Brandstory

Mobilgard HSD+ 15w40 heeft tot 1000 uur langere standtijd

Is een premium olie het geld waard? Als je die vraag stelt aan een olieleverancier is het antwoord uiteraard bevestigend. Stel je diezelfde vraag aan een binnenvaartondernemer, dan zal die de meerwaarde betwijfelen. Maar als die olie nou veel langer meegaat en het ook beter voor de motor is? Om twijfelaars over de streep te trekken biedt Den Hartog een test service voor overstappers. Uit eerdere tests blijkt blijkt dat Mobilgard HSD+ 15w40tot wel 1000 uur langer meegaat.

BRANDSTORY

MTS Stad Stavoren vaart sinds enige tijd met Mobilgard HSD+ 15w40 als smeerolie. Foto Den Hartog

Dit artikel wordt u aangeboden door Den Hartog.

MTS Stad Stavoren vaart sinds enige tijd met Mobilgard HSD+ 15w40 als smeerolie. Uit de eerste testen komt naar voren dat de standtijd fors verlengd is. Waar een normale smeerolie na 1800 uur ververst moest worden, hoeft dat bij Mobilgard HSD 15w40 pas na 2800 uur. Een toename van 1000 uur.

Op het oog een heldere business case. Toch zal die langere standtijd bepaald niet elke schipper overtuigen. Over het algemeen wordt een overstap van oliemerk of type overwogen bij revisie of bij hermotorisering. Vaak leeft de gedachte dat bij het tussentijds wisselen van de olie problemen in de motor ontstaan. Zoals o.a. problemen met afdichtingen en een stijgend olieverbruik. Het tussentijds wisselen van olie is vaak mogelijk.

Om vol vertrouwen een nieuwe olie in te zetten maken we eerst een heldere analyse van de case. Dit doen we in samenwerking met de schipper, motorenfabrikanten en ExxonMobil. Als de motor geschikt is bevonden voor een premium olie met als doel standtijdverlenging stellen we een plan op hoe we de test gaan monitoren. Onze testen worden ondersteund door olieanalyses, verbruikcijfers en eventuele inspecties. In veel gevallen leiden deze testen tot een forse verlening van de standtijd van de olie. Door monitoring van de olieanalyseresultaten krijgen we een betrouwbaar beeld van de staat van de olie en de motor.

Niet alleen het vermideren van de oliebehoefte zorgt voor een kostendaling, de arbeidskosten zullen ook dalen. Een bijkomend voordeel is dat door een lagere oliebehoefte het milieu minder wordt belast wat in deze tijd zeer belangrijk is.

De Mobilgard HSD+ 15W40 onleent haar unieke eigenschappen aan geoptimaliseerde basisolietechnologie, bevat met waterstof behandelde basisoliën en een aangepast additievensysteem. De olie voldoet aan of overtreft veel orginele fabrikantsgoedkeuringen, en is uitermate geschikt voor de nieuwste motoren met uitlaatgasnabehandelingssystemen.

Over Den Hartog

Het familiebedrijf Den Hartog is opgericht in 1948 door Dirk en Gerrit den Hartog. Al 70 jaar lang wordt er gewerkt onder het motto ‘kwaliteit boven alles’. Dit wordt vertaald in onze missie: ‘Den Hartog staat voor service, kwaliteit, betrokkenheid en betrouwbaarheid naar haar klanten en leveranciers toe.’ Persoonlijk contact met de klanten en leveranciers staat bij ons hoog in het vaandel. Wij willen ons onderscheiden met het totaalpakket wat Den Hartog u kan bieden. Den Hartog onderhoudt nauwe contacten met vele bunkerstations en coöperaties die voor ons het kanaal zijn voor leveringen op het water.

Dit artikel werd u aangeboden door Den Hartog.