LOVK werkt aan nieuw peuterpakket

‘Omdat het straks kerstvakantie is, vind ik het wel leuk iets extra’s te doen met mijn kleuter.’ Zomaar een appje van een varende ouder aan het LOVK (Landelijk onderwijs voor varende kinderen). Die biedt met speciale thema-pakketten zoals rond kerst al jaren onderwijs op maat.

‘Juist omdat jonge schipperskinderen minder vaak een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoeken, is het belangrijk om al vroeg te beginnen.’
‘Juist omdat jonge schipperskinderen minder vaak een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoeken, is het belangrijk om al vroeg te beginnen.’

Juist maatwerk is de insteek van het nieuwe peuterpakket dat op dit moment in ontwikkeling is. Het wordt het derde peuterpakket na  ‘Stapjes langs het water’ en de huidige methode ‘VoorSprong’. LOVK-directeur Lienke van Dijk vertelt dat de nieuwe methode nog meer keuze biedt aan ouders die hun peuters les geven aan boord.

Vanaf drie jaar

‘Peuters krijgen bij ons al jaren les vanaf drie jaar, terwijl dit in het reguliere basisonderwijs pas bij vier jaar begint. Juist omdat jonge schipperskinderen minder vaak een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf bezoeken, is het belangrijk om al vroeg te beginnen. Vrijwel alle ouders zijn heel gemotiveerd om les te geven, ze hebben er zelf veel baat bij. Niemand wil dat zijn kind met een achterstand begint als ze na het LOVK instromen in het basisonderwijs. Wel zie je verschillen in praktische mogelijkheden in het lesgeven tussen wel of geen matroos aan boord en vrouwen die volop meewerken in het varende bedrijf. Maar met onze pakketten worden ouders ontzorgd, ze hoeven het niet zelf te bedenken’, zo weet Van Dijk uit eigen ervaring. De huidige peutermethode ‘Voorsprong’ is na acht jaar aan vernieuwing toe en wordt door het LOVK zelf ontwikkeld, ze hebben daarvoor alle expertise in huis. Komend voorjaar wordt gestart met het nieuwe peuterpakket.

Rijk aanbod

‘Ons doel is vooral om een rijk aanbod te bieden aan peuters, maar ook om ouders voor te bereiden op hun rolverandering. Van mama wordt je ineens juf en dat vergt veel van ouders. In het huidige pakket is vooral veel aandacht voor taalontwikkeling, maar in de nieuwe methode komt daar meer aandacht voor rekenen, motoriek en sociaal/emotionele ontwikkeling bij. Peuters leren vooral door te doen, te ervaren, te bewegen en te zingen. Binnen die thema’s willen we ouders meer keuze bieden. Zij zijn via een ouderpanel betrokken bij de ontwikkeling van het peuterpakket. Zo hebben enkele ouders in het voorjaar al een proefpakket uitgeprobeerd van de nieuwe methode. Het is belangrijk ouders daarbij te betrekken, zij moeten die lessen straks wel gaan geven aan hun kinderen. Je merkt dat ze nog meer gemotiveerd zijn als ze betrokken worden bij de methodieken. We hebben ouders ook gevraagd om een naam te bedenken voor het nieuwe peuterpakket.’

Het LOVK heeft nauwelijks problemen met het vinden van ouders die in het ouderpanel willen meedraaien.  Ouders zijn steeds drie jaar verbonden aan het LOVK. Na het peuterpakket en de pakketten voor groep 1 en 2 gaan de kinderen naar een reguliere basisschool. Als ouders afscheid nemen van het LOVK worden ze altijd bevraagd over hun ervaringen om zo de lessen continu te verbeteren.

Mentoren

Lienke van Dijk werkt al sinds 2005 bij het LOVK, samen met Anita van Laren vormt ze in een duobaan de directie. Het LOVK biedt thans aan zo’n 200 schipperskinderen onderwijs. Via de lespakketten, maar ook op de ligplaatsscholen in Dordrecht, Krimpen aan den IJssel en Werkendam. In Zwolle en Terneuzen zijn LOVK-mentoren gekoppeld aan een reguliere basisschool. De persoonlijke mentoren zijn een spil in het onderwijs aan de schipperskinderen, zij zorgen voor maatwerk voor elk kind en onderhouden de contacten met de ouders en begeleiden het onderwijs aan boord. ‘Sinds corona kunnen de mentoren niet altijd zomaar naar boord en wordt het veel vaker beeldbellen ingezet. We nemen daarnaast meer filmpjes op over bijvoorbeeld interactief voorlezen met je kind. We willen die digitale mogelijkheden van lesgeven aan boord verder door ontwikkelen door te investeren in de juiste apparatuur. Datzelfde geldt voor een livestreamverbinding met ligplaatsscholen, zo kunnen kinderen aan boord ook meedoen met activiteiten in de klas.’