SP wil bijmengverplichting binnenvaart dwarsbomen

‘We gaan de bijmengverplichting dwarsbomen. Desnoods sturen we de minister naar Brussel.’ Dat zijn de woorden van Tweede Kamerlid Mahir Alkaya van de Socialistische Partij (SP). Hij dwong via een motie een onderzoek naar de bijmengverplichting van FAME in de binnenvaart af. ‘Die 6% die volgend jaar ingaat, is een Europese verplichting. Maar als iets overduidelijk slecht is voor de sector, gaan we het toch niet doen, alleen omdat Brussel het wil?’

Volgens Mahir Alkaya ziet de politiek de sector als 'troetelkind'. 'Ze noemen binnenvaart belangrijk, maar hun stemgedrag komt daarmee niet overeen.' (Foto SP)
Volgens Mahir Alkaya ziet de politiek de sector als 'troetelkind'. 'Ze noemen binnenvaart belangrijk, maar hun stemgedrag komt daarmee niet overeen.' (Foto SP)

Alkaya is 33, geboren en getogen in Amsterdam Nieuw-West, waar hij nog steeds woont met zijn vrouw. ‘Ik vind het fijn zo geworteld te zijn.’

Al zijn hele leven heeft hij een fascinatie voor technologische vooruitgang en techniek. ‘Zoals de scheepvaart.’ Hij studeerde industrieel ontwerpen in Delft, maar besloot na zijn studie dat hij zijn talenten anders wilde inzetten. ‘Tijdens de Kredietcrisis besloot ik dat ik mij wilde inzetten voor de samenleving. Ik begon bij het ministerie van Economische Zaken, en focuste daar op innovatie en ondernemerschap.’

Daar kwam hij ook in aanraking met de maritieme reuzen van het land, zoals Royal IHC, Damen Shipyards en Royal Bodewes.

Alkaya maakt zich graag hard voor de scheepvaart. Die passie voor de maritieme wereld komt van twee kanten. Opa Alkaya kwam ooit als gastarbeider vanuit Turkije naar Nederland en kwam te werken op de NDSM-werf in Amsterdam. ‘Daardoor heeft de scheepvaart altijd al mijn interesse gehad.’ In zijn vrije tijd zeilt en vaart Alkaya graag, en raakte hij bekend met de Nederlandse vaarwegen.

Bijmengverplichting

‘Toen ik woordvoerder werd van verkeer en mobiliteit, legde ik contact met de mensen in deze branche, zoals ik eigenlijk altijd doe. Ik maakte al snel kennis met de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) en hoorde over de problemen met biobrandstoffen. Stilvallende motoren, en het gevaar dat dat met zich meebrengt. Maar ook het gebrek aan milieuwinst’, legt Alkaya uit. ‘Alleen omdat er “bio” in de naam staat, hollen andere linkse partijen er achteraan. Maar de SP heeft een kritische houding tegenover alle biobrandstoffen en ook biomassa. Want hoe duurzaam is het nou om gewassen te telen in verre landen, en dat dan helemaal hier naartoe te verschepen om in onze motoren te verbranden?’

De Kamermotie van Alkaya en zijn SGP-collega Roelof Bisschop leidde tot een onderzoeksopdracht aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) naar de veiligheid van biobrandstoffen. Dit onderzoek is nu in de afrondende fase. Maar de 6% bijmenging van biobrandstof in fossiele gasolie, die vanaf volgend jaar wordt verplicht door de Europese Unie, lijkt vooralsnog onafwendbaar. Alleen verdere bijmenging werd voorlopig geschorst door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het onderzoek werd vooral aangevraagd om andere partijen te overtuigen dat FAME niet geschikt is, want de SP is sowieso tegen bijmenging. ‘Wij geloven de schippers op hun woord als zij zeggen dat hun motoren uitvallen, en wij zijn niet overtuigd van de duurzaamheidswinst. Maar dat moet nog wel officieel worden vastgesteld, zodat ook andere partijen dit geloven.’

Over de verplichte 6% bijmenging wil Alkaya het gesprek nog aangaan met de sector. ‘Ik merk dat er veel druk wordt gelegd op de schipper. Hoe proportioneel is dat? We gaan het proberen te dwarsbomen. Desnoods sturen we de minister naar Brussel om verder in gesprek te gaan over deze maatregel.’ Alkaya denkt dat hij hiervoor wel een Kamermeerderheid kan behalen, als partijen zwart op wit te zien krijgen dat de bijmengverplichting problemen oplevert.

Collectief oplossen

De SP ziet klimaatverandering als een collectief probleem en niet als ieders individuele verantwoordelijkheid. ‘We moeten het collectief aanpakken.’

De schipper zit volgens Alkaya niet ook met zijn hoofd bij het einde van de eeuw, maar bij het einde van de maand. ‘Verduurzaming moet dan worden vergoed. En niet via persoonlijke leningen die ervoor zorgen dat schippers straks met de schulden zitten.’

‘Binnenvaart troetelkind’

In de Tweede Kamer stoort Alkaya zich regelmatig aan het stemgedrag van andere partijen. ‘We hebben zoveel mogelijkheden om iets met de binnenvaart te doen. Dat wordt zo onderbenut.’

Volgens de SP’er zien veel partijen de sector wel als ’troetelkind’. ‘Ze noemen binnenvaart belangrijk, maar hun stemgedrag komt daarmee niet overeen.’

Als voorbeeld noemt hij het jongste debat over de begroting van Infrastructuur en Waterstaat. De ASV wond zich er toen over op dat de binnenvaart niet werd genoemd en mailde erop los met verschillende politici. ‘We kwamen terug in het tweede deel van het debat en opeens werden schippers overal genoemd. Maar men stemde wel tegen mijn motie! Gelukkig prikken veel schippers daar doorheen.’

Dat de SP zelf ook niet over de binnenvaart sprak, lag volgens Alkaya aan het zetelverlies van de partij. ‘Daardoor hebben we minder spreektijd bij begrotingsbehandelingen en moesten we keuzes maken. Ik had welgeteld drie minuten spreektijd om over alle mobiliteit in ons land te praten.’

Hij vindt het opzienbarend dat in Nederland zo weinig geld gaat naar de natte infrastructuur, terwijl steeds meer geld gaat naar snelwegen. ‘Tuurlijk, we hebben een beperkte pot geld voor infrastructuur. Maar als je dan zegt: misschien moeten we dan afzien van asfalt en dat geld steken in andere dingen, dan zie je dat weinig partijen daartoe bereid zijn.’

Vast in het verleden

In Duitsland ging er wel 200 miljoen euro vanuit het wegenbouwfonds naar de vaarweginfrastructuur. Dat dat in Nederland niet gebeurt, vindt Alkaya gek. ‘De VVD, de grootste partij, wil dat niet. Er zijn zoveel manieren om de wegen te ontzien en een van de voornaamste is meer goederen per schip vervoeren.  Volgens de SP staren de meeste partijen zich blind op autowegen. ‘Ze zitten vast in het verleden. De toekomst vraagt om verschuiving van goederenvervoer naar andere modaliteiten, en wat is dan beter dan binnenvaart?’

Tijdens het begrotingsdebat erkenden de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dat veel sluizen en bruggen in Nederland in belabberde staat verkeren. ‘Er is gewoon te weinig geld beschikbaar voor al die net na de oorlog gebouwde kunstwerken. Vervolgens dien ik een motie in om meer geld in het laatje te brengen door middel van lastenverzwaring voor multinationals, en daar stemt een meerderheid dan tegen. Al die mooie woorden, daar heeft niemand wat aan als politieke partijen niet de daad bij het woord voegen.’

Dwarsbomen

Als antwoord op zijn Kamervragen kreeg Alkaya begin deze maand te horen dat de kritiek van de ASV op het NEN-onderzoek ongegrond was. ‘Dat vind ik moeilijk om te horen, want ik ben bang dat niet alle onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord in de tijd die daarvoor beschikbaar is. Dan moet er ook een vervolgonderzoek komen. Als FAME werkelijk goed zou zijn voor het milieu en de motoren, dan zou natuurlijk niemand tegen zijn. De SP heeft er geen inherent belang bij om dit zomaar te dwarsbomen en de meeste schippers die ik spreek zijn ook voor verduurzaming. ‘

Alkaya vindt ook andere biobrandstoffen verdacht. ‘Die zijn ook niet duurzaam. Duurzaam is een buzzword, en betekent niet altijd dat het in de praktijk ook duurzaam is.’ Opties zoals HVO ziet hij daarom niet per se zitten. Over welke oplossing er dan moet komen, gaat Alkaya verder in gesprek. ‘We moeten het afwachten.’

Wel is volgens hem duidelijk dat ons land te weinig doet aan het verzorgen van goede infrastructuur, veiligheid en hulp bij het financieren van verduurzaming. ‘Wij hebben in Nederland de binnenvaart hoog op de agenda staan, maar we moeten niet het land worden dat als enige nadelig omgaat met deze sector. Het is een Europese maatregel, dus vind ik dat, als er al biobrandstoffen moeten komen, dit in alle landen tegelijk tegen dezelfde prijs en kwaliteit moet gebeuren.’

Lees ook:

Kamerleden SP: ‘Houding commandant onaanvaardbaar’

SP: ‘Schippers moeten precies weten wat ze laden’

Deel dit artikel

Reacties (2)

 • De verzekeringen dekken geen schade door Corrosie en dit risico is ZEER groot , aantasting van bunkers met als gevolg uitstroom gasolie of binnenkomend water, of schade aan motoren en dan in het duurste geval , een totale uitval met als verlies van het vaartuig en aanbrengen van een Miljoenen schade !!Dit alles dan te koste van de Ondernemer

  Geplaatst door: TeunisFeenstra op
 • Naar aanleiding van dit heldere en interessante artikel wil ik hierbij nog het volgende opmerken:
  De ASV heeft staatssecretaris Weyenberg aangeschreven over de antwoorden die hij aan de heer Alkaya gegeven heeft als zou de ASV wel degelijk betrokken zijn geweest bij het onderzoek, net zoals wel degelijk diverse individuele schippers betrokken zouden zijn geweest bij dit onderzoek.
  Wij hebben daarin aangetoond dat dit op een vergissing berust d.m.v. het doorsturen van een mailwisseling tussen de ASV en het NEN, waaruit blijkt dat men de ASV helemaal niet meegenomen heeft in het proces.
  Wij schreven aan de staatssecretaris:
  De ASV kreeg de vragenlijst pas toen het onderzoek al in een stadium was dat onze inbreng volgens het NEN geen zin meer had. Wij kennen geen enkele particuliere schipper die die vragenlijst heeft gehad. Iedereen zou kunnen weten dat de ASV deze hele problematiek aangezwengeld heeft, daarbij hoor je zo’n partij te betrekken als het onderzoek uitgevoerd wordt.
  Die schippers-enquête hebben we op een ASV vergadering voorgelegd aan schippers, niemand kan die vragen ook maar enigszins beantwoorden omdat die door schippers niet te beantwoorden zijn. Ook op de Schuttevaersite heb ik ze geplaatst evenals op ASV Facebookpagina. Ik zou van het NEN weleens de antwoorden willen zien die door particuliere schippers zijn ingevuld. Ik durf te beweren: ONMOGELIJK om in te vullen of niet van toepassing.
  De staatssecretaris: “De ASV is betrokken bij het opstellen van de onderzoeksvraag. Haar commentaar is deels verwerkt en de ASV heeft een toelichting ontvangen op de verwerking van haar commentaar.
  De ASV heeft op eigen initiatief gewaarschuwd voor alle zaken die nu ook uiteindelijk in het onderzoek op deze wijze uitgevoerd zijn. Wij hebben niet de indruk dat er ook maar enigszins rekening is gehouden met de kern van onze opmerkingen, zoals u in onze reactie op het conceptrapport heeft kunnen lezen.
  De staatssecretaris zegt: “Gedurende het onderzoek heeft NEN de ASV via het algemene contactadres, zoals vermeld op de ASV website, benaderd voor het invullen van voornoemde enquête.”
  Dit is bezijden de waarheid. Dat kunnen wij aantonen door de mailwisseling die we hebben. Wij zijn zeker niet benaderd en je ziet ook in de mail dat men zelf een slag om de arm houdt, zie in de mailwisseling hieronder met de NEN:
  NEN: “Wij hadden bij het begin van onze opdracht geen namen of mailadressen doorgekregen en onze assistente heeft wel de ASV centraal aangeschreven volgens mij. Maar e.e.a. zal in de vakantieperiode verder vergeten zijn op te volgen. Het spijt me dat contact met uw vereniging pas nu plaatsvindt “
  Het is makkelijk uit te zoeken of we echt aangeschreven zijn en ik zeg u, dat is zeker niet zo. Men heeft ons ook geen mail kunnen laten zien waaruit iets anders zou blijken.
  Hieronder dit deel van de mailwisseling
  Nadat de ASV meerdere malen het Ministerie benaderd heeft over het feit dat de ASV maar niets hoort over het onderzoek maar wel graag mee wil werken ontvangt de ASV uiteindelijk een mail van het NEN. Daarin schrijft men dat er bij het begin van de opdracht geen namen of mailadressen doorgegeven zijn en hun assistente wel de ASV centraal aangeschreven zou hebben “volgens mij”. “Maar e.e.a. zal in de vakantieperiode verder vergeten zijn op te volgen. “
  Tegelijkertijd is het duidelijk dat de inbreng van de ASV of een van haar leden niet gewenst is als men schrijft: “Hoe dan ook: wij zijn al ver met onze analyse en met de huidige informatie heb ik nu direct geen verder vragen aan de ASV om verduidelijking van de situatie in de markt. Mogelijk dat ik bij het schrijven van het rapport nog tegen zaken aanloop en die ik dan wellicht per mail of telefonisch met u hoop te checken volgende week.”
  De ASV heeft haar verbazing uitgesproken over het feit dat men al op voorhand de ASV niet meer hoeft te spreken, aangezien de ASV nota bene de belangenvereniging is van particuliere schippers die samen met scheepsverzekering EOC heeft aangekaart dat deze bijmengverplichting nader onderzoek behoefde. Een voorstel dat is verwoord in een aangenomen motie in de Kamer.
  Dan deze tekst “Mogelijk dat ik bij het schrijven van het rapport nog tegen zaken aanloop en die ik dan wellicht per mail of telefonisch met u hoop te checken volgende week.:
  Hier staan de bewoordingen mogelijk en wellicht, dat geeft natuurlijk geen vertrouwen in dit hele onderzoek, en is ook in strijd met afspraken die wij gemaakt hebben met het Ministerie I&W waarbij diverse malen ons verzekerd is betrokken te zullen worden bij een onderzoek.
  De ASV vroeg zich in haar antwoord aan het NEN dan ook af hoe het kan het dat men een gedegen onderzoek moet doen n.a.v. de aangenomen motie, de partij in deze de schippers, die het uit moeten voeren niet gehoord meer hoeven te worden!

  Sunniva Fluitsma woordvoerder ASV

  Geplaatst door: David Twigt op

Reageer

SP wil bijmengverplichting binnenvaart dwarsbomen | Schuttevaer.nl

SP wil bijmengverplichting binnenvaart dwarsbomen

‘We gaan de bijmengverplichting dwarsbomen. Desnoods sturen we de minister naar Brussel.’ Dat zijn de woorden van Tweede Kamerlid Mahir Alkaya van de Socialistische Partij (SP). Hij dwong via een motie een onderzoek naar de bijmengverplichting van FAME in de binnenvaart af. ‘Die 6% die volgend jaar ingaat, is een Europese verplichting. Maar als iets overduidelijk slecht is voor de sector, gaan we het toch niet doen, alleen omdat Brussel het wil?’

Volgens Mahir Alkaya ziet de politiek de sector als 'troetelkind'. 'Ze noemen binnenvaart belangrijk, maar hun stemgedrag komt daarmee niet overeen.' (Foto SP)
Volgens Mahir Alkaya ziet de politiek de sector als 'troetelkind'. 'Ze noemen binnenvaart belangrijk, maar hun stemgedrag komt daarmee niet overeen.' (Foto SP)

Alkaya is 33, geboren en getogen in Amsterdam Nieuw-West, waar hij nog steeds woont met zijn vrouw. ‘Ik vind het fijn zo geworteld te zijn.’

Al zijn hele leven heeft hij een fascinatie voor technologische vooruitgang en techniek. ‘Zoals de scheepvaart.’ Hij studeerde industrieel ontwerpen in Delft, maar besloot na zijn studie dat hij zijn talenten anders wilde inzetten. ‘Tijdens de Kredietcrisis besloot ik dat ik mij wilde inzetten voor de samenleving. Ik begon bij het ministerie van Economische Zaken, en focuste daar op innovatie en ondernemerschap.’

Daar kwam hij ook in aanraking met de maritieme reuzen van het land, zoals Royal IHC, Damen Shipyards en Royal Bodewes.

Alkaya maakt zich graag hard voor de scheepvaart. Die passie voor de maritieme wereld komt van twee kanten. Opa Alkaya kwam ooit als gastarbeider vanuit Turkije naar Nederland en kwam te werken op de NDSM-werf in Amsterdam. ‘Daardoor heeft de scheepvaart altijd al mijn interesse gehad.’ In zijn vrije tijd zeilt en vaart Alkaya graag, en raakte hij bekend met de Nederlandse vaarwegen.

Bijmengverplichting

‘Toen ik woordvoerder werd van verkeer en mobiliteit, legde ik contact met de mensen in deze branche, zoals ik eigenlijk altijd doe. Ik maakte al snel kennis met de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) en hoorde over de problemen met biobrandstoffen. Stilvallende motoren, en het gevaar dat dat met zich meebrengt. Maar ook het gebrek aan milieuwinst’, legt Alkaya uit. ‘Alleen omdat er “bio” in de naam staat, hollen andere linkse partijen er achteraan. Maar de SP heeft een kritische houding tegenover alle biobrandstoffen en ook biomassa. Want hoe duurzaam is het nou om gewassen te telen in verre landen, en dat dan helemaal hier naartoe te verschepen om in onze motoren te verbranden?’

De Kamermotie van Alkaya en zijn SGP-collega Roelof Bisschop leidde tot een onderzoeksopdracht aan het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) naar de veiligheid van biobrandstoffen. Dit onderzoek is nu in de afrondende fase. Maar de 6% bijmenging van biobrandstof in fossiele gasolie, die vanaf volgend jaar wordt verplicht door de Europese Unie, lijkt vooralsnog onafwendbaar. Alleen verdere bijmenging werd voorlopig geschorst door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het onderzoek werd vooral aangevraagd om andere partijen te overtuigen dat FAME niet geschikt is, want de SP is sowieso tegen bijmenging. ‘Wij geloven de schippers op hun woord als zij zeggen dat hun motoren uitvallen, en wij zijn niet overtuigd van de duurzaamheidswinst. Maar dat moet nog wel officieel worden vastgesteld, zodat ook andere partijen dit geloven.’

Over de verplichte 6% bijmenging wil Alkaya het gesprek nog aangaan met de sector. ‘Ik merk dat er veel druk wordt gelegd op de schipper. Hoe proportioneel is dat? We gaan het proberen te dwarsbomen. Desnoods sturen we de minister naar Brussel om verder in gesprek te gaan over deze maatregel.’ Alkaya denkt dat hij hiervoor wel een Kamermeerderheid kan behalen, als partijen zwart op wit te zien krijgen dat de bijmengverplichting problemen oplevert.

Collectief oplossen

De SP ziet klimaatverandering als een collectief probleem en niet als ieders individuele verantwoordelijkheid. ‘We moeten het collectief aanpakken.’

De schipper zit volgens Alkaya niet ook met zijn hoofd bij het einde van de eeuw, maar bij het einde van de maand. ‘Verduurzaming moet dan worden vergoed. En niet via persoonlijke leningen die ervoor zorgen dat schippers straks met de schulden zitten.’

‘Binnenvaart troetelkind’

In de Tweede Kamer stoort Alkaya zich regelmatig aan het stemgedrag van andere partijen. ‘We hebben zoveel mogelijkheden om iets met de binnenvaart te doen. Dat wordt zo onderbenut.’

Volgens de SP’er zien veel partijen de sector wel als ’troetelkind’. ‘Ze noemen binnenvaart belangrijk, maar hun stemgedrag komt daarmee niet overeen.’

Als voorbeeld noemt hij het jongste debat over de begroting van Infrastructuur en Waterstaat. De ASV wond zich er toen over op dat de binnenvaart niet werd genoemd en mailde erop los met verschillende politici. ‘We kwamen terug in het tweede deel van het debat en opeens werden schippers overal genoemd. Maar men stemde wel tegen mijn motie! Gelukkig prikken veel schippers daar doorheen.’

Dat de SP zelf ook niet over de binnenvaart sprak, lag volgens Alkaya aan het zetelverlies van de partij. ‘Daardoor hebben we minder spreektijd bij begrotingsbehandelingen en moesten we keuzes maken. Ik had welgeteld drie minuten spreektijd om over alle mobiliteit in ons land te praten.’

Hij vindt het opzienbarend dat in Nederland zo weinig geld gaat naar de natte infrastructuur, terwijl steeds meer geld gaat naar snelwegen. ‘Tuurlijk, we hebben een beperkte pot geld voor infrastructuur. Maar als je dan zegt: misschien moeten we dan afzien van asfalt en dat geld steken in andere dingen, dan zie je dat weinig partijen daartoe bereid zijn.’

Vast in het verleden

In Duitsland ging er wel 200 miljoen euro vanuit het wegenbouwfonds naar de vaarweginfrastructuur. Dat dat in Nederland niet gebeurt, vindt Alkaya gek. ‘De VVD, de grootste partij, wil dat niet. Er zijn zoveel manieren om de wegen te ontzien en een van de voornaamste is meer goederen per schip vervoeren.  Volgens de SP staren de meeste partijen zich blind op autowegen. ‘Ze zitten vast in het verleden. De toekomst vraagt om verschuiving van goederenvervoer naar andere modaliteiten, en wat is dan beter dan binnenvaart?’

Tijdens het begrotingsdebat erkenden de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dat veel sluizen en bruggen in Nederland in belabberde staat verkeren. ‘Er is gewoon te weinig geld beschikbaar voor al die net na de oorlog gebouwde kunstwerken. Vervolgens dien ik een motie in om meer geld in het laatje te brengen door middel van lastenverzwaring voor multinationals, en daar stemt een meerderheid dan tegen. Al die mooie woorden, daar heeft niemand wat aan als politieke partijen niet de daad bij het woord voegen.’

Dwarsbomen

Als antwoord op zijn Kamervragen kreeg Alkaya begin deze maand te horen dat de kritiek van de ASV op het NEN-onderzoek ongegrond was. ‘Dat vind ik moeilijk om te horen, want ik ben bang dat niet alle onderzoeksvragen kunnen worden beantwoord in de tijd die daarvoor beschikbaar is. Dan moet er ook een vervolgonderzoek komen. Als FAME werkelijk goed zou zijn voor het milieu en de motoren, dan zou natuurlijk niemand tegen zijn. De SP heeft er geen inherent belang bij om dit zomaar te dwarsbomen en de meeste schippers die ik spreek zijn ook voor verduurzaming. ‘

Alkaya vindt ook andere biobrandstoffen verdacht. ‘Die zijn ook niet duurzaam. Duurzaam is een buzzword, en betekent niet altijd dat het in de praktijk ook duurzaam is.’ Opties zoals HVO ziet hij daarom niet per se zitten. Over welke oplossing er dan moet komen, gaat Alkaya verder in gesprek. ‘We moeten het afwachten.’

Wel is volgens hem duidelijk dat ons land te weinig doet aan het verzorgen van goede infrastructuur, veiligheid en hulp bij het financieren van verduurzaming. ‘Wij hebben in Nederland de binnenvaart hoog op de agenda staan, maar we moeten niet het land worden dat als enige nadelig omgaat met deze sector. Het is een Europese maatregel, dus vind ik dat, als er al biobrandstoffen moeten komen, dit in alle landen tegelijk tegen dezelfde prijs en kwaliteit moet gebeuren.’

Lees ook:

Kamerleden SP: ‘Houding commandant onaanvaardbaar’

SP: ‘Schippers moeten precies weten wat ze laden’

Deel dit artikel

Reacties (2)

 • De verzekeringen dekken geen schade door Corrosie en dit risico is ZEER groot , aantasting van bunkers met als gevolg uitstroom gasolie of binnenkomend water, of schade aan motoren en dan in het duurste geval , een totale uitval met als verlies van het vaartuig en aanbrengen van een Miljoenen schade !!Dit alles dan te koste van de Ondernemer

  Geplaatst door: TeunisFeenstra op
 • Naar aanleiding van dit heldere en interessante artikel wil ik hierbij nog het volgende opmerken:
  De ASV heeft staatssecretaris Weyenberg aangeschreven over de antwoorden die hij aan de heer Alkaya gegeven heeft als zou de ASV wel degelijk betrokken zijn geweest bij het onderzoek, net zoals wel degelijk diverse individuele schippers betrokken zouden zijn geweest bij dit onderzoek.
  Wij hebben daarin aangetoond dat dit op een vergissing berust d.m.v. het doorsturen van een mailwisseling tussen de ASV en het NEN, waaruit blijkt dat men de ASV helemaal niet meegenomen heeft in het proces.
  Wij schreven aan de staatssecretaris:
  De ASV kreeg de vragenlijst pas toen het onderzoek al in een stadium was dat onze inbreng volgens het NEN geen zin meer had. Wij kennen geen enkele particuliere schipper die die vragenlijst heeft gehad. Iedereen zou kunnen weten dat de ASV deze hele problematiek aangezwengeld heeft, daarbij hoor je zo’n partij te betrekken als het onderzoek uitgevoerd wordt.
  Die schippers-enquête hebben we op een ASV vergadering voorgelegd aan schippers, niemand kan die vragen ook maar enigszins beantwoorden omdat die door schippers niet te beantwoorden zijn. Ook op de Schuttevaersite heb ik ze geplaatst evenals op ASV Facebookpagina. Ik zou van het NEN weleens de antwoorden willen zien die door particuliere schippers zijn ingevuld. Ik durf te beweren: ONMOGELIJK om in te vullen of niet van toepassing.
  De staatssecretaris: “De ASV is betrokken bij het opstellen van de onderzoeksvraag. Haar commentaar is deels verwerkt en de ASV heeft een toelichting ontvangen op de verwerking van haar commentaar.
  De ASV heeft op eigen initiatief gewaarschuwd voor alle zaken die nu ook uiteindelijk in het onderzoek op deze wijze uitgevoerd zijn. Wij hebben niet de indruk dat er ook maar enigszins rekening is gehouden met de kern van onze opmerkingen, zoals u in onze reactie op het conceptrapport heeft kunnen lezen.
  De staatssecretaris zegt: “Gedurende het onderzoek heeft NEN de ASV via het algemene contactadres, zoals vermeld op de ASV website, benaderd voor het invullen van voornoemde enquête.”
  Dit is bezijden de waarheid. Dat kunnen wij aantonen door de mailwisseling die we hebben. Wij zijn zeker niet benaderd en je ziet ook in de mail dat men zelf een slag om de arm houdt, zie in de mailwisseling hieronder met de NEN:
  NEN: “Wij hadden bij het begin van onze opdracht geen namen of mailadressen doorgekregen en onze assistente heeft wel de ASV centraal aangeschreven volgens mij. Maar e.e.a. zal in de vakantieperiode verder vergeten zijn op te volgen. Het spijt me dat contact met uw vereniging pas nu plaatsvindt “
  Het is makkelijk uit te zoeken of we echt aangeschreven zijn en ik zeg u, dat is zeker niet zo. Men heeft ons ook geen mail kunnen laten zien waaruit iets anders zou blijken.
  Hieronder dit deel van de mailwisseling
  Nadat de ASV meerdere malen het Ministerie benaderd heeft over het feit dat de ASV maar niets hoort over het onderzoek maar wel graag mee wil werken ontvangt de ASV uiteindelijk een mail van het NEN. Daarin schrijft men dat er bij het begin van de opdracht geen namen of mailadressen doorgegeven zijn en hun assistente wel de ASV centraal aangeschreven zou hebben “volgens mij”. “Maar e.e.a. zal in de vakantieperiode verder vergeten zijn op te volgen. “
  Tegelijkertijd is het duidelijk dat de inbreng van de ASV of een van haar leden niet gewenst is als men schrijft: “Hoe dan ook: wij zijn al ver met onze analyse en met de huidige informatie heb ik nu direct geen verder vragen aan de ASV om verduidelijking van de situatie in de markt. Mogelijk dat ik bij het schrijven van het rapport nog tegen zaken aanloop en die ik dan wellicht per mail of telefonisch met u hoop te checken volgende week.”
  De ASV heeft haar verbazing uitgesproken over het feit dat men al op voorhand de ASV niet meer hoeft te spreken, aangezien de ASV nota bene de belangenvereniging is van particuliere schippers die samen met scheepsverzekering EOC heeft aangekaart dat deze bijmengverplichting nader onderzoek behoefde. Een voorstel dat is verwoord in een aangenomen motie in de Kamer.
  Dan deze tekst “Mogelijk dat ik bij het schrijven van het rapport nog tegen zaken aanloop en die ik dan wellicht per mail of telefonisch met u hoop te checken volgende week.:
  Hier staan de bewoordingen mogelijk en wellicht, dat geeft natuurlijk geen vertrouwen in dit hele onderzoek, en is ook in strijd met afspraken die wij gemaakt hebben met het Ministerie I&W waarbij diverse malen ons verzekerd is betrokken te zullen worden bij een onderzoek.
  De ASV vroeg zich in haar antwoord aan het NEN dan ook af hoe het kan het dat men een gedegen onderzoek moet doen n.a.v. de aangenomen motie, de partij in deze de schippers, die het uit moeten voeren niet gehoord meer hoeven te worden!

  Sunniva Fluitsma woordvoerder ASV

  Geplaatst door: David Twigt op

Reageer