Nieuwe ‘Wahrschau’-regeling tussen Oberwesel en St. Goar

De Wasser- und Schifffahrtsdirektion (WSD) Südwest wijzigt per 1 december 2013 de zogenoemde ‘Wahrschau’-regeling tussen Oberwesel en St. Goar op de Rijn tussen kmr 548,50 en kmr 555,43.

Nieuwe 'Wahrschau'-regeling tussen Oberwesel en St. Goar
  • Vereenvoudigde regeling moet aanvaringen voorkomen
  • ‘Kennis uiterst belangrijk op dit moeilijk bevaarbare deel van de Rijn’

Door Marja de Vet
Het riviergedeelte dat de verkeerspost Oberwesel bewaakt, wordt langer en wordt ingedeeld in zeven deelsegmenten. Daarnaast zijn er nieuwe verkeerstekens bij signaalpost A en gaat bij bepaalde situaties een ontmoetingsverbod gelden.

Flyer

Volgens de verkeerspost Oberwesel is een vereenvoudigde en betere regeling nodig vanwege de hoge verkeersdichtheid, vooral van grote schepen en samenstellen, en de talrijke ongevallen bij Tauberwerth. Op dit traject kapseisde ook de zwaveltanker Waldhof op 13 januari 2011 bij de Loreley, waarbij twee bemanningsleden verdronken en waarna de Rijn wekenlang gestremd was.

De WSD komt nu al met de bekendmaking om de binnenvaart tijd te geven vertrouwd te raken met de nieuwe regels. Er is een flyer uitgebracht in het Duits en het Nederlands waarin de nieuwe situatie wordt uitgelegd.

Lichtsignalen

Tussen Oberwesel en St. Goar kronkelt de Rijn met talrijke bochten over een lengte van vijf kilometer door een nauw, diep uitgesleten dal. Schepen hebben niet voldoende zicht en er is volgens de WSD geen marifooncontact mogelijk op VHF 10. Al naar gelang de grootte van de schepen en samenstellen moet een ontmoeting in de bochten worden vermeden. Vanwege de stroming heeft alleen de opvaart de mogelijkheid te wachten. Een schipper moet dus weten of er afvarende schepen tegemoet komen en welke dat zijn. De verkeerscentrale Oberwesel regelt dat nu met lichtsignalen volgens art. 12.02 van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR). De afmetingen van de schepen en samenstellen die stroomafwaarts varen worden doorgegeven aan de opvaart, die indien nodig kan wachten.

De nieuwe voorschriften zijn te vinden in de nieuwe artikelen 12.02 en 12.03.  In 12.02 wordt beschreven waar wordt gewaarschuwd en wordt de betekenis van de lichttekens uitgelegd. In het nieuwe art. 12.03 staan de bijzondere vaarregels beschreven. Om de Wahrschau-regeling te verbeteren, werden bovendien art. 9.07 derde lid onder c en art. 9.08 van het RPR gewijzigd.

Moeilijk

De WSD Südwest wijst erop dat dit deel van de Rijn zeer moeilijk te bevaren is. Voor een veilige vaart is het belangrijk dat bemanningen de voorschriften uit het RPR precies kennen. ‘Vooral omdat de indeling van de riviersegmenten is gewijzigd en er gedeeltelijk nieuwe voorschriften met een ontmoetingsverbod gaan gelden, is het van groot belang dat schippers zich in een vroeg stadium op de hoogte stellen van de nieuwe voorschriften.’

Nieuwe ‘Wahrschau’-regeling tussen Oberwesel en St. Goar | Schuttevaer.nl

Nieuwe ‘Wahrschau’-regeling tussen Oberwesel en St. Goar

De Wasser- und Schifffahrtsdirektion (WSD) Südwest wijzigt per 1 december 2013 de zogenoemde ‘Wahrschau’-regeling tussen Oberwesel en St. Goar op de Rijn tussen kmr 548,50 en kmr 555,43.

Nieuwe 'Wahrschau'-regeling tussen Oberwesel en St. Goar
  • Vereenvoudigde regeling moet aanvaringen voorkomen
  • ‘Kennis uiterst belangrijk op dit moeilijk bevaarbare deel van de Rijn’

Door Marja de Vet
Het riviergedeelte dat de verkeerspost Oberwesel bewaakt, wordt langer en wordt ingedeeld in zeven deelsegmenten. Daarnaast zijn er nieuwe verkeerstekens bij signaalpost A en gaat bij bepaalde situaties een ontmoetingsverbod gelden.

Flyer

Volgens de verkeerspost Oberwesel is een vereenvoudigde en betere regeling nodig vanwege de hoge verkeersdichtheid, vooral van grote schepen en samenstellen, en de talrijke ongevallen bij Tauberwerth. Op dit traject kapseisde ook de zwaveltanker Waldhof op 13 januari 2011 bij de Loreley, waarbij twee bemanningsleden verdronken en waarna de Rijn wekenlang gestremd was.

De WSD komt nu al met de bekendmaking om de binnenvaart tijd te geven vertrouwd te raken met de nieuwe regels. Er is een flyer uitgebracht in het Duits en het Nederlands waarin de nieuwe situatie wordt uitgelegd.

Lichtsignalen

Tussen Oberwesel en St. Goar kronkelt de Rijn met talrijke bochten over een lengte van vijf kilometer door een nauw, diep uitgesleten dal. Schepen hebben niet voldoende zicht en er is volgens de WSD geen marifooncontact mogelijk op VHF 10. Al naar gelang de grootte van de schepen en samenstellen moet een ontmoeting in de bochten worden vermeden. Vanwege de stroming heeft alleen de opvaart de mogelijkheid te wachten. Een schipper moet dus weten of er afvarende schepen tegemoet komen en welke dat zijn. De verkeerscentrale Oberwesel regelt dat nu met lichtsignalen volgens art. 12.02 van het Rijnvaartpolitiereglement (RPR). De afmetingen van de schepen en samenstellen die stroomafwaarts varen worden doorgegeven aan de opvaart, die indien nodig kan wachten.

De nieuwe voorschriften zijn te vinden in de nieuwe artikelen 12.02 en 12.03.  In 12.02 wordt beschreven waar wordt gewaarschuwd en wordt de betekenis van de lichttekens uitgelegd. In het nieuwe art. 12.03 staan de bijzondere vaarregels beschreven. Om de Wahrschau-regeling te verbeteren, werden bovendien art. 9.07 derde lid onder c en art. 9.08 van het RPR gewijzigd.

Moeilijk

De WSD Südwest wijst erop dat dit deel van de Rijn zeer moeilijk te bevaren is. Voor een veilige vaart is het belangrijk dat bemanningen de voorschriften uit het RPR precies kennen. ‘Vooral omdat de indeling van de riviersegmenten is gewijzigd en er gedeeltelijk nieuwe voorschriften met een ontmoetingsverbod gaan gelden, is het van groot belang dat schippers zich in een vroeg stadium op de hoogte stellen van de nieuwe voorschriften.’