Brandstory

Nieuw smeermiddel met DEX QM-technologie vermindert wrijving

Smeermiddelen die wrijving drastisch verminderen, tot 10 keer langer meegaan dan standaardproducten en de prestaties van motoren, keerkoppelingen en hydraulische systemen aanzienlijk verbeteren. DEX Premium Lubricants bereikt dit met een in de ruimtevaart ontwikkeld veredelingsproces op basis van Quantum Mechanica (QM). Inmiddels varen er al ruim 100 schepen mee.

Brandstory

Dex Oil zit in Nieuwegein. Foto's Dex Oil

Dit artikel is u aangeboden door Dex Oil

Het verbeteren van de eigenschappen van smeermiddelen is in het geval van DEX Premium Lubricants anders dan de al bekende toevoegingen (additieven). De bewerking heeft plaats op de basisolie, bij de bron dus. En het proces heeft geen invloed op de chemische samenstelling van het eindproduct. De smeermiddelen die uiteindelijk worden geleverd voldoen aan alle specificaties die door de fabrikant worden voorgeschreven. ‘Het is dus meer dan simpelweg bijmengen van additieven, zoals bij andere smeermiddelen’, vertelt CCO Henri Korsten. ‘Zo bereiken we spectaculaire resultaten voor de verbetering van de basisfuncties van smeermiddelen, maar ook in het verlagen van CO2- en NOx-emissies.’

Bolletjes

Het proces, waar vele jaren ontwikkeling aan vooraf ging, bestaat uit een aantal stappen. Allereerst wordt in de productiefaciliteit de basisolie van het door de klant geselecteerde smeermiddel met de DEX QM-technologie bewerkt. Hierbij worden de koolstofketens in de olie omgevormd tot dicht opeengepakte ‘bolletjes’. De uiteindelijk behandelde olie is chemisch niet te onderscheiden van de originele basisolie, maar gedraagt zich in de praktijk extreem veel beter. De behandelde olie wordt vervolgens overgebracht naar de blender, die de benodigde additieven bijmengt om aan de vereiste specificaties van de fabrikant te voldoen. Het resultaat is een premium smeermiddel dat volledig voldoet aan alle specificaties die de klant (en de OEM) nodig heeft, maar superieure prestaties levert in vergelijking met traditionele smeermiddelen.

Een van de producten van Dex.

Bij het gebruik creëren de ‘bolletjes’ in de smeermiddelen namelijk een ultradun, zeer elastisch en constant bewegend laagje tussen het oppervlak en het smeermiddel. Hierdoor wordt de wrijving drastisch verlaagd. Dit vermindert onder meer slijtage en corrosie en zorgt voor een sterke verlaging van onderhoudskosten voor de eindgebruiker.

Minder warmte

De DEX QM-technologie van Dex Premium Lubricants genereert dus minder wrijving en dit heeft vele voordelen. Zo is er minder warmteontwikkeling. De afname daarvan is zo sterk, dat dit doorwerkt in de verbrandingskamer. DEX QM zorgt namelijk voor de juiste piektemperaturen in de verbrandingskamer en direct daarna voor een snellere koeling, hierdoor duurt deze piektemperatuur korter, daalt de temperatuur relatief snel tot onder het kritische punt waar NOx wordt gevormd. Dit resulteert in vermindering van de NOx-uitstoot, die namelijk bij een verbrandingstemperatuur boven de 1400 graden Celsius wordt gevormd. ‘De verminderde vorming van NOx betekent dat katalysatoren en SCR-systemen langer meegaan of kleiner kunnen worden uitgevoerd. Dat laatste kan zwaar doorwerken in de kostprijs van SCR-systemen. Fahrzeugsystemdaten, het Duitse TNO, komt uit op een vermindering van 15% bij exact afgestelde motoren. In de praktijk zien wij echter altijd een nog sterkere vermindering.’ 

Schonere motor

De betere verbranding zorgt eveneens voor een schonere motor en een verminderde uitstoot van fijnstof. ‘Een slechte verbranding leidt tot roetvorming. Dat zijn onvolledig verbrande koolstofdeeltjes. Als gevolg van de verbetering van de verbranding in de verbrandingskamer, neemt de roetvorming en de vorming van onvolledig verbrande koolstof (koolmonoxide) sterk af. Bijkomend voordeel is, dat EGR-systemen (exhaust gas recirculation) schoon blijven. Ze verkolen niet en verliezen dus hun werking niet.’

Een van de producten van Dex.

Brandstofverbruik

De DEX QM-technologie zorgt ook voor vermindering van 20% van de zogenoemde nullast-verliezen, het verlagen van het brandstofverbruik en hiermee de uitstoot van CO2. Afhankelijk van de omstandigheden kan het brandstofverbruik met 5 tot 8% dalen. De CO2-reductie volgt de reductie van het brandstofverbruik. In de praktijk zit dit dichtbij of boven dit percentage. Als gevolg hiervan, vermindert ook het verbruik van Adblue. Dit maakt normaal gesproken ongeveer 7% van de totale brandstofkosten uit. De mindere oxidatie van palladium, dat als katalysator bij de afbraak van NOx wordt gebruikt, is een ander voordeel. 

Gaan langer mee

In de praktijk gaan de DEX QM smeermiddelen veel langer mee dan traditionele producten, minimaal 4 tot wel 10 keer langer. Dit betekent dat minder vaak olie hoeft te worden ververst. En ook dit maakt de smeermiddelen duurzamer dan die van de concurrent. Los van de CO2-besparing die optreedt als gevolg van het verminderde brandstofverbruik, levert elke liter olie die niet hoeft te worden gewisseld, ook nog eens een besparing op van ruim zes kilo CO2 op. Dit gaat om 2,87 kilo “well to carter” en 3,15 kilo afvoer en verbranding. En dan is er natuurlijk ook nog de besparing in de kosten van het smeermiddel en de manuren nodig voor de olieverversing. 

Slijtage en geluid

Andere voordelen van de DEX QM-technologie zijn minder slijtage en minder geluidsoverlast aan boord. Dankzij lagere trillings- en geluidsniveaus maken de smeermiddelen de processen minder kwetsbaar. In de binnenvaart spelen hierbij ook nog de nieuwe eisen van de CCR wat betreft geluid mee. De smeermiddelen van DEX zorgen in veel gevallen voor halvering van het geluid.

Vanwege de DEX QM technologie worden de smeermiddelen ook nog eens veel makkelijker rondgepompt.

Ook is minder onderhoud aan de motoren nodig. ‘Slijtage verloopt niet lineair, maar progressief. Zelfs al stoppen we oliën vol met het anti-wrijvingsadditief molybdeen, dan nog presteert de DEX QM-technologie 15% beter. Dit betekent dat de progressie in slijtage met tenminste 50% daalt. Ten opzichte van basisoliën zonder additieven verlengt DEX de levensduur van onderdelen met een factor twee tot drie.’ 

Minder onderhoud

Vanwege de DEX QM-technologie worden de smeermiddelen ook nog eens veel makkelijker rondgepompt. Daardoor presteren ze beter bij kou, zelfs bij temperaturen ruim onder de -30 graden Celsius. De extreme pressure-eigenschappen van de DEX QM smeeroliën zijn zo goed, het hoogst haalbare in de industrie, dat in equipment waarbij deze eigenschappen van belang zijn met een extreem lage viscositeit kan worden volstaan. En een lagere viscositeit betekent minder energieconsumptie. Deze extreme pressure-eigenschappen zijn vastgesteld door het ISP en in praktijktesten. 

Wat gebruikers in de praktijk vinden van de DEX QM producten kunt u vinden op de website van Dex Oil; https://www.dexscheepvaart.nl/referenties/

Dex Oil
Galvanibaan 3
2429 MG Nieuwegein
T 030 – 20 72 199
www.dexpremiumlubricants.com

Dit artikel werd u aangeboden door Dex Oil