu op zet, dat is niet nodig. Mijn persoonlijke motivatie is dat als we slagen met BLN, dan is de beloning ontzettend groot. Want dan zijn er heel veel verladers die voor ons gaan kiezen. Dan staan we als binnenvaart vooraan in de rij in plaats van dat we een beetje achteraan bungelen.’

Niet beschadigen

De Vries en Ten Haaf kunnen nog steeds goed met elkaar overweg, bleek die zaterdag in Raamsdonksveer uit wederzijdse opmerkingen. ‘Het is niet de bedoeling om Kees te beschadigen. Ik heb wel degelijk waardering voor zijn nautisch-technische kwaliteiten. Kritiek heb ik meer op het hoofdbestuur dan op de directeur’, zei Leen ten Haaf. En Kees de Vries: ‘Natuurlijk is het vervelend wat met Leen is gebeurd. Dat doet ons allemaal pijn. Persoonlijk mis ik Leen ook elke dag met zijn grote deskundigheid op nautisch-technisch gebied.’

Dat de communicatie van het hoofdbestuur met de leden sterk te wensen over laat, zei Ten Haaf al in zijn jaarrede bij de opening van de vergadering. ‘Met name inzake de vorming van BLN en de besluitvorming hierover, wordt veelal voorbij gegaan aan de inbreng van de leden. Ook binnen Schuttevaer en met name binnen het hoofdbestuur zal men moeten beseffen dat met name de jongeren kritisch kijken naar het functioneren van hun besturen en tijdig en gedegen uitleg verwachten. Wordt hieraan geen gehoor gegeven, dan is te verwachten dat deze jongere binnenvaartondernemers zich zullen bedenken om aan te sluiten.’

De spanning in de vergadering was vanaf het begin sterk voelbaar. ‘We zijn een afdeling met een hoop invloed, maar we hebben niet de overhand’, waarschuwde Ten Haaf enkele morrende leden. Die zien graag dat Schuttevaer zo snel mogelijk de toetredingsovereenkomst tekent. In hun ogen wordt de vorming van BLN onnodig lang opgehouden. Uit een peiling in de vergadering bleek dat het de circa 35 aanwezige leden van De Amer niet snel en breed genoeg kan gaan: 100% vindt dat het gezamenlijke bureau van BLN en Schuttevaer er al lang had moeten zijn en iedereen is bereid ook lid te worden van het economisch gedeelte van BLN, op 2 leden na zelfs als dat verplicht zou worden.

Binnen Schuttevaer bepalen de leden wat er gebeurt, maar volgens De Vries zijn er grote verschillen. ‘Aan de ene kant van het spectrum zitten afdelingen als De Amer die zeggen dat er nu iets moet gebeuren en dat het overmorgen klaar moet zijn. We hebben ook afdelingen die zeggen: over mijn lijk, Schuttevaer gaat nooit op in BLN en wordt überhaupt niet opgeheven. De overgrote groep daartussen zegt: wij willen BLN, maar we willen Schuttevaer niet kwijt. Op die lijn zitten we zelf, als hoofdbestuur van Schuttevaer. Uiteindelijk moet daar een gemene deler uitkomen. Het sterk maken van BLN is geen oplossing voor de crisis, misschien wel voor een betere marktwerking.’

Weg uit het sfeertje

‘Als we willen dat BLN slaagt, moeten we weg uit het sfeertje wat hier hangt’, vond directeur De Vries aan het eind van de discussie. ‘We verschillen niet zo veel van mening, alleen over de snelheid. Iedereen mag kritisch zijn over wat ik doe en wat het hoofdbestuur doet, maar we gaan hier wel aan het eind als vrienden naar buiten. We zijn toevallig wel één Schuttevaer-familie. ‘ Dat leverde hem applaus op uit de zaal. HB-lid Van Dam hield de leden voor: ‘U moet ook vertrouwen hebben in uw bestuur. U toont hier dat dat vertrouwen er te weinig is. Achteraf kunt u het bestuur in de ledenvergadering ter verantwoording roepen.’

Amer-lid Tonny van Strien (ms Carpe Diem): ‘Ik vind persoonlijk dat Schuttevaer de band met het CBRB een beetje los moet laten. Het tij verandert, een deel van de CBRB-leden reageert uit angst. En ik vind de rol van de voorzitter van Schuttevaer, in hetgeen er met Leen ten Haaf is gebeurd, discutabel. Dat ga ik ook in de jaarvergadering zeggen. Zo ga je niet met hoofdbestuursleden om. Dat is manipuleren.‘

Reacties (2)
 • E.O.P. Lansmeer

  S.J. de Waard
  Een zeer terechte opmerking.
  Hoewel ik voorstander ben van één breed gedragen organisatie,krijg ik de laatste tijd dat ondernemers in de natte aannemerij (sleep/duwboten pontons/kraanschepen)er een beetje bij bungelen en niet serieus worden genomen,terwijl qua winstgevendheid ze toch zeker niet onderdoen met een binnenschip,vrees zelfs dat de meesten het beter doen.
  Ook veel jachten zijn lid en zo als s.j.de Waard stelt veel bruinevloot schepen.
  Wij allen hebben er belang bij dat we vertegenwoordigd worden door een organisatie zo als Schuttevaer.
  Nu Schuttevaer overgaat in BLN en terecht zou of Schuttevaer onze belangen moeten blijven behartigen of BLN moet er ook aandacht aan gaan schenken.
  gelukkig zijn er mensen als S.J.de Waard die de vinger er op leggen.

 • S.J. de Waard

  Het artikel geeft duidelijk aan waar het probleem zit: de communicatie. Bovendien maakt het mijns inziens duidelijk dat het weliswaar een groot goed is, dat er één organisatie optreedt namens de binnenvaart, maar ook dat BLN de binnenvaart – zoals het er nu naar uitziet – wil beperken tot de beroepsorganisatie. En daar zit het verschil met Schuttevaer. Die trad tot nu toe op namens de gebruikers van de vaarweg en dat zijn er meer dan alleen de mensen die met het vervoeren over water hun brood verdienen. Ik mag straks als B-lid van Schuttevaer wel in de vergaderingen m’n vinger blijven opsteken, maar heb er in BLN verband niets meer te zeggen. Mag niet stemmen.

  De communicatie over de wijze waarop en namens wie het overleg met de verschillende overheden zal worden gevoerd, juist dat onderdeel heeft nog geen toelichting gekregen. Zijn het straks dezelfde mensen die onderhandelen over arbeidsvoorwaarden voor de branche als de mensen die over de aanlegplaatsen van varende woonschepen langs de provinciale vaarwegen onderhandelen?

 • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

  Lees ook