Schuttevaer

Zoet, Zout & Zakelijk
Schuttevaer Premium

Woede over het meer is niet verdwenen

ZOUTKAMP

Het is dit jaar veertig jaar geleden dat de Lauwerszee werd afgesloten als gevolg van de Deltawet. Rond Zoutkamp waren deze zomer tal van festiviteiten opgetuigd met onder meer een expositie op de proefboerderij in de Kollumerwaard, een dag van de garnaal, een vaartocht van oude reddingboten en een open dag op de spuisluizen. De plaatselijke vissers hebben echter nog steeds gemengde gevoelens over de afsluiting, die er destijds diep inhakte. De afsluiting van de Fries-Groningse zeearm bracht hun vissersdorp Zoutkamp achter de dijk.

1 / 2
Sjoerd Moes kan het zich nog herinneren als de dag van gisteren: ‘Het was eb en er kwam geen vloed meer, een heel rare gewaarwording.'

Sjoerd Moes kan het zich nog herinneren als de dag van gisteren: ‘Het was eb en er kwam geen vloed meer, een heel rare gewaarwording.'

‘Het water kwam niet meer.' Sjoerd Moes (51) kan het zich nog als de dag van gisteren herinneren toen op 25 mei 1969 de 150 kleppen van de 25 caissons, in totaal 900 meter lang, in de nieuwe dijk bij Lauwersoog werden gesloten. Daarmee kwam er een einde aan de getijdenbeweging van de Lauwerszee. De binnenzee werd een zoetwatermeer: het Lauwersmeer, gelegen op de grens van Groningen en Friesland. ‘Het was op die bewuste dag eb en er kwam geen vloed meer, een heel rare gewaarwording. Ik zal het nooit vergeten. Het was gebeurd met Zoutkamp als visserijhaven aan de Groninger Lauwerszeekust.'

De circa dertig Zoutkamper vissersschepen, voornamelijk garnalenkotters en enkele trawlers, kregen tegen wil en dank hun ligplaatsen in de nieuwe haven van Lauwersoog. En ook de visafslag in het dorp werd gesloten, op Lauwersoog was een nieuwe gebouwd.

  • ‘Geen viering, maar een herdenking'
  • Stormvloeden sloegen diep gat in het Groningse land

De afsluiting van de Lauwerszee wordt vooral door de oudere inwoners van Zoutkamp, met zo'n 1200 ingezetenen, nog steeds als traumatisch ervaren. ‘Als je als buitenstaander enkele oude vissers spreekt en je vertelt dat het toch een goede zaak is dat het dorp nu veilig achter de Deltadijk ligt, dan lopen de gemoederen hoog op. Het doet nog steeds pijn.'

Vlag halfstok
Moes, die meer dan veertig jaar in Zoutkamp woonde en bestuurslid is van het plaatselijke visserijmuseum, spreekt niet van een viering maar van ‘een herdenking'. ‘Dat lijkt me gepaster. De impact van de sluiting was groot en is dat nog steeds.'

Moes was elf jaar in de visserij werkzaam. Als palingvisser en als bemanningslid van een Noordzeekotter, met Zoutkamp als huishaven, viste hij op garnalen en kabeljauw.

Toen koningin Juliana op 23 mei 1969 aanwezig was bij het plaatsen van de laatste twee caissons in het sluitgat bij Lauwersoog, hingen in Zoutkamp veel vlaggen halfstok. De vissers en hun aanhang waren het volstrekt niet eens met de indamming van de Lauwerszee, hun zee. Ze besloten de vorstelijke belangstelling te negeren, het was immers een inktzwarte dag. Gefrustreerde vissers, die nooit een financiële compensatie hebben gekregen, zouden het staatshoofd zelfs de rug hebben toegekeerd.

Tijdens de gedenkwaardige 23 mei 2009 werden er opnieuw vlaggen halfstok gehangen. Oud-garnalenvisser Henk Rispens (70) had ook de nationale driekleur in de rouwstand geplaatst. ‘Feest vieren? Hoe haalden ze het in hun hoofd. Toen de dijk dicht ging, heb ik zoveel ellende over me heen gehad. De Lauwerszee was onze zee, we werden er verdreven en tot zwervers op de Waddenzee gebombardeerd. Van Termunterzijl tot Den Oever. Een heel trieste affaire, maar je wende er op den duur wel wat aan.'

Af en toe trekt hij er nog op uit met zijn kotter, die op Lauwersoog ligt. Het ligt te koop. ‘Het was veertig jaar geleden een heel trieste affaire en breek me verder de bek niet open. Wat mij betreft kunnen ze met hun feest naar de bliksem lopen.'

Stormvloeden
De Lauwerszee ontstond in de periode rond de negende eeuw na Christus door de afslag van veengronden als gevolg van talrijke stormvloeden. De grootste uitbreiding ontstond in de dertiende eeuw, nadat het zeewater diep het noordwesten van de provincie Groningen was binnengedrongen. Een groot deel van het land werd naderhand door bedijkingen teruggewonnen.

De rampzalige gevolgen van de Watersnoodramp op 1 februari 1953 in Zuidwest-Nederland waren voor de regering aanleiding de vaderlandse kustverdediging integraal aan te pakken en drastisch te verbeteren. Rijkswaterstaat kwam met twee varianten voor de Lauwerszee. De omliggende 32 kilometer lange dijken op Deltahoogte brengen of de aanleg van een dertien kilometer lange afsluitdijk.

In Den Haag werd geopteerd voor een (goedkopere) dijkverhoging, maar de Friezen kwamen massaal in het geweer en verzamelden ruim 130.000 protesthandtekeningen. Ze wilden onder leiding van hun voorman Fedde Schurer een optimale veiligheid met als slogan de ‘Lauwerssé moat ticht'. De regering zwichtte, ook al betekende dit besluit de doodsteek voor de Zoutkamper haven en ook natuurbeschermers de barricaden hadden beklommen voor behoud van deze zee-inham. Tevergeefs.

In 1961 werd begonnen met voorbereidende werkzaamheden om de zeearm af te dammen en vervolgens gedeeltelijk in te polderen.

Nationaal park
Het huidige Lauwersmeergebied beslaat een oppervlakte van negentig vierkante kilometer. Daarvan is 1300 hectare als landbouwgrond ingericht, voornamelijk in de Friese Kollumerwaard. Het meer, inclusief een jachthaven, is 2000 hectare groot en heeft (ook) een boezemfunctie ten behoeve van de waterhuishouding. Nog eens 5000 hectare wordt ingevuld door drooggevallen platen, zandgronden, stranden, vakantiehuizen, een camping, natuur- en recreatieterreinen en een militair oefenterrein. Het overgrote deel van het gebied is enkele jaren geleden door een onverwacht opbloeiende flora en fauna erkend als het Nationaal Park Lauwersmeer.

Op het Lauwersmeer vinden nog twee palingvissers een bestaansrecht en één op het Reitdiep, de waterweg die de stad Groningen met Zoutkamp verbindt. Aanvankelijk een open vaarweg met de Waddenzee, maar in 1876 werd er in Zoutkamp een sluis gebouwd.

Stabiele vloot
Volgens Moes bestaat de Zoutkamper vloot met de letters ZK pontificaal op de boeg (‘gelukkig wel') nog steeds uit zo'n dertig schepen. Hoofdzakelijk garnalenkotters en enkele Noordzeetrawlers. Hoewel de garnalenvissers op de Waddenzee en langs de Noordzeekust momenteel te maken hebben met lage prijzen voor hun schaaldieren, is Moes niet pessimistisch over hun voortbestaan. ‘De branche wordt al jaren geconfronteerd met ups en downs en dat zal wel zo blijven.'

Voorzitter Tjeerd Dussel van de Vissersvereniging Hulp in Nood - in Zoutkamp gezeteld en de oudste vissersvereniging (1883) van Nederland - meent dat een sanering van de Nederlandse garnalenvloot onvermijdelijk is. In zijn laatste jaarrede haakte hij in op de huidige situatie met de mededeling dat ‘het goed mis is met de garnalenvisserij'.

Hoewel de vaderlandse palingvissers tegenwoordig met een sterk teruglopende palingstand te maken hebben, stelt Moes dat deze visserij in de regio Lauwersmeer niet te klagen heeft. ‘Hier is geen sprake van overbevissing en milieuvervuiling en er wordt goed gevangen.'

Afbraak
De indamming van de Lauwerszee leidde echter wel degelijk tot de teloorgang van veel levendigheid en bedrijvigheid in Zoutkamp. Veel karakteristieke vissershuisjes werden aan de gemeente Ulrum, waartoe het vissersdorp behoorde, verkocht en vervolgens afgebroken. De oude bouwmaterialen verdwenen naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen waar de woninkjes weer werden opgebouwd. Door de afbraak waren er gaten in het dorpscentrum geslagen om plaats te maken voor niet altijd even aantrekkelijke nieuwbouw. Zoutkamp raakte meer en meer in de versukkeling en dat proces duurde tot begin jaren tachtig van de vorige eeuw.

‘Het gemeentebestuur van Ulrum heeft Zoutkamp altijd links laten liggen', stelt Moes. ‘Maar op den duur moest er toch worden ingegrepen. Zo werd de deplorabele buitenhaven met het korte en lange hoofd gerenoveerd. Bovendien verhuisde Heiploeg, de grootste garnalenleverancier van Europa die in het dorpscentrum was gevestigd, na een grote brand naar het nieuwe industrieterrein.' Dat leidde ook tot nieuwbouw in het dorp waarvan de historie teruggaat naar het begin van de vijftiende eeuw. Zo is de oudste akte waarin de naam van Soltcampum wordt genoemd, in 1418 gedateerd. De betekenis van de naam is waarschijnlijk afkomstig van de winning van zoutveen.

Al met al werd een voorzichtig begin gemaakt met het oppeppen van Zoutkamp en met het renoveren van de binnenhaven. ‘Vergeet niet dat na de afsluiting van de Lauwerszee er hier een neerslachtige stemming was ontstaan, de bevolking was als het ware murw gebeukt.'

Garnalenconcern
Het gemeentebestuur van De Marne, in 1990 ontstaan na een gemeentelijke herindeling in Noordwest-Groningen, trok zich het lot van Zoutkamp aan en zag nieuwe perspectieven. Er werd een revitaliseringsplan voor het dorp en de directe omgeving opgetuigd met als speerpunt een toeristisch-recreatieve functie. En dat beleid slaat aan. Zo is er langs de Reitdiepskade een kleine promenade gecreëerd met enkele horecavoorzieningen en het visserijmuseum. Een veelkleurig bedrijfscomplex, waar ook de viswinkel en palingrokerij van palingvisser Gaele Postma is gevestigd en de onderneming van de grote garnalenaanvoerder De Rousant, eigendom van de plaatselijke grootondernemer Matthijs van der Ploeg.

Recentelijk kreeg het dorp er een toeristische attractie bij: een (verplaatsbaar) fraai gerestaureerd oud, stenen vissershuisje dat aan de achterzijde van het visserijmuseum is geplaatst. ‘Nog steeds heeft Zoutkamp een visserij- en in het bijzonder een garnalenachtergrond', concludeert Moes. ‘Ik denk dat zo'n driekwart van de bevolking, met name door de aanwezigheid van Heiploeg en De Rousant, direct en indirect een relatie met de visserij heeft.'

Nieuw geloof
Het Lauwersmeergebied mag zich inmiddels in een groeiende belangstelling van toeristen en recreanten (watersporters en de zeilchartervloot) verheugen. Niet alleen uit Nederland, maar eveneens uit de omringende landen. Bij Oostmahorn, aan de Friese zijde van het Lauwersmeer, verrees de historiserend gebouwde Esonstad die hoofdzakelijk door vakantiegangers wordt bevolkt.

‘Na de afsluiting van de Lauwerszee is Zoutkamp jarenlang stilgevallen. Je zag hier amper een toerist en dagjesmensen kwamen er in eerste instantie op zondag ook niet meer. Het tij is echter gekeerd. Toeristen zie je het hele jaar door en zondags is het hier een drukte van belang. De Zoutkampers hebben het geloof in zichzelf teruggekregen.'

Reacties

Om te reageren op dit bericht moet u ingelogd zijn. Klik hier om in te loggen. Indien u nog geen account heeft kunt u zich hier registreren om te kunnen reageren op Schuttevaer.nl. Uw reacties worden altijd ondertekend met uw volledige persoonsnaam.

Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Lees ook