Schuttevaer.nl

Maritiem nieuws: zoet, zout & zakelijk

Staandemastroute vaker voor containervaart, nieuw akkoord tot 2020

AMSTERDAM [update]

De beheerders van het middendeel van de route IJsselmeergebied-Deltawateren, de staande mastroute, hebben 6 september op de Hiswa een akkoord ondertekend over bediening, beheer en onderhoud van bruggen en sluizen. Doel is om de komende 6 jaar een vlotte doorstroming te bevorderen.

1 / 1
Staandemastroute vaker voor containervaart, nieuw akkoord tot 2020

Staandemastroute vaker voor containervaart, nieuw akkoord tot 2020

De route wordt gebruikt door hoge recreatievaart, maar ook in toenemende mate door containerschepen en zware ladingschepen die het Amsterdam-Rijnkanaal met zijn vaste doorvaarthoogte van 9,10 meter niet kunnen bevaren.

De beheerders maken al sinds 1985 afspraken over deze enige open vaarverbinding tussen het IJsselmeer en het Deltagebied. De nieuwe afspraken die nu zijn gemaakt, gelden van 1 januari 2014 tot 1 januari 2020. De bedieningstijden kunnen jaarlijks worden aangepast. Routecoördinatoren maken afspraken met de vaarwegbeheerders om de vaarweg zo optimaal mogelijk te houden. Bij stremmingen en/of calamiteiten verzorgt de Regionale Verkeerscentrale Dordrecht de berichtgeving op de dynamische route informatiepanelen langs de route.

Ondertekenaars zijn Rijkswaterstaat, de provincies Noord- en Zuid-Holland, gemeente Amsterdam, gemeente Alphen aan den Rijn en ProRail.

Corridors

De oostelijke route via Amsterdam verloopt via de corridor tussen de Volkeraksluizen naar het IJ in Amsterdam via Hollandsch Diep, Dordtsche Kil, Oude Maas, Noord, Nieuwe Maas, Hollandsche IJssel, Gouwekanaal, Gouwe, Oude Rijn, Heimanswetering, Woudwetering, Paddegat, Braassemermeer, Oude Wetering, Oostelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, Schinkel, Kostverlorenvaart, Singelgracht en Westerkanaal. Deze route heeft een maximale doorvaarthoogte van 34 meter en zoveel mogelijk 24-uursbediening.

De westelijke route via Haarlem omvat de corridor tussen het Noordzeekanaaal vanaf Zijkanaal C in Buitenhuizen tot Oude Wetering via de zuidelijke en westelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, Zuider Buiten Spaarne, Spaarne, Binnen Spaarne, Noorder Buiten Spaarne en Zijkanaal C, en heeft een onbeperkte doorvaarthoogte en geen nachtbediening. Dan is er nog een alternatieve route via de hoofdvaargeul door de Kagerplassen, de Zijl en de Oude Rijn tussen Leiden en Alphen aan den Rijn, als alternatief voor het zuidelijk deel van de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder, met onbeperkte doorvaarthoogte, een afwijkend bedienregime en geen nachtbediening. Deze route valt voor het eerst ook onder het akkoord.

Streven is om mogelijk stremmingen zo op elkaar aan te passen dat tenminste één van de twee routes het hele jaar door bevaarbaar te houden voor het scheepvaartverkeer. Er wordt naar gestreefd dat de hele oostelijke route tussen het IJ in Amsterdam en de Volkeraksluizen bij Willemstad in beide richtingen in konvooi moet kunnen worden afgelegd binnen 24 uur, als met een gemiddelde snelheid van 9 kilometer per uur wordt gevaren (groene golf). (MdV)

Reacties (1)
  • Adri van der Hoeven

    De routecoordinator vindt dit een goed bericht en geeft de doelstellingen van het routeakkoord goed weer!

  • Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

    Lees ook