Brandstory

Bestevaer Capital Funding brengt binnenvaartfinanciers en binnenvaartondernemers bij elkaar

Voor schippers is het vaak lastig de financiering van hun schip rond te krijgen. Banken zijn steeds strikter en ook de informele wegen van financiering via bevrachter, familie of verkoper bieden ook soms geen soelaas. Aan de andere kant zijn er ook oud-schippers die een lening willen verstrekken, maar de juiste kanalen niet kennen. Juist in dit gat springt Bestevaer Capital Funding.

BRANDSTORY

Foto Bestevaer

Dit artikel is u aangeboden door Bestevaer Capital Funding.

Voor een schipper die zijn eerste binnenvaartschip koopt, kan de financiering een ware martelgang zijn. Eerst de bank overtuigen dat je businessplan klopt en dat je ook in slechte tijden genoeg reizen kunt maken met marge. Is dat gelukt, dan blijft er vaak nog 30% van het totale bedrag over dat de binnenvaartondernemer op een andere manier bij elkaar moet zien te krijgen.

Is het een telg uit een schippersfamilie, dan is er vaak familiekapitaal dat kan worden ingezet. Bevrachters en de verkopende partij zijn ook vaak betrokken bij de financiering. ‘Gek genoeg is dat informele circuit beperkt toegankelijk voor ondernemers die hun geld in de binnenvaart willen steken’, zegt Marc Pullen van Bestevaer Capital Funding.

Looptijd

Samen met scheepsmakelaar Paul Cornet wil Pullen vraag en aanbod bij elkaar brengen. ‘Een typische financiering van Bestevaer is 400.000-500.000 euro. Dat bedrag wordt dan bij elkaar gebracht door drie tot vijf investeerders. Vaak zijn dat oud-binnenvaartondernemers die de sector een warm hart toedragen en vertrouwen hebben in hun kijk op de binnenvaartmarkt.’

Bestevaer, vrij naar Michiel de Ruyter, is bedoeld als tweede hypotheek. ‘Wij komen in beeld voor het restant financiering. De looptijd is vijf jaar tegen een vaste rente.’ Na die vijf jaar zijn er drie opties: de lening wordt afgelost, de bank neemt de lening over of de lening wordt herplaatst.’

Balletje gaat rollen

Waar Paul Cornet uit Werkendam een sterke binnenvaartachtergrond heeft, is Pullen bij toeval de binnenvaart ingerold. ‘Wij zijn een kantoor dat onder meer gespecialiseerd is in het financieren van huizen van ondernemers.  Zo’n 15 jaar geleden kwam ik in contact met een binnenvaartondernemer die bij de bank nul op rekest kreeg voor een financiering van zijn huis aan wal. Uiteindelijk ben ik met die schipper en de bank aan de slag gegaan en kregen wij het toch voor elkaar. Wij hebben toen ook zijn schip opnieuw gefinancierd. Als zoiets eenmaal bekend is, gaat het balletje rollen.’

Puzzel compleet

Elke scheepsfinanciering is een mozaïek, een puzzel, schetst Pullen. ‘Wij bieden een stuk financiering aan dat de puzzel compleet kan maken.’ De aanvragen worden voorgelegd aan een selecte groep investeerders die uiteindelijk een directe relatie aangaan met de lener.’

Bestevaer treedt op als broker tussen lener en investeerder. ‘De lenende partij betaalt een vast percentage voor het platform en onze diensten, de investeerder ontvangt netto, dus zonder verdere kosten, de maandelijkse rente zoals overeengekomen.’

Pullen is de eerste om te verklaren dat de diensten van Bestevaer niet uniek zijn. Tegelijkertijd hebben de ondernemers een goede naam in de binnenvaart. ‘Paul heeft de technische kennis van het schip en wij staan bekend om onze financieringen.’

Monitoren

Nadat de lening is afgesloten blijft Bestevaer de schipper volgen. ‘Wij vragen periodiek de betalingsbestanden op bij de schipper, zodat we de financiën kunnen monitoren en deze via een zelf ontwikkeld dashboard kunnen delen met de investeerders. Desgewenst kunnen we de schipper adviseren en meedenken in zijn onderneming.’

Hoewel de Rabobank in 2021 het kleine binnenvaartschip weinig kansen meer toedichtte qua vergroening, is Pullen positiever. ‘Je ziet dat de markt met oplossingen komt. Kleinere motoren, afgeleid van vrachtwagenmotoren. Bestevaer kan niet alleen kapitaal verstrekken voor schepen, maar ook voor vergroening, verduurzaming en nieuwbouw. Zeker in deze tijden, voorzien wij goede tijden voor de binnnenvaart.’

Investeringsfonds

Bestevaer Capital Funding komt voort uit Bestevaer Capital Fund. Dit investeringsfonds werd opgericht door Marc Pullen en Paul Cornet in 2021. Uiteindelijk bleek dit fonds qua omvang van 20 miljoen euro niet groot genoeg voor institutionele beleggers. ‘Ook bleek de binnenvaart minder goed te passen bij deze investeringspartijen, vanwege het ontbreken van een trackrecord. Daarop ontstond de behoefte om zelf meer aan de knoppen te zitten en zo is Bestevaer veranderd in een direct funding platform.

Dit artikel werd u aangeboden door Bestevaer Capital Funding.