Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Medewerkers Havenbedrijf Rotterdam mogen niet schipperen op watertaxi

ROTTERDAM

Havenbedrijf Rotterdam heeft gelijk gekregen van de kantonrechter in een kwestie over nevenfuncties. De rechter vindt het terecht dat het Havenbedrijf medewerkers geen toestemming meer geeft om, naast hun baan, op de Rotterdamse watertaxi te varen. De zaak was aangespannen door 21 medewerkers van de divisie Havenmeester.

Het conflict begon in maart 2017 toen de medewerkers van hun teamleider te horen kregen dat de nevenwerkzaamheden die zij voor de Rotterdamse watertaxi verrichten met ingang van 1 januari 2018 niet langer waren toegestaan. Dit werd later schriftelijk bevestigd door de Rijkshavenmeester. Als reden werd opgegeven dat het varen op de watertaxi in combinatie met het werk voor de havendienst de kans op belangenverstrengeling zou opleveren, of in elk geval de schijn van partijdigheid zou kunnen wekken.
Verder stelde de Rijkshavenmeester het ongewenst te vinden dat een medewerker van de divisie Havenmeester (DHMR) in de situatie terecht zou komen dat hij tijdens zijn dienst een schipper moet controleren die tijdens zijn bijbaan op de watertaxi zijn collega is. Dat was bepaald niet ondenkbaar, omdat verschillende watertaxischippers in hun vaste baan werken als toezichthouder of buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) in de haven. De Rijkshavenmeester: ‘Gelet hierop is door het divisieteam besloten het beleid met betrekking tot nevenwerkzaamheden strikter uit te voeren. Directe aanleiding is, dat de toezichtstaken van DHMR met betrekking tot het personenvervoer worden geïntensiveerd en daarmee de kans op belangenverstrengeling toeneemt.'

Toestemming
Voor de schippers was de mededeling ongetwijfeld een flinke domper. Sommigen werken al circa 25 jaar op de watertaxi. Bovendien zijn de 21 allen lid van de Schippers Centrale Rotterdam. Hun gewerkte uren op de watertaxi lopen uiteen van 350 tot 700 uur per jaar, aldus een opgave van de schippers zelf, wat neerkomt op gemiddeld 29,2 uur per maand. Het geld dat ze op de watertaxi verdienen is voor henzelf.
Op één na hadden alle schippers in 2008 schriftelijke toestemming gekregen voor de nevenwerkzaamheden. Maar in die brief stond ook: ‘Verandering in de omstandigheden rond uw nevenwerkzaamheid kunnen ertoe leiden dat uw huidige nevenwerkzaamheid toch leidt tot het raken of schaden van de belangen van het Havenbedrijf. (...) Wanneer dit het geval is, is het niet langer toegestaan deze nevenwerkzaamheid te verrichten.'

Integriteit
De rechter vindt dat het Havenbedrijf terecht van deze clausule gebruik heeft gemaakt. ‘Juist gezien het feit dat vanaf 2008 sprake is van een toename van het personenvervoer over het water en de maatschappij als geheel de afgelopen 10 jaar zwaardere eisen is gaan stellen aan integer handelen en het voorkomen van (de schijn van) partijdigheid, kan niet worden gezegd dat de omstandigheid dat het Havenbedrijf in 2008 nog uitdrukkelijk toestemming heeft verleend aan de schippers om de nevenwerkzaamheden te verrichten, het Havenbedrijf die toestemming thans intrekt.'

Uitrookbeleid
De advocaten voerden namens de schippers nog aan dat het Havenbedrijf had moeten kiezen voor een ‘uitrookbeleid', in die zin dat de toestemming voor de bestaande gevallen gecontinueerd zou worden en voor nieuwe gevallen geen toestemming meer zou worden verleend. De kantonrechter is het daar niet mee eens, omdat de huidige situatie dan nog tot in lengte van jaren zou blijven bestaan.
De schippers krijgen van de rechter wel een ruime overgangsregeling. Het verbod gaat pas in op 1 december 2019. De rechter bepaalde verder dat het Havenbedrijf de schippers niet financieel hoeft te compenseren voor het wegvallen van de inkomsten uit hun bijbaantjes. (BO)

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook