Column: Walradar Amsterdam

Door Andries de Weerd, regiocoördinator Noord-Holland en IJsselmeergebied Koninklijke Schuttevaer

Amsterdam en het IJmondgebied behoren sinds het najaar van 2012 tot een echt havengebied. Waarom? Vanaf dat moment is het VTS (VesselTraficSystem) in gebruik genomen vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot de sluizen van IJmuiden.

Er zijn in totaal 26 radarmasten geplaatst op de belangrijkste punten. Hierdoor is begeleiding mogelijk van de zee- en binnenvaart op de doorgaande route van het Noordzeekanaal en het IJ.

Nu, na enkele maanden ervaring kunnen we zeggen dat het voor iedereen even wennen was aan dit VTS Haven Amsterdam. Waar wij in Rotterdam en Zeeland al jaren gewend zijn aan ‘begeleiding’ vanaf een walradarpost, bleek dat de scheepvaart in het IJmondgebied de eerste maanden behoorlijk moeite had met het ‘meekijken’ met de schipper. Er was onrust onder de schippers na enkele weken ervaring en dit uitte zich vooral tijdens de jaarvergadering van Koninklijke Schuttevaer Noord-Holland. Schippers hadden hun ervaringen en zorg gedeeld in een brief die daar aan het Schuttevaer-bestuur werd overhandigd. Alle reden voor ons om in gesprek te gaan met Havenbedrijf Amsterdam.

Dat is de afgelopen maanden gebeurd. Het heeft geresulteerd in een gesprek tussen betrokken schippers en de bemanning van de verkeerspost. Deze bijeenkomst heeft veel onduidelijkheid kunnen wegnemen. Het is voor ons allemaal goed de werkwijze nog eens op een rijtje te zetten.

Misverstanden

Alle schepen die deelnemen aan het verkeer in het VTS-gebied melden zich op het    betreffende VHF-sectorkanaal. Dit conform BPR. Art. 9.07 en Regeling Communicatie VTS van Haven Amsterdam.

De verkeerspost heeft GEEN dekking in havenbekkens. De radardekking is alleen bedoeld voor de doorgaande scheepvaart. U hoeft dus niet aan de post te melden dat u bijvoorbeeld de Hornhaven uitkomt. Dit in tegenstelling tot de Rotterdamse Haven, die wel tot achter in de Eemhaven radardekking heeft. Dus schippers maken in de havens onderling afspraken met elkaar over passage. De post luistert wel mee en zal indien nodig/mogelijk informatie geven.

De schipper meldt alleen aan de post als hij van plan is af te wijken van het gebruikelijke vaargedrag op de doorgaande vaarweg, dus bijvoorbeeld een haven in- of uitvaren of de vaarweg oversteken. Te vroeg melden is niet nuttig, te laat melden is onveilig!

Geen ‘sociale praatjes’ op het navigatiekanaal. Ook de zeevaart zal worden gevraagd informatievragen op het infokanaal 68 of 14 te stellen.

De post laat de schippers zoveel mogelijk onderling afspraken maken en hen uitspreken, zolang dit voor de veiligheid van de scheepvaart nog verantwoord is. Door het marifoonsysteem (duplex) kan de post het gesprek van schippers onderling wegdrukken. Dit merkt de schipper echter niet en hij denkt dat zijn afspraak met de buurman normaal is overgekomen. Dat is niet het geval indien de post ‘er overheen komt met een gesprek’. De post blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn werkzaamheden en zal ingrijpen indien noodzakelijk.

De conclusie was dat we erg veel van elkaar kunnen leren. Er is nu afgesproken dat de komende tijd postbemanning gaat meevaren met schippers die regelmatig in dit gebied varen. Wij, de schippers, zijn uitgenodigd de post in IJmuiden te bezoeken.

Spelregels

Nu staan deze spelregels  ook vermeld in het Regeling Communicatie VTS voor dit havengebied. Misschien toch nog eens die regels erop naslaan…

Wij willen niet onvermeld laten dat, na de eerste kritische geluiden van onze kant rond de jaarwisseling, het marifoonverkeer tussen post en scheepvaart al aanmerkelijk is verbeterd. We zijn op de goede weg.

Wij hebben wel onze zorgen geuit over de afmeting van de blokgebieden. Bij een periode van slecht zicht zijn wij er nog niet gerust op dat alle verkeer veilig kan worden afgewikkeld via de post. Havenbedrijf Amsterdam blijft meedenken, maar heeft op korte termijn niet direct de oplossing. Onze inbreng en de verduidelijking dat verkeersbegeleiding op de hoofdcorridor en informatie in de havenbekkens plaatsvinden, zal dit aanzienlijk verbeteren . Dat kost vooral tijd!

Column: Walradar Amsterdam | Schuttevaer.nl

Column: Walradar Amsterdam

Door Andries de Weerd, regiocoördinator Noord-Holland en IJsselmeergebied Koninklijke Schuttevaer

Amsterdam en het IJmondgebied behoren sinds het najaar van 2012 tot een echt havengebied. Waarom? Vanaf dat moment is het VTS (VesselTraficSystem) in gebruik genomen vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal tot de sluizen van IJmuiden.

Er zijn in totaal 26 radarmasten geplaatst op de belangrijkste punten. Hierdoor is begeleiding mogelijk van de zee- en binnenvaart op de doorgaande route van het Noordzeekanaal en het IJ.

Nu, na enkele maanden ervaring kunnen we zeggen dat het voor iedereen even wennen was aan dit VTS Haven Amsterdam. Waar wij in Rotterdam en Zeeland al jaren gewend zijn aan ‘begeleiding’ vanaf een walradarpost, bleek dat de scheepvaart in het IJmondgebied de eerste maanden behoorlijk moeite had met het ‘meekijken’ met de schipper. Er was onrust onder de schippers na enkele weken ervaring en dit uitte zich vooral tijdens de jaarvergadering van Koninklijke Schuttevaer Noord-Holland. Schippers hadden hun ervaringen en zorg gedeeld in een brief die daar aan het Schuttevaer-bestuur werd overhandigd. Alle reden voor ons om in gesprek te gaan met Havenbedrijf Amsterdam.

Dat is de afgelopen maanden gebeurd. Het heeft geresulteerd in een gesprek tussen betrokken schippers en de bemanning van de verkeerspost. Deze bijeenkomst heeft veel onduidelijkheid kunnen wegnemen. Het is voor ons allemaal goed de werkwijze nog eens op een rijtje te zetten.

Misverstanden

Alle schepen die deelnemen aan het verkeer in het VTS-gebied melden zich op het    betreffende VHF-sectorkanaal. Dit conform BPR. Art. 9.07 en Regeling Communicatie VTS van Haven Amsterdam.

De verkeerspost heeft GEEN dekking in havenbekkens. De radardekking is alleen bedoeld voor de doorgaande scheepvaart. U hoeft dus niet aan de post te melden dat u bijvoorbeeld de Hornhaven uitkomt. Dit in tegenstelling tot de Rotterdamse Haven, die wel tot achter in de Eemhaven radardekking heeft. Dus schippers maken in de havens onderling afspraken met elkaar over passage. De post luistert wel mee en zal indien nodig/mogelijk informatie geven.

De schipper meldt alleen aan de post als hij van plan is af te wijken van het gebruikelijke vaargedrag op de doorgaande vaarweg, dus bijvoorbeeld een haven in- of uitvaren of de vaarweg oversteken. Te vroeg melden is niet nuttig, te laat melden is onveilig!

Geen ‘sociale praatjes’ op het navigatiekanaal. Ook de zeevaart zal worden gevraagd informatievragen op het infokanaal 68 of 14 te stellen.

De post laat de schippers zoveel mogelijk onderling afspraken maken en hen uitspreken, zolang dit voor de veiligheid van de scheepvaart nog verantwoord is. Door het marifoonsysteem (duplex) kan de post het gesprek van schippers onderling wegdrukken. Dit merkt de schipper echter niet en hij denkt dat zijn afspraak met de buurman normaal is overgekomen. Dat is niet het geval indien de post ‘er overheen komt met een gesprek’. De post blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor zijn werkzaamheden en zal ingrijpen indien noodzakelijk.

De conclusie was dat we erg veel van elkaar kunnen leren. Er is nu afgesproken dat de komende tijd postbemanning gaat meevaren met schippers die regelmatig in dit gebied varen. Wij, de schippers, zijn uitgenodigd de post in IJmuiden te bezoeken.

Spelregels

Nu staan deze spelregels  ook vermeld in het Regeling Communicatie VTS voor dit havengebied. Misschien toch nog eens die regels erop naslaan…

Wij willen niet onvermeld laten dat, na de eerste kritische geluiden van onze kant rond de jaarwisseling, het marifoonverkeer tussen post en scheepvaart al aanmerkelijk is verbeterd. We zijn op de goede weg.

Wij hebben wel onze zorgen geuit over de afmeting van de blokgebieden. Bij een periode van slecht zicht zijn wij er nog niet gerust op dat alle verkeer veilig kan worden afgewikkeld via de post. Havenbedrijf Amsterdam blijft meedenken, maar heeft op korte termijn niet direct de oplossing. Onze inbreng en de verduidelijking dat verkeersbegeleiding op de hoofdcorridor en informatie in de havenbekkens plaatsvinden, zal dit aanzienlijk verbeteren . Dat kost vooral tijd!